Actions

Udgivelse og adgang

From LimeSurvey Manual

Revision as of 08:45, 27 December 2023 by Maren.fritz (talk | contribs) (Created page with "==Brug CAPTCHA til undersøgelsesadgang== For at få adgang til undersøgelsen skal en CAPTCHA-kode indtastes af undersøgelsesdeltageren. ==Brug CAPTCHA til registrering== F...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


Introduktion

Denne indstilling giver undersøgelsesadministratoren mulighed for at vælge, hvordan undersøgelsen kan tilgås af undersøgelsesdeltagere (f.eks. kan CAPTCHA-koder bruges til at øge sikkerheden i din undersøgelse). Her kan du også indstille en start-/udløbsdato/-tid.

Fra fanen Indstillinger skal du vælge Publication & Access


Udgivelses- og adgangspanel

Følgende er valgmulighederne i panelet Udgivelse og adgang:Startdato/tid

Datoen undersøgelsen starter.

Udløbsdato/tidspunkt

Indstil denne til den dato, hvor du ønsker, at din undersøgelse skal udløbe. Dette er den sidste dato, hvor det offentlige spørgeskema tillader deltagelse i undersøgelsen. For eksempel, hvis du indstiller datoen til 31. december, vil folk ikke længere være i stand til at bruge undersøgelsesscriptet den 1. januar. For at deaktivere dette skal du rydde datoen fra inputfeltet.

Link undersøgelse på offentlig indeksside

Denne indstilling er deaktiveret som standard. Hvis den er aktiveret, vil din undersøgelse blive opført på den offentlige indeksside under 'Tilgængelige undersøgelser:' i din LimeSurvey-applikation. For eksempel, hvis din LimeSurvey-administration er tilgængelig under https://some.url.com/admin, vil den blive vist på https://some.url.com/.

Indstil cookie for at forhindre gentagen deltagelse

Hvis dette er slået til, vil en undersøgelsesdeltager blive blokeret fra at gennemføre en undersøgelse for anden gang.


Template:Bemærk


Brug CAPTCHA til undersøgelsesadgang

For at få adgang til undersøgelsen skal en CAPTCHA-kode indtastes af undersøgelsesdeltageren.

Brug CAPTCHA til registrering

For at registrere for undersøgelsen skal en CAPTCHA-kode indtastes af undersøgelsesdeltageren.

Brug CAPTCHA til Gem og indlæs

Aktiver den, hvis en undersøgelsesdeltager indlæser sin undersøgelse igen, efter at han kun har gennemført en del af undersøgelsen det.