Actions

Difference between revisions of "List questions/nl"

From LimeSurvey Manual

(Created page with "{{Note|Meer informatie over vragen.}}")
(Created page with "* '''Snelle acties''': De laatste kolom bevat vier knoppen: ** ''Vraagvoorvertoning'': Hiermee kun je snel de vraag bekijken en controleren of alles er goed uitziet. ** ''Vraa...")
Line 49: Line 49:
  
  
*'''Quick-action buttons:''' The last column contains four quick action buttons:
+
* '''Snelle acties''': De laatste kolom bevat vier knoppen:
**''Question preview:'' It allows you to quickly preview a question and check if everything looks fine;
+
** ''Vraagvoorvertoning'': Hiermee kun je snel de vraag bekijken en controleren of alles er goed uitziet.
**''Edit question:'' To edit the question text or other question-related attributes, click on the green pencil;
+
** ''Vraag aanpassen'': Om de vraagtekst of andere vraaggerelateerde attributen te bewerken, klik op het groene potlood.
**''Question summary:'' It provides access to the most important details of the respective question such as the question text and the enabled attributes;
+
** ''Samenvatting vraag'': Het geeft toegang tot de belangrijkste details van de vraag zoals de vraagtekst en de ingeschakelde attributen.
**''Delete:'' The red trash button represents the delete button. Once clicked, you have to confirm the question deletion, as well as the deletion of its contents (answer options and subquestions).
+
** ''Verwijderen'': De rode prullenbak is de knop Verwijderen. Het verwijderen van de vraag, de antwoordopties en de subvragen moet bevestigd worden.
  
  

Revision as of 20:58, 22 November 2018

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎日本語

Inleiding

Als je alle vragen in de enquête op één plaats wilt weergeven, klik dan op de knop Toon de vragen op het tabblad Instellingen:


List questions location.png


De volgende pagina wordt getoond:


List questions panel.png


Vragen tabel

In de schermafbeelding zie je in de rechterbovenhoek een zoekvak waarmee naar een specifieke vraag gezocht kan worden. Het groepsfilter kan hierop worden toegepast in het geval er vergelijkbare vraagnamen gebruikt worden voor meerdere vraaggroepen.

De tabelkolommen zijn:

 • Vraag-ID: Het toont een numerieke waarde die het ID van de vraag is.
 • Vraagvolgorde: De volgorde waarin de vragen aan de respondenten worden getoond.
 • Vraagcode: De vraagcode wordt voornamelijk gebruikt in expressies.
 • Vraag: De vraagtekst.
 • Verplicht:: klik hier om te lezen wat het betekent dat een vraag verplicht is. Er zijn drie opties:
  • Niet opgegeven: De vraag is niet verplicht.
  • Opgegeven: De vraag moet worden ingevuld door deelnemers.
  • Niet relevant: Het attribuut Verplicht kan niet worden gebruikt (bijv. vraagtype tekst scherm).
 • Anders: Het verwijst naar attribuut Anders. Indien ingeschakeld, wordt er een extra antwoordoptie weergegeven naast degene die zijn gedefinieerd. De drie opties zijn:
  • Niet opgegeven: De vraag heeft niet het attribuut Anders ingeschakeld, er wordt geen antwoordoptie "anders" weergegeven.
  • Opgegeven: Indien opgegeven, is er een antwoordoptie Anders.
  • Niet relevant: Bij bepaalde vraagtypes is er deze optie niet mogelijk (tekst scherm en vrije tekstvraagtypen).


Help.pngMeer informatie over vragen.


 • Snelle acties: De laatste kolom bevat vier knoppen:
  • Vraagvoorvertoning: Hiermee kun je snel de vraag bekijken en controleren of alles er goed uitziet.
  • Vraag aanpassen: Om de vraagtekst of andere vraaggerelateerde attributen te bewerken, klik op het groene potlood.
  • Samenvatting vraag: Het geeft toegang tot de belangrijkste details van de vraag zoals de vraagtekst en de ingeschakelde attributen.
  • Verwijderen: De rode prullenbak is de knop Verwijderen. Het verwijderen van de vraag, de antwoordopties en de subvragen moet bevestigd worden.


Help.png To check the structure of a LimeSurvey survey, please read the following wiki subsection.


Group-editing questions

On the bottom-left side of the table you may find the Selected question(s)... button. As the name suggests, it allows survey administrators to quickly perform certain group-actions. They are divided in general and advanced options:


Select questions group edit.png


 • Delete: Click on it if you wish to delete at least two questions from your questions table;
 • Set question group and position: Select multiple questions to quickly move them to another question group;
 • Set CSS class: To quickly set up a CSS class for multiple questions, use this function.
 • Set statistics option: Each question contains a set of attributes grouped under the Statistics tab. For more information, access the;
 • Set Other state: To enable or disable attribute Other for multiple questions at once, use this button;
 • Present subquestions/answer options in random order: If enabled, the subquestions and question answers will be displayed to each respondent in a random order. For more details on this attribute, continue reading here.


Notice.png
 Hint: From the bottom-right corner of the table you can select the number of rows/entries to be displayed per page. The default number is 10. However, if you wish to perform certain group-editing actions via the Selected question(s) button, increase the number to get a better on your questions.