Actions

QS

QS:Em validacija q namig

From LimeSurvey Manual

Revision as of 09:29, 12 December 2023 by Maren.fritz (talk | contribs) (Created page with "Kategorija:Nastavitve vprašanjKategorija:Možnosti logike vprašanj")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


Namig za enačbo potrjevanja celotnega vprašanja (em_validation_q_tip)

Opis

Če uporabljate enačbo za preverjanje veljavnosti vprašanja, lahko uporabite to polje, da prikažete izbirno sporočilo kot nasvet vprašanja o tem, kako je treba vprašanje izpolniti.

Veljavne vrednosti

Primer

Glej primer iz enačba validacije vprašanja razdelek wiki – prikazuje, kako je mogoče namig prilagoditi tako, da pokaže, kateri deli vprašanja z več kratkimi besedili ne izpolnjujejo kriterijev validacije.


Kategorija:Nastavitve vprašanjKategorija:Možnosti logike vprašanj