Actions

QS

QS: Времево ограничение

From LimeSurvey Manual

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


Ограничение във времето (time_limit)

Описание

Задаването на атрибута time_limit на въпрос ще накара таймерът за обратно броене да започне да отброява веднага щом въпросът/страницата се зареди. След изтичане на таймера за обратно броене въпросът автоматично ще премине към следващата страница или ще стане само за четене.

Валидни стойности

  • Всяко положително цяло число

Пример

Задайте го на 240, за да отброите обратно от 4 минути (240 секунди).


Категория:Настройки за въпросиКатегория:Опции за таймер за въпроси