Actions

Difference between revisions of "Overview/nl"

From LimeSurvey Manual

(Created page with "=Inleiding=")
 
 
(65 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
<languages />
 
<languages />
 +
  
 
=Inleiding=
 
=Inleiding=
  
  
The '''Overview''' panel offers access to the main survey-related settings and functionalities. The panel can be divided in three parts:
+
Na het openen van een enquête, geeft het paneel '''Overzicht''' toegang tot de belangrijkste enquête gerelateerde instellingen en functies. Er zijn twee delen:
 +
 
 +
*[[Overview/nl#Taakbalk|Taakbalk]]
 +
*[[Overview/nl#Samenvatting|Samenvatting]]
 +
 
 +
<div class="simplebox">[[File:help.png]] '''NB:''' De snelle acties zijn in versie 3.6.1. verwijderd.</div>
 +
 
  
*[[Overview#Overview toolbar|Overview toolbar]]
+
De optie '''Overzicht''' is ook te vinden onder de tab '''Instellingen''', onder de '''enquête-instellingen''':
*[[Overview#Survey quick actions|Survey quick actions]]
 
*[[Overview#Survey summary|Survey summary]]
 
  
=Overview toolbar=
 
  
This toolbar contains the following options:
+
<center>[[File:Survey settings Overview.png]]</center>
 +
 
 +
=Taakbalk=
 +
 
 +
 
 +
De taakbalk heeft de volgende opties:
  
  
Line 18: Line 27:
  
  
*'''Survey status:''' There are four types of buttons that you might see on the left part of the toolbar, depending on the status of your survey:
+
*'''Enquête status:''' afhankelijk van de status kun je deze vier knoppen zien op het linkerdeel van de taakbalk:
**[[File:Button - activate this survey.png]] : It is displayed if the survey is inactive. Click on this button for activating the survey. To see the URL of the survey, check the ''Survey URL'' box located in the [[Overview#Survey summary|Survey summary section]];
+
**[[File:Button - activate this survey.png]] : wordt getoond als de enquête niet actief is. Als je de URL van de enquête wilt zien kijk dan naar het URL-veld in de [[Overview/nl#Samenvatting|samenvatting enquête]].
**[[File:Button - stop this survey.png]] : It shows up if the survey is active. Click on this button if you wish to stop the survey (it cannot be accessed anymore by the respondents);
+
**[[File:Button - stop this survey.png]] : wordt getoond als de enquête actief is. Je kunt door hier dan op te klikken voorkomen dat deelnemers de enquête nog invullen of zelfs maar benaderen.
**[[File:Button - execute survey.png]]: If the survey is active, you can click on the '''Execute survey''' button to check and fill out the survey. The difference between this option and '''Preview survey''' is that the latter does not store your answers while the former does;
+
**[[File:Button - execute survey.png]]: Als de enquête actief is kun je hiermee de enquête controleren en zelf invullen. Anders dan bij voorvertonen worden je antwoorden nu wel vastgelegd.  
**[[File:Button - expired survey.png]] : It is displayed if the survey has expired. To reactivate it, click on the button to access the [[Publication & access|publication and access control settings]] to change the start or expiry date/time of the survey.  
+
**[[File:Button - expired survey.png]] : wordt getoond als de enquête verlopen is. Je kunt de enquête weer reactiveren door naar het [[Publication & access/nl|paneel publicatie & toegang]] te gaan en daar de datum te wijzigen.  
*'''Preview survey:''' It allows you preview the survey. The green arrow appears when your survey is multilingual. Click on each language to separately check the multilingual versions of your survey.
+
*'''Voorvertonen enquête:''' Bedoeld op de enquête te testen. Als de enquête in meerdere talen is dan is er een groene pijl, test alle talen waarin je je enquête maakt!
*'''Tools:''' The following functionalities can be accessed from the '''tools''' menu:
+
*'''Hulpmiddel:''' menu met de functies:
**''Delete survey:'' Use this button if you want to delete the survey;
+
**''Verwijder enquête''
**''Quick-translation:'' Offers quick access to the translation menu. Please not that it is accessible only if your survey is multilingual - additional languages have been added besides the base language;
+
**''Snelle vertaling:'' snelle toegang tot het menu voor vertalingen, alleen beschikbaar als de enquête meertalig is.
**''Reset conditions:'' All the survey conditions will be removed;
+
**''Resetten condities:'' de condities worden verwijderd.
**''Survey logic file:'' It checks the logic of your survey. It is utilized when more advanced features are used within the survey. For more details, read [[Show_logic_file|our wiki section on survey logic]];
+
**''Enquête logica-bestand:'' Controleren [[Check survey logic - Advanced/nl|logica enquête]], alleen nodig als je wat moeilijkere dingen doet.
**''Regenerate question codes:'' The users that have the permission to edit questions can allocate an unique ID to any survey question. However, if these IDs differ too much (the numbering is too messy), the '''Regenerate question codes''' function can be used to automatically rename the survey questions. The numbering can be:
+
**''Opnieuw genereren vraagcodes:'' Bij het aanmaken van vragen wordt er per vraag een uniek ID toegekend, als de opbouw van de enquête wat rommelig is dan kun je nummers opnieuw toekennen. Je kunt hernummeren op de manieren:
***''Straight:'' If this options is used, each question will be allocated a code that corresponds to their order from the [[Survey structure|survey structure]] (e.g. Q00001, Q0002, etc.);
+
***''Per vraag:'' Elke vraag krijgt een oplopend nummer in de volgorde waarin ze in de vraag in de enquête [[Survey structure/nl|staat]] (bijv. Q00001, Q0002, enz.)
***''By question group:'' If this option is chosen, each question will be allocated a code that corresponds to the group each of them belong to and their order within that question group: (G1Q00001, G1Q00002, G2Q00001, etc.).
+
***''Per vraaggroep:'' Op volgorde van vraaggroep en daarbinnen op vraag: (G1Q00001, G1Q00002, G2Q00001, enz.)
*'''Display/Export:''' For a comprehensive description of this functionality, check our wiki page on [[Exporting_a_survey_structure|LimeSurvey export functionality]];
+
*'''Tonen/Exporteren:''' Lees [[Display/Export survey/nl|deze pagina]].
*'''Survey participants:''' It is used when you would like to invite a group of people to be part of your survey and ensure that each person can only participate once. For further details, check the [[Survey_participants|survey participants wiki page]];
+
*'''Deelnemers:''' Lees [[Survey_participants/nl|deze pagina]].
*'''Responses:''' It offers the survey administrator access to menus that allows him/her to see the stored responses, enter new data, export or import answers, and view the partially saved but not submitted answers. By clicking on the arrow, three options will show up:
+
*'''Responsen:''' de beheerder kan hiermee de al dan niet geheel ingevulde enquêtes van de deelnemers bekijken, nieuwe gegevens invoeren of importeren / exporteren. De opties na selecteren zijn:
**''Responses & Statistics:'' It displays a summary of all the stored survey responses and respondents;
+
**''Responsen & statistieken:'' Een samenvatting van de opgeslagen resultaten.
**''Data entry screen:'' It allows the survey administrator to enter new data into his/her response tables. It is a useful function when you first record the answers from the survey participants offline and then you want to analyse their answers via the functionalities provided by LimeSurvey;
+
**''Data-invoer:'' De beheerder kan hiermee een response invullen, bijvoorbeeld voor een deelnemer die zijn enquête op papier heeft ingevuld.
**''Partial (saved) responses:'' It displays the partially (but not submitted) saved responses.  
+
**''Gedeeltelijk (opgeslagen) responsen:'' bekijk de nog niet geheel ingevulde responsen.
 +
 
 +
=Samenvatting=
 +
 
 +
 
 +
Het onderste deel van het overzicht toont algemene gegevens over de enquête:
 +
 
 +
 
 +
<center>[[File:Overview Survey Summary.png]]</center>
 +
 
 +
 
 +
*'''Enquête URL's:''' de URL's die door de respondenten worden gebruikt om de enquête in te vullen.
 +
**''Engels (standaardtaal):'' De eerste URL is de URL met de standaardtaal, in het voorbeeld dus Engels.
 +
**''Roemeens:'' Na de standaardtaal worden de additionele talen genoemd, hier is Roemeens de enige extra taal. Meer informatie over [[General_settings/nl#Paneel algemene instellingen|additionele talen]].
 +
**''Afsluiting-URL:'' Je kunt deelnemers na afronden doorsturen naar een bepaalde pagina. [[Text elements/nl|Meer informatie]].
 +
**''Aantal vragen/groepen'': Toont het aantal vragen/vraaggroepen in de enquête. Lees eerst informatie over de structuur als je ze wilt [[Survey structure/nl|toevoegen, wijzigen of verwijderen]].
 +
.
  
=Survey quick actions=
 
  
Below, you will see in the screenshot five options:
+
<hr width="50%" style="margin:auto">
  
  
<center>[[File:Survey quick actions.png]]</center>
+
*'''Algemene instellingen enquête:''' De [[General_settings/nl#Paneel algemene instellingen|instellingen zijn]]:
 +
**'''Beheerder:''' de beheerder van de enquête.
 +
**'''Fax naar:''' Hiermee kan een faxnummer worden geplaatst op de enquête als de enquête wordt afgedrukt omdat de deelnemer de enquête op papier wil invullen. [[General settings/nl|Meer informatie]].
 +
**'''Thema:''' Je kunt hiermee snel bij het sjabloon komen. Je kunt:
 +
***''de sjabloonopties openen'' ([[File:Edit template options.png]]);
 +
***''de editor in een nieuw scherm openen'' ([[File:Open template editor in a new window.png]]).
  
 +
<div class="simplebox">[[File:help.png]] '''NB:''' Meer informatie over deze opties : [[Theme_editor/nl|thema-editor]].</div>
  
*'''Format''': It allows you to choose the way in which the questions will be displayed to the survey respondents. Three options are available:
 
**''Question by Question'' : The questions will be displayed one by one (one question per page). If this option is picked up, a separate "welcome" page and "end" page will be displayed when taking the survey;
 
**''Group by Group'' : Each survey page will display a question group. Also, a separate "welcome" page and "end" page will still be displayed when taking the survey, as in the "Question by Question" surveys;
 
**''All in one'' : If chosen, all the pages will be displayed on a single page. If you select this option, no separate pages exist for the "welcome" and "end" pages - they will all appear on the same page, together with the questions.
 
*'''Add group:''' It offers quick access to the '''Add question group''' panel - not available if the survey is activated;
 
*'''Add question:''' It offers quick access to the '''Add question''' panel - not available if the survey is activated;
 
*'''Edit text elements and general settings:''' If you click on it, LimeSurvey redirects you to the survey general settings page. For further details, please continue reading [[General settings|this manual section on LimeSurvey general settings]];
 
*'''Response & Statistics:''' It allows you to "filter" your data and retrieve the desired information from your survey stored responses. For further details, please continue reading about [[Statistics|the Statistics panel]] - not clickable if no responses are stored;
 
*'''Template selection:''' It allows you to select the template of your survey.
 
  
=Survey summary=
+
<hr width="50%" style="margin:auto">
  
The bottom part of the Overview section offers some general information about your survey:
 
  
 +
*'''Tekstelementen:''' de onderstaande teksten zijn te wijzigen via het paneel [[Text elements/nl|Enquête tekstelementen]].
 +
**'''Beschrijving:''' een beschrijving van de enquête.
 +
**'''Welkomsttekst:''' de tekst die getoond wordt aan deelnemers voor het beginnen van de enquête.
 +
**'''Eindtekst:''' De tekst die de deelnemers te zien krijgen na het afronden van de enquête.
 +
 +
 +
<hr width="50%" style="margin:auto">
 +
 +
 +
*'''Publicatie en toegang:''' De onderstaande opties kunnen ingesteld worden op het paneel [[Publication_%26_access/nl|publicatie & toegang]]:
 +
**'''Ingangsdatum/tijd:''' Het begintijdstip van de enquête. Ook al hebben de deelnemers de URL al ontvangen, het afronden is pas mogelijk na dit tijdstip.
 +
**'''Vervaldatum/tijd:''' Je kunt hier optioneel een tijdstip invullen waarna de enquête niet meer ingevuld kan worden.
 +
**'''Toon openbaarheid''': Indien ingeschakeld wordt de enquête getoond op de lijst ''Beschikbare enquêtes'', iedereen kan er dan bij.
 +
 +
 +
{{Box|Text=Je kunt de gegevens in de samenvatting [[Survey settings/nl|zelf indelen]].}}
  
<center>[[File:Overview Survey Summary.png]]</center>
 
  
 +
<hr width="50%" style="margin:auto">
  
*'''Survey URLs:''' It displays the URLs used by the respondents to fill out the survey. If you have created a multilingual survey, each language has its own survey URL. In our case we have:
 
**''English (Base language)'';
 
**''Romanian:'' All the additional languages will be listed below the base language;
 
**''End URL:'' You have the possibility to redirect respondents to another page once they are done filling out the questionnaire. For more details, check our wiki section on [[Survey texts|Survey texts]].
 
*'''Administrator:''' It shows the user that is the administrator of the survey;
 
*'''Fax to:''' It is used when you want to give a fax number on the "printable survey". For more details, check our wiki page on [[General settings|general settings]];
 
*'''Number of questions/groups''': It displays the total number of questions and question groups that exist within the respective survey. If you would like to add/edit/delete them, read about [[Survey structure|the survey structure of a LimeSurvey questionnaire]];
 
*'''Survey Settings:''' A short description of the main settings employed by the respective survey;
 
*'''Survey texts:''' The options presented below can be edited from the [[Survey texts|survey texts panel]]:
 
**'''Description:''' A general survey description;
 
**'''Welcome:''' It displays the welcome message that is shown to the survey participants when they access the survey;
 
**'''End message:''' It displays the end message that is shown to the survey participants when they access the survey.
 
*'''Start date/time:''' It shows the start date and time of your survey. Even if the survey participants have access to the URL, they will not be able to start completing it till the start date.
 
*'''Expiration date/time:''' It shows the expiration date and time of your survey. After the expiration date/time, no more responses are recorded.
 
*'''Template:''' It allows you to quickly edit the survey template. You can:
 
**''Open the template options'' ([[File:Edit template options.png]]);
 
**''Open the template editor in a new window'' ([[File:Open template editor in a new window.png]]).
 
For further details on the two options, check our wiki section on the usage of LimeSurvey's [[Template_editor|template editor]].
 
  
{{Box|Text=All the options presented in the survey summary can be edited from the [[Survey settings|settings menu]].}}
+
*'''Instellingen:''' Een korte beschrijving van de belangrijkste instellingen van de enquête.

Latest revision as of 20:30, 7 June 2021

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎português do Brasil • ‎русский • ‎日本語


Inleiding

Na het openen van een enquête, geeft het paneel Overzicht toegang tot de belangrijkste enquête gerelateerde instellingen en functies. Er zijn twee delen:

Help.png NB: De snelle acties zijn in versie 3.6.1. verwijderd.


De optie Overzicht is ook te vinden onder de tab Instellingen, onder de enquête-instellingen:


Survey settings Overview.png

Taakbalk

De taakbalk heeft de volgende opties:


Overview toolbar.png


 • Enquête status: afhankelijk van de status kun je deze vier knoppen zien op het linkerdeel van de taakbalk:
  • Button - activate this survey.png : wordt getoond als de enquête niet actief is. Als je de URL van de enquête wilt zien kijk dan naar het URL-veld in de samenvatting enquête.
  • Button - stop this survey.png : wordt getoond als de enquête actief is. Je kunt door hier dan op te klikken voorkomen dat deelnemers de enquête nog invullen of zelfs maar benaderen.
  • Button - execute survey.png: Als de enquête actief is kun je hiermee de enquête controleren en zelf invullen. Anders dan bij voorvertonen worden je antwoorden nu wel vastgelegd.
  • Button - expired survey.png : wordt getoond als de enquête verlopen is. Je kunt de enquête weer reactiveren door naar het paneel publicatie & toegang te gaan en daar de datum te wijzigen.
 • Voorvertonen enquête: Bedoeld op de enquête te testen. Als de enquête in meerdere talen is dan is er een groene pijl, test alle talen waarin je je enquête maakt!
 • Hulpmiddel: menu met de functies:
  • Verwijder enquête
  • Snelle vertaling: snelle toegang tot het menu voor vertalingen, alleen beschikbaar als de enquête meertalig is.
  • Resetten condities: de condities worden verwijderd.
  • Enquête logica-bestand: Controleren logica enquête, alleen nodig als je wat moeilijkere dingen doet.
  • Opnieuw genereren vraagcodes: Bij het aanmaken van vragen wordt er per vraag een uniek ID toegekend, als de opbouw van de enquête wat rommelig is dan kun je nummers opnieuw toekennen. Je kunt hernummeren op de manieren:
   • Per vraag: Elke vraag krijgt een oplopend nummer in de volgorde waarin ze in de vraag in de enquête staat (bijv. Q00001, Q0002, enz.)
   • Per vraaggroep: Op volgorde van vraaggroep en daarbinnen op vraag: (G1Q00001, G1Q00002, G2Q00001, enz.)
 • Tonen/Exporteren: Lees deze pagina.
 • Deelnemers: Lees deze pagina.
 • Responsen: de beheerder kan hiermee de al dan niet geheel ingevulde enquêtes van de deelnemers bekijken, nieuwe gegevens invoeren of importeren / exporteren. De opties na selecteren zijn:
  • Responsen & statistieken: Een samenvatting van de opgeslagen resultaten.
  • Data-invoer: De beheerder kan hiermee een response invullen, bijvoorbeeld voor een deelnemer die zijn enquête op papier heeft ingevuld.
  • Gedeeltelijk (opgeslagen) responsen: bekijk de nog niet geheel ingevulde responsen.

Samenvatting

Het onderste deel van het overzicht toont algemene gegevens over de enquête:


Overview Survey Summary.png


 • Enquête URL's: de URL's die door de respondenten worden gebruikt om de enquête in te vullen.
  • Engels (standaardtaal): De eerste URL is de URL met de standaardtaal, in het voorbeeld dus Engels.
  • Roemeens: Na de standaardtaal worden de additionele talen genoemd, hier is Roemeens de enige extra taal. Meer informatie over additionele talen.
  • Afsluiting-URL: Je kunt deelnemers na afronden doorsturen naar een bepaalde pagina. Meer informatie.
  • Aantal vragen/groepen: Toont het aantal vragen/vraaggroepen in de enquête. Lees eerst informatie over de structuur als je ze wilt toevoegen, wijzigen of verwijderen.

.
 • Algemene instellingen enquête: De instellingen zijn:
  • Beheerder: de beheerder van de enquête.
  • Fax naar: Hiermee kan een faxnummer worden geplaatst op de enquête als de enquête wordt afgedrukt omdat de deelnemer de enquête op papier wil invullen. Meer informatie.
  • Thema: Je kunt hiermee snel bij het sjabloon komen. Je kunt:
   • de sjabloonopties openen (Edit template options.png);
   • de editor in een nieuw scherm openen (Open template editor in a new window.png).
Help.png NB: Meer informatie over deze opties : thema-editor.
 • Tekstelementen: de onderstaande teksten zijn te wijzigen via het paneel Enquête tekstelementen.
  • Beschrijving: een beschrijving van de enquête.
  • Welkomsttekst: de tekst die getoond wordt aan deelnemers voor het beginnen van de enquête.
  • Eindtekst: De tekst die de deelnemers te zien krijgen na het afronden van de enquête.
 • Publicatie en toegang: De onderstaande opties kunnen ingesteld worden op het paneel publicatie & toegang:
  • Ingangsdatum/tijd: Het begintijdstip van de enquête. Ook al hebben de deelnemers de URL al ontvangen, het afronden is pas mogelijk na dit tijdstip.
  • Vervaldatum/tijd: Je kunt hier optioneel een tijdstip invullen waarna de enquête niet meer ingevuld kan worden.
  • Toon openbaarheid: Indien ingeschakeld wordt de enquête getoond op de lijst Beschikbare enquêtes, iedereen kan er dan bij.


Je kunt de gegevens in de samenvatting zelf indelen.
 • Instellingen: Een korte beschrijving van de belangrijkste instellingen van de enquête.