Actions

QS

QS:Slider min

From LimeSurvey Manual

Revision as of 19:10, 4 May 2018 by Han (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎日本語


Schuif minimale waarde (slider_min)

Beschrijving

Als de schuif lay-out is ingeschakeld bepaalt dit attribuut de waarde aan de linkerkant. In deze conditie, en als er geen minimum gezet is dan wordt deze waarde als minimum gebruikt. Expressiebeheer kan gebruikt worden (zonder haakjes), maar als de waarde niet gezet is voordat de pagina getoond wordt, dan wordt de standaardwaarde 0 gebruikt.

Important.png  Attentie : Als de ingevoerde expressie een fout bevat dan wordt er een foutmelding onder de vraag aan de deelnemer getoond.


Geldige waarden