Actions

QS

QS: Ograniczenie czasowe

From LimeSurvey Manual

Revision as of 08:13, 13 September 2023 by Maren.fritz (talk | contribs) (Created page with "Kategoria:Ustawienia pytańKategoria:Opcje licznika pytań")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


Limit czasu (limit_czasu)

Opis

Ustawienie atrybutu time_limit na pytaniu spowoduje, że licznik czasu zacznie odliczanie, gdy tylko pytanie/strona zostanie załadowana. Po upływie licznika czasu pytanie albo automatycznie przejdzie na następną stronę, albo stanie się tylko do odczytu.

Prawidłowe wartości

  • Dowolna dodatnia liczba całkowita

Przykład

Ustaw go na 240, aby odliczać od 4 minut (240 sekund).


Kategoria:Ustawienia pytańKategoria:Opcje licznika pytań