Actions

QS

QS:Random group

From LimeSurvey Manual

Revision as of 13:54, 27 October 2019 by Han (talk | contribs)
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎français • ‎slovenščina • ‎日本語


Randomisatiegroepsnaam (random_group)

Beschrijving

Plaatst de vragen in een randomisatiegroep waardoor de vragen in een willekeurige volgorde getoond worden aan de deelnemers.

Een voorbeeld van een enquête met deze functie staat hier.

Geldige waarden

Geef een tekst op (bijvoorbeeld: 'groep1'). Alle vragen die deze tekst bij dit veld hebben krijgen onderling een willekeurige plaats.


Preview To preview the questions use the preview survey instead of the preview question group function, as the second has been reported to not show the questions in a randomized order.