Actions

Vraaggroepen - introductie

From LimeSurvey Manual

Revision as of 16:35, 21 May 2018 by Han (talk | contribs)
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎日本語 • ‎Nederlands • ‎русский • ‎slovenščina


Help.png De uitleg en screenshots zijn geldend voor LimeSurvey 3.

Vraaggroep toevoegen

Om vraaggroepen toe te voegen: ga naar het zij-menu Structuur en klik op de knop Vraaggroep toevoegen.


Option 2 - create a question group.png


Na het klikken krijg je het scherm om de vraaggroep toe te voegen:


Add question group panel.png


Je kunt onbeperkt groepen aanmaken.

De velden zijn:

 • Titel
 • Beschrijving: Groepen kunnen een beschrijving hebben. Je kunt dan een extra toelichting geven aan de gebruikers op het moment dat ze aan deze groep vragen toe zijn. De beschrijving is optioneel. Je kunt de HTML-editor gebruiken om plaatjes, tekstopmaak, enz. te gebruiken.
 • Randomisatiegroep: Je kunt de volgorde van de groepen bij het tonen aan de gebruiker willekeurig maken. Vul dan hier een tekst in. Dezelfde tekst moet je dan bij elke groep invullen die je ook willekeurig in volgorde wilt tonen bij het invullen van de enquête.
 • Relevantievergelijking: Je kunt een relevantie-vergelijking gebruiken bij de groep door de syntax van de Expressie beheer te gebruiken. Dit is handig om dezelfde inhoud meerdere malen uit te voeren. Voorbeeld: je wilt dezelfde set vervolgvragen stellen voor elk kind in het huishouden. Je hebt dan eerder al gevraagd hoeveel kinderen er in het huishouden zijn in een vraag aantalKinderen.  Dan kun je voor elke set vervolgvragen de vergelijking gebruiken (die de gegevens verzameld van het 3e kind):  aantalKinderen = 3.
Help.png NB: Een uitleg en voorbeeld van het overslaan / verbergen van groepen staat hier.
Help.png Tip: Groepen kunnen worden gebruikt om vragen in een enquête onder te verdelen. Als je meerdere groepen hebt aangemaakt, dan kun je instellen dat de vragen in een groep op een nieuwe pagina getoond worden op het moment van het invullen van de enquête. Je kunt de volgorde van de groepen instellen. Als je maar een groep aanmaakt, dan wordt de naam van de groep alleen gebruikt om te tonen.

Vraaggroep taakbalk toevoegen

In de taakbalk staat de volgende opties:


Add question group - toolbar.png


 • Tonen/Exporteren: Het exporteren kan in verschillende formaten.
 • Deelnemers: De enquête-beheerder kan met deze knop zijn deelnemersdatabase beheren.
 • Responsen: Als de enquête actied is, een knop om de responsen te bekijken.
 • Importeer een groep: Je kunt een groep toevoegen zoals eerder aangegeven, maar ook via de functie importeren.


Vraaggroep importeren

Je kunt een vraaggroep importeren (bestandsformaat: lsg) die eerder geëxporteerd is uit een enquête. Voeg eerst de vraaggroep toe en kies dan in de taakbalk de functie Importeer vraaggroep:


Import question group 1.png


Zoek en selecteer vervolgens het betreffende lsg-bestand op je computer.

Vraaggroep acties

Na het aanmaken van de enquête kun je de nieuwe groep benaderen via het zij-menu Structuur. De volgende pagina wordt getoond:


Question group - after its creation.png


De pagina bestaat uit 3 gedeelten:

 • Vraaggroep taakbalk: De opties, allemaal in de vorm van een knop, zijn:
  • Voorvertoon enquête/vraaggroep: Als er meerdere talen zijn, dan kun je de enquête/vraaggroep in die talen bekijken door de taal te selecteren.
  • Wijzig huidige vraaggroep: Om de titel, beschrijving, relevantie of randomisatie te wijzigen.
  • Controleer huidige vraaggroep: Kijk of de vraaggroep geen fouten bevat, zeker bruikbaar als je Expressie beheer hebt gebruikt.
  • Verwijder huidige vraaggroep
  • Exporteer huidige vraaggroep: Het wordt geëxporteerd naar een lsg-bestand.
 • Vraaggroep acties: Je kunt o.a. een vraag aan de vraaggroep toevoegen.

Vraaggroep voorvertonen

Als je al wat vragen in je vraaggroep hebt dan kun je kijken hoe de vraaggroep er uit ziet voor de toekomstige deelnemer. Zoek dan de bijbehorende Vraaggroep-knop op die staat op:


Vraaggroep - structuur voorvertonen

Klik op de enquête-structuur, selecteer de vraaggroep en klik op de knop Voorvertoon vraaggroep:


Preview q group - survey structure.png


Vraaggroep voorvertonen - paneel vraaggroep

Je kunt de vraaggroep voorvertonen na het wijzigen:


Question group panel - preview.png


Vraag voorvertonen - paneel vraag

De vraaggroep waartoe de vraag behoort kan worden voorvertoond op het paneel van de vraag met de taakbalk:


Preview question group - question panel.png

Volgorde vraaggroepen wijzigen

Het hernummeren van vraaggroepen en vragen kun je zo vaak doen als je nodig vindt. Meer informatie.