Actions

QueXML PDF-Export

From LimeSurvey Manual

Revision as of 19:02, 30 January 2019 by Han (talk | contribs) (Created page with ";Minimale hoogte van item van subvraag :De minimale hoogte (in millimeters) van subvragen in een arrayvraag. Stel deze waarde lager in bij meer subvraagitems in een arrayvraag...")
Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎português do Brasil • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎日本語

Inleiding

Met de queXML PDF-Export-functie kun je de huidige enquête exporteren naar een gestructureerd PDF-bestand dat geschikt is om te worden verwerkt met behulp van Optical Mark Recognition (OMR) -software zoals queXF.

Als je van deze functie gebruik wilt maken, klik dan op een enquêtegerelateerde instelling, selecteer daarna in het menu Tonen / Exporten de optie Exporteer queXML-PDF:


Quexml pdf export location.png


In het geëxporteerde ZIP-bestand met de enquête in PDF-vorm zit een XML-bestand (dit beschrijft de locatie van velden op het papieren formulier) en een XML-style-bestand (beschrijft de instellingen gebruikt om het PDF-bestand te produceren) en een queXML bestand (een gestructureerde beschrijving van de vragenlijststructuur).


LimeSurvey Opties

QueXML PDF export options.png


De instellingen op deze pagina zijn de standaardinstellingen van de QueXML PDF-exportsoftware. De lay-out van het papieren vragenformulier kan hier naar eigen inzicht worden gewijzigd.

Taalkeuze
Als de enquête in meerdere talen is vertaald, kunt u hier de taal kiezen.
Stijl
CSS gebruiken voor het papieren formulier.
Toestaan dat vragen in matrixstijl over meerdere pagina's staan
Als je veel subvragen in de enquête hebt, kan de vraag op meerdere pagina's komen te staan. Hiermee wordt voorkomen dat pagina's met zeer lange vragen of veel witruimte op een pagina staan. Er staat dan een pijl onderaan de pagina om aan te geven dat de vraag op de volgende pagina nog doorloopt.
Toestaan dat enkelekeuzevraag op meerdere pagina's staat
Eenkeuzevragen zoals vragen met radioknoppen kunnen worden verdeeld over meerdere pagina's. Handig als je vragen hebt met een lange lijst met mogelijke antwoorden. Er staat dan onderaan de pagina een pijl om aan te geven dat de vraag op de volgende pagina nog doorloopt.
Toestaan dat meerdere-korte-vrije-teksten-vraag / numerieke-vraag op meerdere pagina's staat
Waar een van deze vraagtypes wordt gebruikt toestaan dat deelvragen op meerdere pagina's staan (weer met de pijl).
Toestaan dat schuifvraag op meerdere pagina's staat
Vragen van dit vraagtype presenteren als Visual Analog Scale (VAS) items op queXML PDF-pagina's. Hierdoor kan een lijst over meerdere pagina's worden verdeeld. (Weer met de pijl.)
Minimale hoogte van enkelekeuze-antwoordveld
Hiermee stel je de minimale hoogte (in millimeters) van elk antwoorditem in op een enkelekeuzevraag. Stel deze waarde lager in als je meer vragen op een pagina wilt tonen.
Minimale hoogte van item van subvraag
De minimale hoogte (in millimeters) van subvragen in een arrayvraag. Stel deze waarde lager in bij meer subvraagitems in een arrayvraag. Als je dit te laag instelt kan dit het einde zijn van lange tekstitems met subvragen.
Margin before questionnaireInfo element (mm)
The questionnaireInfo element is the "Welcome" text or "End text" of the survey. This setting sets the margin in millimetres before the text is displayed.
Answer option / subquestion font size
The font size in points of answer options or sub question text.
Answer label font size (normal)
The font size in points of answer labels when displayed in subquestions.
Answer label font size (small)
The font size in points of answer labels when displayed in subquestions where the used long words that cannot fit in the area are provided without being split.
Minimum section height (mm)
Each group in a LimeSurvey survey appears as a new section in the queXML PDF document. This setting sets the minimum height in millimetres of the heading for the new section.
Background colour for sections (0 black - 255 white)
The amount of greyness behind a section heading.
Background colour for questions (0 black - 255 white)
The amount of greyness behind questions. Good form design suggests having a light grey background to avoid eye strain and to make the areas for responses clearly defined (the areas for responses are always white).
Page orientation
Portrait or landscape orientation for the paper questionnaire.
Page format
The size of the paper to use (A4, A3, US Letter).
Edge detection format
What edge style to be used on the page to allow for alignment when scanned.


Klik op de knop "queXML PDF exporteren" om een ZIP-bestand aan te maken met de PDF-vragenlijst en de bijbehorende bestanden.


Als je de bovenstaande instellingen hebt gewijzigd en de instellingen achteraf wilt terugzetten naar de standaardinstellingen, klik dan op de knop "Resetten naar standaardinstellingen".


Reset quexml pdf options .png