Actions

Difference between revisions of "QueXML PDF Export/nl"

From LimeSurvey Manual

 
(28 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 6: Line 6:
 
Met de queXML PDF-Export-functie kun je de huidige enquête exporteren naar een gestructureerd PDF-bestand dat geschikt is om te worden verwerkt met behulp van Optical Mark Recognition (OMR) -software zoals [https://quexf.acspri.org.au/ queXF].
 
Met de queXML PDF-Export-functie kun je de huidige enquête exporteren naar een gestructureerd PDF-bestand dat geschikt is om te worden verwerkt met behulp van Optical Mark Recognition (OMR) -software zoals [https://quexf.acspri.org.au/ queXF].
  
Als je van deze functie gebruik wilt maken, klik dan op een [[Survey settings/nl| enquêtegerelateerde instelling]], selecteer daarna in het menu [[Display/Export survey/nl|Tonen/exporteren]] de optie Exporteer queXML-PDF:
+
Als je van deze functie gebruik wilt maken, klik dan op een [[Survey settings/nl| enquêtegerelateerde instelling]], selecteer daarna in het menu [[Display/Export survey/nl|Tonen / Exporteren]] de optie Exporteer queXML-PDF:
  
  
Line 12: Line 12:
  
  
In het geëxporteerde ZIP-bestand met de enquête in PDF-vorm zit een banding XML-bestand (dit beschrijft de locatie van velden op het papieren formulier), een XML-style-bestand (beschrijft de instellingen gebruikt om het PDF-bestand te produceren) en een [https://quexml.acspri.org.au/ queXML] bestand (een gestructureerde beschrijving van de vragenlijststructuur).
+
In het geëxporteerde ZIP-bestand met de enquête in PDF-vorm zit een XML-bestand (dit beschrijft de locatie van velden op het papieren formulier) en een XML-style-bestand (beschrijft de instellingen gebruikt om het PDF-bestand te produceren) en een [https://quexml.acspri.org.au/ queXML] bestand (een gestructureerde beschrijving van de vragenlijststructuur).
  
  
Line 26: Line 26:
 
:Als de enquête in meerdere talen is vertaald, kunt u hier de taal kiezen.
 
:Als de enquête in meerdere talen is vertaald, kunt u hier de taal kiezen.
  
;Style
+
;Stijl
 
:CSS gebruiken voor het papieren formulier.
 
:CSS gebruiken voor het papieren formulier.
  
Line 32: Line 32:
 
:Als je veel subvragen in de enquête hebt, kan de vraag op meerdere pagina's komen te staan. Hiermee wordt voorkomen dat pagina's met zeer lange vragen of veel witruimte op een pagina staan. Er staat dan een pijl onderaan de pagina om aan te geven dat de vraag op de volgende pagina nog doorloopt.
 
:Als je veel subvragen in de enquête hebt, kan de vraag op meerdere pagina's komen te staan. Hiermee wordt voorkomen dat pagina's met zeer lange vragen of veel witruimte op een pagina staan. Er staat dan een pijl onderaan de pagina om aan te geven dat de vraag op de volgende pagina nog doorloopt.
  
;Allow single choice questions to be split over multiple pages
+
;Toestaan dat enkelekeuzevraag op meerdere pagina's staat :Eenkeuzevragen zoals vragen met radioknoppen kunnen worden verdeeld over meerdere pagina's. Handig als je vragen hebt met een lange lijst met mogelijke antwoorden. Er staat dan  onderaan de pagina een pijl om aan te geven dat de vraag op de volgende pagina nog doorloopt.
:Single choice questions such as "radio" style questions can be allowed to split over multiple pages. Useful if you have questions with a long list of possible responses. An arrow will appear at the bottom of the page to indicate the question continues on the next page.
 
  
;Allow multiple short text / numeric questions to be split over multiple pages
+
;Toestaan dat meerdere-korte-vrije-teksten-vraag / numerieke-vraag op meerdere pagina's staat
:Where multiple short text or multiple numeric question types are used - allow their subquestions to appear split over multiple pages (an arrow will appear at the bottom of the page to indicate the question continues on the next page).
+
:Waar een van deze vraagtypes wordt gebruikt toestaan dat deelvragen op meerdere pagina's staan (weer met de pijl).
  
;Allow slider questions to be split over multiple pages
+
;Toestaan dat schuifvraag op meerdere pagina's staat
:Slider questions present as Visual Analog Scale (VAS) items in queXML PDF pages. This will allow for a list of sliders to be split over multiple pages. An arrow will appear at the bottom of the page to indicate the question continues on the next page.
+
:Vragen van dit vraagtype presenteren als Visual Analog Scale (VAS) items op queXML PDF-pagina's. Hierdoor kan een lijst over meerdere pagina's worden verdeeld. (Weer met de pijl.)
  
;Minimum height of single choice answer boxes
+
;Minimale hoogte van enkelekeuze-antwoordveld
:This sets the minimum height in millimetres of each response item to a single choice (e.g., radio) question. Set this value lower to fit more questions on a page.
+
:Hiermee stel je de minimale hoogte (in millimeters) van elk antwoorditem in op een enkelekeuzevraag. Stel deze waarde lager in als je meer vragen op een pagina wilt tonen.
  
;Minimum height of subquestion items
+
;Minimale hoogte van item van subvraag
:The minimum height in millimetres of sub questions in an array style question. Set this value lower to fit more sub question items in an array style question. Please be wary that setting this too low may cut the end from long sub question text items.
+
:De minimale hoogte (in millimeters) van subvragen in een arrayvraag. Stel deze waarde lager in bij meer subvraagitems in een arrayvraag. Als je dit te laag instelt kan dit het einde zijn van lange tekstitems met subvragen.
  
;Margin before questionnaireInfo element (mm)
+
;Marge voor toelichting bij vraag (mm)
:The questionnaireInfo element is the "Welcome" text or "End text" of the survey. This setting sets the margin in millimetres before the text is displayed.
+
:Het gaat hier om de marge bij de welkomsttekst en de afsluittekst. Met deze instelling wordt de marge in millimeters ingesteld voordat de tekst wordt getoond.
  
;Answer option / subquestion font size
+
;Antwoordoptie / subvraag lettertype-grootte
:The font size in points of answer options or sub question text.
+
:De lettergrootte bij antwoordopties / subvraagteksten.
  
;Answer label font size (normal)
+
;Antwoordlabel lettertype-grootte (normaal)
:The font size in points of answer labels when displayed in subquestions.
+
:De lettergrootte van antwoordlabels in subvragen.
  
;Answer label font size (small)
+
;Antwoordlabel lettertype-grootte (klein)
:The font size in points of answer labels when displayed in subquestions where the used long words that cannot fit in the area are provided without being split.
+
:De lettergrootte van antwoordlabels in subvragen waarbij de gebruikte lange woorden die niet in het tekstvak passen, worden getoond zonder gesplitst te worden.
  
;Minimum section height (mm)
+
;Minimale hoogte sectie (mm)
:Each group in a LimeSurvey survey appears as a new section in the queXML PDF document. This setting sets the minimum height in millimetres of the heading for the new section.
+
:Elke groep in een enquête verschijnt als een nieuwe sectie in het queXML PDF-document. Met deze instelling wordt de minimumhoogte (in millimeters) van de kop voor de nieuwe sectie ingesteld.
  
;Background colour for sections (0 black - 255 white)
+
;Achtergrondkleur sectie (0 zwart - 255 wit)
:The amount of greyness behind a section heading.
+
:De achtergrondkleur van de kop van de sectie.
  
;Background colour for questions (0 black - 255 white)
+
;Achtergrondkleur vraag (0 zwart - 255 wit)
:The amount of greyness behind questions. Good form design suggests having a light grey background to avoid eye strain and to make the areas for responses clearly defined (the areas for responses are always white).
+
:De achtergrondkleur van de vragen. Meestal zijn bij een formulier de vragen op een lichtgrijze achtergrond, om vermoeide ogen te voorkomen. De achtergrond van invoervelden is altijd wit.
  
;Page orientation
+
;Pagina-richting
:Portrait or landscape orientation for the paper questionnaire.
+
:Staande of liggende afdrukstand van de papieren vragenlijst.
  
;Page format
+
;Paginaformaat
:The size of the paper to use (A4, A3, US Letter).
+
:Het formaat van het te gebruiken papier (A4, A3, US Letter).
  
;Edge detection format
+
;Randdetectie formaat
:What edge style to be used on the page to allow for alignment when scanned.
+
:Welke randstijl moet op de pagina worden gebruikt om uitlijning tijdens het scannen toe te staan.
  
  
Line 85: Line 84:
  
 
<center>[[File:Reset quexml pdf options .png]]</center>
 
<center>[[File:Reset quexml pdf options .png]]</center>
 +
 +
= Algemene configuratie =
 +
In het bestand application/config/config-defaults.php kunnen wat extra instellingen staan.
 +
 +
 +
Dit bestand bevat standaardinstellingen van LimeSurvey. Wijzig dit bestand niet want het kan bij upgrades gewijzigd worden.
 +
De juiste manier om LimeSurvey in te stellen is:
 +
* kopieer de regels overeenkomend met de parameter die je wilt wijzigen in dit bestand
 +
* voeg deze regels toe aan config.php
 +
Op deze manier worden de standaardwaarden overschreven.
 +
 +
Nog toe te voegen: voorbeeld
 +
 +
;quexmlshowprintablehelp
 +
Indien Aan, dan is is het afdrukbaar, Dit is zichtbaar in de aangemaakte PDF-enquête.
 +
Indien gebruikt kan de opmaak (font size, justification, enz.) gewijzigd worden in td.questionHelpBefore en $helpBeforeBorderBottom van  quexml.
 +
 +
;quexmlusequestiontitleasid {{NewIn/nl|v=4.3}}
 +
Indien Aan wordt elke vraag in de PDF geïdentificeerd door de vraagtitel in plaats van door de sectie en het gegenereerde nummer voor het rapport.
 +
 +
;quexmlkeepsurveydateformat {{NewIn/nl|v=4.3}}
 +
Indien Aan wordt het datum/tijdformaat van de enquête gebruikt bij antwoorden van dat type in plaats van het standaard databaseformaat.

Latest revision as of 17:57, 21 May 2020

Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎português do Brasil • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎日本語

Inleiding

Met de queXML PDF-Export-functie kun je de huidige enquête exporteren naar een gestructureerd PDF-bestand dat geschikt is om te worden verwerkt met behulp van Optical Mark Recognition (OMR) -software zoals queXF.

Als je van deze functie gebruik wilt maken, klik dan op een enquêtegerelateerde instelling, selecteer daarna in het menu Tonen / Exporteren de optie Exporteer queXML-PDF:


Quexml pdf export location.png


In het geëxporteerde ZIP-bestand met de enquête in PDF-vorm zit een XML-bestand (dit beschrijft de locatie van velden op het papieren formulier) en een XML-style-bestand (beschrijft de instellingen gebruikt om het PDF-bestand te produceren) en een queXML bestand (een gestructureerde beschrijving van de vragenlijststructuur).


LimeSurvey Opties

QueXML PDF export options.png


De instellingen op deze pagina zijn de standaardinstellingen van de QueXML PDF-exportsoftware. De lay-out van het papieren vragenformulier kan hier naar eigen inzicht worden gewijzigd.

Taalkeuze
Als de enquête in meerdere talen is vertaald, kunt u hier de taal kiezen.
Stijl
CSS gebruiken voor het papieren formulier.
Toestaan dat vragen in matrixstijl over meerdere pagina's staan
Als je veel subvragen in de enquête hebt, kan de vraag op meerdere pagina's komen te staan. Hiermee wordt voorkomen dat pagina's met zeer lange vragen of veel witruimte op een pagina staan. Er staat dan een pijl onderaan de pagina om aan te geven dat de vraag op de volgende pagina nog doorloopt.
Toestaan dat enkelekeuzevraag op meerdere pagina's staat
Eenkeuzevragen zoals vragen met radioknoppen kunnen worden verdeeld over meerdere pagina's. Handig als je vragen hebt met een lange lijst met mogelijke antwoorden. Er staat dan onderaan de pagina een pijl om aan te geven dat de vraag op de volgende pagina nog doorloopt.
Toestaan dat meerdere-korte-vrije-teksten-vraag / numerieke-vraag op meerdere pagina's staat
Waar een van deze vraagtypes wordt gebruikt toestaan dat deelvragen op meerdere pagina's staan (weer met de pijl).
Toestaan dat schuifvraag op meerdere pagina's staat
Vragen van dit vraagtype presenteren als Visual Analog Scale (VAS) items op queXML PDF-pagina's. Hierdoor kan een lijst over meerdere pagina's worden verdeeld. (Weer met de pijl.)
Minimale hoogte van enkelekeuze-antwoordveld
Hiermee stel je de minimale hoogte (in millimeters) van elk antwoorditem in op een enkelekeuzevraag. Stel deze waarde lager in als je meer vragen op een pagina wilt tonen.
Minimale hoogte van item van subvraag
De minimale hoogte (in millimeters) van subvragen in een arrayvraag. Stel deze waarde lager in bij meer subvraagitems in een arrayvraag. Als je dit te laag instelt kan dit het einde zijn van lange tekstitems met subvragen.
Marge voor toelichting bij vraag (mm)
Het gaat hier om de marge bij de welkomsttekst en de afsluittekst. Met deze instelling wordt de marge in millimeters ingesteld voordat de tekst wordt getoond.
Antwoordoptie / subvraag lettertype-grootte
De lettergrootte bij antwoordopties / subvraagteksten.
Antwoordlabel lettertype-grootte (normaal)
De lettergrootte van antwoordlabels in subvragen.
Antwoordlabel lettertype-grootte (klein)
De lettergrootte van antwoordlabels in subvragen waarbij de gebruikte lange woorden die niet in het tekstvak passen, worden getoond zonder gesplitst te worden.
Minimale hoogte sectie (mm)
Elke groep in een enquête verschijnt als een nieuwe sectie in het queXML PDF-document. Met deze instelling wordt de minimumhoogte (in millimeters) van de kop voor de nieuwe sectie ingesteld.
Achtergrondkleur sectie (0 zwart - 255 wit)
De achtergrondkleur van de kop van de sectie.
Achtergrondkleur vraag (0 zwart - 255 wit)
De achtergrondkleur van de vragen. Meestal zijn bij een formulier de vragen op een lichtgrijze achtergrond, om vermoeide ogen te voorkomen. De achtergrond van invoervelden is altijd wit.
Pagina-richting
Staande of liggende afdrukstand van de papieren vragenlijst.
Paginaformaat
Het formaat van het te gebruiken papier (A4, A3, US Letter).
Randdetectie formaat
Welke randstijl moet op de pagina worden gebruikt om uitlijning tijdens het scannen toe te staan.


Klik op de knop "queXML PDF exporteren" om een ZIP-bestand aan te maken met de PDF-vragenlijst en de bijbehorende bestanden.


Als je de bovenstaande instellingen hebt gewijzigd en de instellingen achteraf wilt terugzetten naar de standaardinstellingen, klik dan op de knop "Resetten naar standaardinstellingen".


Reset quexml pdf options .png

Algemene configuratie

In het bestand application/config/config-defaults.php kunnen wat extra instellingen staan.


Dit bestand bevat standaardinstellingen van LimeSurvey. Wijzig dit bestand niet want het kan bij upgrades gewijzigd worden. De juiste manier om LimeSurvey in te stellen is:

  • kopieer de regels overeenkomend met de parameter die je wilt wijzigen in dit bestand
  • voeg deze regels toe aan config.php

Op deze manier worden de standaardwaarden overschreven.

Nog toe te voegen: voorbeeld

quexmlshowprintablehelp

Indien Aan, dan is is het afdrukbaar, Dit is zichtbaar in de aangemaakte PDF-enquête. Indien gebruikt kan de opmaak (font size, justification, enz.) gewijzigd worden in td.questionHelpBefore en $helpBeforeBorderBottom van quexml.

quexmlusequestiontitleasid (Nieuw in 4.3)

Indien Aan wordt elke vraag in de PDF geïdentificeerd door de vraagtitel in plaats van door de sectie en het gegenereerde nummer voor het rapport.

quexmlkeepsurveydateformat (Nieuw in 4.3)

Indien Aan wordt het datum/tijdformaat van de enquête gebruikt bij antwoorden van dat type in plaats van het standaard databaseformaat.