Actions

Tip vprašanja - Lestvica (10 stopenjska)

From LimeSurvey Manual

Revision as of 18:34, 20 August 2013 by Anjaf (talk | contribs) (Created page with "{{QS:Hidden/sl}}")
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎español • ‎français • ‎slovenščina • ‎日本語

Kratek opis

Tip lestvice s skalo od 1 do 10. Odgovor "Brez odgovora" je dodano privzeto, če odgovor ni obvezen.

B 10 point.jpg

Nastavitve jedra

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎español • ‎français • ‎slovenščina • ‎日本語
<onlyinclude>

Obvezno (obvezno)

Opis

S pomočjo te nastavitve lahko določite ali mora anketiranec odgovoriti na vsa vprašanja ankete. Če ustvarite vprašanje z več podvprašanji, lahko z nastavitvijo min_answers določite, da bo anketiranec odgovoril le na določene dele ankete in ne vse.


Help.pngIf you use any of the preinstalled themes and the mandatory question attribute is enabled, a red asterisk will be shown next to the question. If you wish to hide it, please check these instructions.


Veljavne vrednosti

 • Da
 • Ne (privzeto)


Enačba relevantnosti

Opis

Vsako vprašanje vam omogoča določiti enačbo relevantnosti, ki je naslednik pogoja. Z enačbo relevantnosti lahko ustvarite veliko bolj zapleteno pogojno logiko.

Označevanje sintakse

Kadarkoli boste shranili enačbo relevantnosti, bo ovrednotena, pregledana bo tudi sintaksa enačbe. Morebitne napake bodo barvno označene, tako da jih boste lahko hitro odkrili in popravili.

Notice.png
 Hint: To check if all the relevance equations are used correctly within your survey, read about our show logic file feature.


Veljavne vrednosti

Vsaka enačba, ki uporablja sintakso Urejevalnika izrazov, brez zavitih oklepajev.

Primeri

Uporabni primeri: Označevanje sintakse.


Napredne nastavitve

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎español • ‎français • ‎slovenščina • ‎日本語

<onlyinclude>

Naključni vrstni red odgovorov (random_order)

Opis

V tem primeru sistem LimeSurvey ne upošteva vrstnega reda odgovorov oziroma podvprašanj. Razvrsti jih povsem naključno. Pri tem načinu se vrstni red odgovorov spremeni vsakič, ko se vprašanje znova prikaže, kar pomeni, če se v anketi anketiranec vrne na prejšnje vprašanje se bo vrstni red zopet spremenil. Naključni vrstni red vprašanj omogoča nepristransko odgovarjanje na vprašanja. Naključnost odgovorov na vprašanje omogočite pri nastavitvah posameznih vprašanj.

Možnosti

 • Vklopljeno
 • Izklopljeno (privzeto)

Example

See this example (outside link) to better understand how to use different LimeSurvey randomization features.


Ime naključne skupine (random_group)

Opis

Vprašanje doda v skupino, kjer se vsa vprašanja prikažejo po naključnem vrstnem redu.

You can find a sample survey using randomization group name in ExpressionScript sample survey.

Veljavne vrednosti

Vnesite poljuben želen niz (na primer: 'skupina1'). Vprašanja, ki vsebujejo ta niz, bodo vključena v anketo z naključnim prikazom (=vprašanja se naključno izmenjujejo med seboj).


Answer width (answer_width)

Opis

This value sets the answer column width by using a percentage system. For example, if you type in this field 40, then 40 percent of the width of the question will be used for answers. The remaining width will be equally divided between the subquestions.

Valid values

 • Any integer value from 1 to 100.


Vedno skrij to vprašanje (hidden)

Opis

If enabled, the question will always be hidden - it will not be displayed to the survey participants. This function can be used in the following scenarios:

To nastavitev lahko uporabite, če ste nadomestili vprašanje z URL povezavo in ga anketirancu ne želite prikazati (vključno z njenimi vrednostmi). S tem se izničijo postavljeni pogoji, ki se navezujejo na to vprašanje, saj le to dejansko niti ni bilo postavljeno. Če pa želite vprašanje le skriti (na primer, če želite shraniti vrednost izračunana ***on the fly ***), potem uporabite JavaScript, ki je vgrajen v izvorno kodo vprašanja.

Notice.png
 Hint: Vprašanje se ne prikaže v HTML-ju, določi se lahko z vprašanjem tipa Enačba ali URL-jem ankete, vendar ne v javascript-u

Veljavne vrednosti

 • Da
 • Ne (default)

Available options

 • On
 • Off (default)Array filter (array_filter)

Description

The Array filter setting allows you to use any multiple choice question to select or set which responses are displayed in a subsequent list, array or multiple choice question.

The subsequent questions can be filtered on any array question type, including:
 • Multiple choice
 • Multiple choice with comments
 • Multiple short text
 • Multiple numeric
 • Array (5 point, 10 point, Yes/No/Unknown, Increase/Same/Decrease, Column)
 • Array (Dual Scale, Text, Numbers)
 • Ranking

Furthermore, each of these question types can be filtered.

The only exception is Array (Column), which can filter other questions, but not itself.

How to set a filter

To set a filter, enter the question code of a multiple options question in the array filter box of the question you are currently editing. The respective question will be used as the source of information for the current question, the selected answers from the previous question being retrieved and used as answer options for the current question. For example, if your source multiple option question code is "Q1", enter "Q1" into the 'Array Filter' box to start the filtering process of the answers. Only the answer options that are selected in question Q1 will be visible in the array_filter-ed question.

If you wish more questions to be filtered via this option, type the question codes in the box separated by semicolons (;).
Important.png  The subquestion codes used in the first question must coincide with the subquestion codes from the second one. Otherwise, the array filter function will not filter the answers to the first question. Check the below example to better understand how the whole system works.


Cascading

The selected options can be displayed in cascade. This means that you can select a question which filters another question, which filters another question, and so on.

Array filter example

Let's take a look at the following example to better understand the power of this setting:


Array filter with multipe short text.jpg


In the screenshot from above, we got two questions. The first one is a multiple short text question type, while the second one is an array dual scale question type. The answers you provide in the first question will be listed in the second one. Technically, the answers you provide to the subquestions from the first question are filtered and displayed in the second question.

This example can be downloaded from the following link: limesurvey_group_32.lsg. Import this question group into your LimeSurvey installation.Array exclusion filter (array_filter_exclude)

Description

The Array filter exclusion setting allows you to use any multiple choice question to select or set which responses are NOT displayed in a subsequent list, array or multiple choice question.

The subsequent questions can be filtered on any array question type, including:
 • Multiple choice
 • Multiple choice with comments
 • Multiple short text
 • Multiple numeric
 • Array (5 point, 10 point, Yes/No/Unknown, Increase/Same/Decrease, By column)
 • Array (Dual Scale, Text, Numbers)
 • Ranking

Furthermore, each of these types of questions can filtered.

The only exception is Array by column which can filter other questions, but it cannot be filtered.

How to set it up

Enter the question code of a multiple options question in the array exclusion filter box of the question you are currently editing. The respective question will be used as the source of information for the current question, the non-selected answers from the previous question being retrieved and used as answer options for the current question. For example, if your source multiple option question code is "Q1", enter "Q1" into the 'Array exclusion filter' box to start the filtering process of the answers. Only the answer options that are NOT selected in question Q1 will be visible in your question.

If you wish more questions to be filtered via this option, type the question codes in the box separated by semicolons (;).
Important.png  The subquestion codes used in the first question must coincide with the subquestion codes from the second one. Otherwise, the array exclusion filter function will not filter the answers to the first question. Check the below example to better understand how the whole system works.


Cascading

The selected options can be displayed in cascade. This means that you can select a question which filters another question, which filters another question, and so on.

Example

Let's see together the below example:


Example array filter exclude.png


In the screenshot from above, we got two questions. The first one is a multiple choice question type, while the second one is a multiple choice with comments question type. The answers you provide in the first question will be excluded from the second one. For example, if you select the ComfortUpdate option (that has the subquestion code 'SQ1') and the Plugin option ('SQ4'), the 'SQ1' and the 'SQ4' subquestion correspondents from the second question will be excluded. In our screenshot, we can observe that only the unselected options in the first question and displayed in the second one.

This example can be downloaded from the following link: Limesurvey_group_array_filter_exclude.zip. Import this question group into your LimeSurvey installation.


Insert page break in printable view (page_break)

Description

This attribute is only active when you actually print a survey from the Printable View. It forces a page break before the question.

Available options

 • On
 • Off (default)Show in public statistics (public_statistics)

Description

This attribute allows the survey administrator to chose if a particular question results should be displayed to the survey participants after they submitted the survey.

Help.png Note: To have the statistics displayed on the last page, do not forget to enable this functionality from the presentation & navigation settings. Otherwise, no statistics link will be displayed at the end of your survey.

The default setting for each question is 'Off' (=Do not show the question statistics to the respondents). You have to enable this for every single question if you want to show the survey statistics of that (those) particular question(s) to the survey participants after the survey submission.

Available options

 • On
 • Off (default)


Minimum answers (min_answers)

Description

This function can be used to ensure that a user selects at least a certain number of answers in a multiple choice question.

Valid values

 • Any integer value above 0
 • Any number
 • Any SGQA code
 • Any question code (variable name)
 • Any equation, using ExpressionScript syntax, without surrounding curly braces.

Example

If set to X (a random number), the users can submit the survey form if they select at least X checkboxes. If this option is utilised for ranking questions, this ensures that at least three items are ranked before allowing the respondent to submit the answers/survey.

Help.png Please note that if you use this attribute with Ranking questions, you have to set the question to non-mandatory. Otherwise, all the items need to be ranked which is counter-intuitive if you decide to use the min_answers function too.Maximum answers (max_answers)

Description

It can be used to limit the total number of answers a user can select in a multiple choice question.

Valid values

 • Any number value
 • Any SGQA code
 • Any question code (variable name)
 • Any equation, using ExpressionScript syntax, without surrounding curly braces.

Example

If set to 2, the user will only be able to check at most two checkboxes or one checkbox + fill the "Other" field (if any). For the Ranking question type, the participant would be able to select maximum two items.