Actions

Difference between revisions of "Plugins - advanced/nl"

From LimeSurvey Manual

(Created page with "|Beschikbare updates")
(Created page with "Als er een nieuwe beveiligingsupdate wordt gevonden, wordt de melding automatisch geopend en weergegeven in de class "danger".")
Line 189: Line 189:
 
[[File: availableupdates.png||Beschikbare updates]]
 
[[File: availableupdates.png||Beschikbare updates]]
  
If a new security update is found, the notification will open automatically and be styled in "danger" class.
+
Als er een nieuwe beveiligingsupdate wordt gevonden, wordt de melding automatisch geopend en weergegeven in de class "danger".
  
 
[[File:availablesecurityupdates.png||Available security updates]]
 
[[File:availablesecurityupdates.png||Available security updates]]

Revision as of 16:13, 23 October 2018

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎français • ‎日本語

Overzicht

Sinds versie 2.05 ondersteunt LimeSurvey plugins. Enkele plugins worden door het LimeSurvey-team feitelijk toegevoegd aan LimeSurvey. Andere plugins worden door anderen ondersteund. Je kunt ons vragen om hier een door jou gemaakte plugin te vermelden!

Met een plugin kun je de functionaliteit uitbreiden van LimeSurvey en toch gebruikt blijven maken van onze normale updates.

Deze documentatie is niet bedoeld voor eindgebruikers maar voor ontwerpers die een plugin willen gaan maken voor hun cliënten die LimeSurvey gebruiken.

Plugins moeten de iPlugin interface implementeren. We bevelen aan dat je als basis voor je plugin class de PluginBase class gebruikt.

Plugins maken gebruik van events.

Plugin-instellingen

Door extending gebruik je de voor plugins benodigde functionaliteit die al door ons is gemaakt. Een van de functies is de implementatie van de functie getPluginSettings. Deze functie moet als resultaat een array teruggeven met de configuratie-opties voor de gebruiker.

In het voorbeeld heeft de plugin maar één instelling: message, de te tonen tekst.

protected $settings = array(
    'logo' => array(
         'type' => 'logo',
         'path' => 'assets/logo.png'
     ),

     'message' => array(
        'type' => 'string',
          'label' => 'Message'
     )
);

Het array bevat per instelling een naam als key. Elke waarde is een array met de benodigde metagegevens.

De ondersteunde types:

 • logo
 • string
 • html
 • choice
 • relevance
 • info

Naast het type zijn er ook andere keys beschikbaar:

 • label, definieert het label
 • default, als er waarde wordt ingevuld de standaardwaarde (alleen voor algemene instellingen, niet voor enquête-instellingen)
 • current, de huidige waarde
 • readOnly, toon de instelling als alleen-lezen
 • htmlOptions, de htmlOptions van het invoergedeelte ( lees Yii manual [[1]])
 • pluginOptions, voor enkele instellingen (html of select) : instelling widget-optie
 • labelOptions : htmlOptions van het label
 • controlOptions : htmlOptions van de wrapper van label en invoer

Een voorbeeld met alle huidige instellingen.

Lezen en schrijven

Je kunt in de code van de plugin direct de instellingen lezen en schrijven.

Voorbeeld:

$mySetting = $this->get('mySetting');
$this->set('mySetting', $mySetting + 1);

Je kunt een standaardwaarde krijgen als de instelling null is:

$mySetting = $this->get('mySetting', null, null, 10); // 10 is standaardwaarde

Events

Een plugin reageert op gebeurtenissen (events) die optreden als de plugin zich daar eerst voor aangemeld (subscribe) heeft. Er is een lijst met de huidige events.

API

Plugins moeten alleen via de eigen LimeSurvey-API extenden. Je moet dus niet rechtstreeks de classes in de source-code aanroepen. Je voorkomt hiermee dat je bij een kleine wijziging aan onze kant zit met een niet meer werkende plugin.

Gebruik zoveel mogelijk deze methodes. Hetzelfde voor de events.

Het API-object is benaderbaar via $this->api bij het extenden van de PluginBase, anders krijg je het via de PluginManager-instantie door de plugin constructor.

Op verzoek kunnen er nieuwe functies aan de API worden toegevoegd.

Lokalisatie (Nieuw in 3)

Een plugin kan eigen vertaalbestanden toevoegen. Het gebruikte bestandsformaat is mo, dat is het ook voor LimeSurvey zelf. De bestanden moeten staan in

<plugin root folder>/locale/<language>/<language>.mo

"<language>" staat voor de taalcode, dus voor Nederlands "nl".

Je kunt je vertaalbestand gebruiken met de plugin-functie gT:

$this->gT("A plugin text that needs to be translated");

Als de te vertalen tekst niet in je invoerbestand staat, zoekt de functie in de eigen LimeSurvey vertaalbestanden. Je kunt dus teksten als "Cancel" meestal wel vinden:

$this->gT("Cancel"); // Wordt ook vertaald als "Cancel" niet in het vertaalbestand van de plugin zit.

Als je views gebruikt in je plugin, dan wordt het

$plugin->gT("Translate me");

om de voor de plugin benodigde vertaling in je view te doen.

Logging (Nieuw in 3)

Als je iets wilt loggen in je plugin, schrijf dan

$this->log("Your message");

Het standaardniveau van loggen is trace, maar je kunt een ander niveau opgeven:

$this->log("Something went wrong!", CLogger::LEVEL_ERROR);

Het logbestand staat in de map

<limesurvey root folder>/tmp/runtime/plugin.log

De naam van de plugin wordt als category gebruikt. Je kunt op Linux met grep dan eenvoudig alleen de logging van je eigen plugin zien:

$ tailf tmp/runtime/plugin.log | grep <pluginnaam>

Extensie-updates (Nieuw in 4)

Sinds LimeSurvey versie 4.0.0 is er een systeem om plug-ins en andere extensie-updates te doen. Als je dit systeem wilt gebruiken, moet je extensiebestand config.xml de updater-configuratie bevatten.

<updaters>
  <updater>
    <stable>1</stable>
    <type>rest</type>
    <source>https://comfortupdate.limesurvey.org/index.php?r=limestorerest</source>
    <manualUpdateUrl>https://somedownloadlink.com/maybegithub</manualUpdateUrl>
  </updater>
</updaters>

(De broncode hierboven verwijst naar de LimeStore REST API, die wordt gebruikt voor alle extensies die beschikbaar zijn in onze LimeStore.)

Updater tagbeschrijvingen
Tag Beschrijving
stable "1" als deze bron je alleen stabiele versienummers geeft; "0" als de bron ook onstabiele versies zal leveren, zoals 0.3.3-beta.
type Voorlopig wordt alleen type rest ondersteund. Het is gemakkelijk om nieuwe typen toe te voegen (versiecontroles), zoals git, wget, enz.
source De URL om nieuwe versies op te halen.
manualUpdateUrl URL waar de gebruiker naar kan gaan om de nieuwste versie van de extensie bij te werken.
automaticUpdateUrl Nog uitwerken

Als je geen updater wilt aanbieden, moet je de volgende tekst in het XML-configuratiebestand zetten:

<updaters disabled="disabled">
</updaters>

Op deze manier geef je aan dat je het updatesysteem doelbewust hebt uitgeschakeld en niet bent vergeten om het toe te voegen.

De nieuwe plugin UpdateCheck, standaard geïnstalleerd en geactiveerd, controleert maximaal 1 keer per 24 uur asynchroon op nieuwe updates van alle geïnstalleerde extensies wanneer een superbeheerder zich aanmeldt. Als er nieuwe versies worden gevonden, wordt er een melding gepusht.

Beschikbare updates

Als er een nieuwe beveiligingsupdate wordt gevonden, wordt de melding automatisch geopend en weergegeven in de class "danger".

Available security updates

You can manually check for updates by going to the plugin manager view and click on "Check updates". Note that this button is only visible if the UpdateCheck plugin is activated.

Manually check for updates

Under the hood

This section provides a brief overview over the extension updater implementation.

The extension updater is part of the ExtensionInstaller library. Below is a UML diagram for the classes related to the updater process.

Extension updater UML diagram

Program flow when Yii starts:

 Yii init
  VersionFetcherServiceLocator->init()
   Add REST version fetcher
  ExtensionUpdaterServiceLocator->init()
   Add PluginUpdater
   TODO: Add an updater for each extension type (theme, question template, ...)

Program flow when running the UpdaterCheck plugin:

 Get all updaters from ExtensionUpdaterServiceLocator
 Loop each updater
  For each updater, loop through version fetchers configured by <updater> XML
   For each version fetcher, contact remote source and get version information
 Compose all versions into a notification

The checkAll method in the UpdateCheck plugin provides an example of how to query all extensions for new versions.

Adding new version fetchers

To add a new custom version fetcher, run this during Yii initialization:

$service = \Yii::app()->versionFetcherServiceLocator
$service->addVersionFetcherType(
 'myNewVersionFetcherType',
 function (\SimpleXMLElement $updaterXml) {
  return new MyNewVersionFetcher($updaterXml);
 }
);

Of course, the class MyNewVersionFetcher has to subclass VersionFetcher.

To use your new version fetcher, configure the type tag in the updater XML to use myNewVersionFetcherType (instead of e.g. rest).

Adding new extension updaters

To add a new custom extension updater, run this during Yii initialization:

$service = \Yii::app()->extensionUpdaterServiceLocator;
$service->addUpdaterType(
 'myNewExtensionUpdater',
 function () {
  return MyNewExtensionUpdater::createUpdaters();
 }
);

Class MyNewExtensionUpdater has to subclass ExtensionUpdater.

The top type tag in config.xml ('plugin', 'theme', ...) will control which extension updater are used for this extension. The system is not fully customizable yet, since you also need to add a custom ExtensionInstaller, menu items, etc. But in theory, and maybe in the future, it should be possible to add a new type of extension this way.

Speciale plugins

Beschikbare plugins

Handleiding

In dit voorbeeld tonen we hoe je een plugin maakt die een post request doet bij het afronden van het invullen van de enquête. Je ziet onder meer hoe je globale en enquête-instellingen aanmaakt en bewaard en hoe je events registreert.