Actions

QS

QS:Array filter

From LimeSurvey Manual

Revision as of 11:44, 23 August 2013 by Han (talk | contribs) (Created page with "'''Array filter voorbeeld'''")
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎français • ‎slovenščina • ‎日本語


Array filter (array_filter)

Beschrijving

Met een geavanceerd array-filter kun je een meerkeuzevraag gebruiken om te selecteren welke responses getoond worden in een vervolglijst, array of meerkeuzevraag.

Vanaf versie 1.92 kunnen opeenvolgende vragen gefilterd worden voor elk array vraagtype, inclusief:
  • Meerkeuzevragen
  • Meerkeuzevragen met opmerkingen
  • Meerdere korte vrije teksten
  • Meervoudige numerieke invoer
  • Array (5 punten, 10 punten, Ja/Nee/Weet niet, Meer/Gelijk/Minder, met kolom)
  • Array (Dubbele schaal, teksten, getallen)
  • Rangschikken

Verder kunnen deze vraagtypes worden gefilterd.

De enige uitzondering is Array (met kolom), die kan andere vragen filteren, maar kan niet zelf worden gefilterd.

Filter zetten

Vul de vraagcode van een vraag met meerdere opties in om het te gebruiken als bron bij het instellen van het filter. Voorbeeld: als de vraagcode "Q1" is, vul dan "Q1" in het veld 'Array filter' of het veld 'Array Filter uitsluiting' in de speciale instellingen van de vraag die je wilt filteren. Alleen de in vraag Q1 geselecteerde antwoordopties zijn zichtbaar in de gefilterde vraag.

Vanaf versie 1.92, kun je meerdere array_filter opties gebruiken bij een vraag. Gebruik dan een puntkomma om ze te scheiden

Bij het instellen van een Array filter is het verplicht dat de gebruikte vragen precies dezelfde antwoordenlijst hebben. Als de vragen niet de zelfde set van antwoorden en codes hebben, zal het filteren niet lukken.

Vanaf versie 1.92, als Q2 subvragen heeft, die ontbreken in Q1, dan worden deze altijd getoond.

Trapsgewijs

Een Array filter werkt trapsgewijs; je kunt een vraag selecteren die een andere vraag filtert, die een andere vraag filtert, enz.

Array filter voorbeeld

Ticking items ‘One’, ‘Three’ and ‘Four’ in the first question results in the entries 'One', 'Three' and 'Four' displaying in the subsequent question which uses array filter

Multi option question

Code:Q1

Question: Which animals do you like?

1 Cat

2 Dog

3 Zebra

Array 5 Point Choice Question

Code:Q2

Question: Rate these animals on a scale of 1 to 5, where 1 is I like them a little and 5 is I like them a lot

Array filter example 2 - Using Multiple Short Text

Note: This features is available starting in version 1.92

Array filter with multipe short text.jpg

Here is the Limesurvey Group file for the above demo

limesurvey_group_32.lsg

Array filter example 3 - Cascading Array Filters

This sample survey shows use of array_filter, array_filter_exclude, and exclude_all_others, plus cascading array filters.

ls2_cascading_array_filter.lss