Actions

Difference between revisions of "List questions/nl"

From LimeSurvey Manual

(Created page with "* '''Verplicht:''': klik hier om te lezen wat het betekent dat een vraag verplicht is. Er zijn drie opties: ** '' Niet opgegeven'': De vraag is niet verpli...")
 
(44 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
<languages />  
 
<languages />  
 +
 +
__TOC__
 +
  
 
=Inleiding=
 
=Inleiding=
  
  
Als je alle vragen in de enquête op één plaats wilt weergeven, klik dan op de knop ''Toon de vragen'' op het tabblad '''Instellingen''':
+
Als je alle vragen in de enquête op één plaats wilt weergeven, klik dan op de knop ''Toon de vragen'' op het tabblad '''Instellingen'''.
  
  
Line 10: Line 13:
  
  
De volgende pagina wordt getoond:
+
De volgende pagina wordt getoond.
  
  
 
<center>[[File:List questions panel.png]]</center>
 
<center>[[File:List questions panel.png]]</center>
 
  
 
= Vragen tabel =
 
= Vragen tabel =
  
  
In de schermafbeelding zie je in de rechterbovenhoek een zoekvak waarmee naar een specifieke vraag gezocht kan worden. Het groepsfilter kan hierop worden toegepast in het geval er vergelijkbare vraagnamen gebruikt worden voor meerdere vraaggroepen.  
+
In de schermafbeelding zie je in de rechterbovenhoek een zoekvak waarmee naar een specifieke vraag gezocht kan worden. Het groepsfilter kan hierop worden toegepast in het geval er vergelijkbare vraagnamen gebruikt worden voor meerdere vraaggroepen.
  
 
De tabelkolommen zijn:
 
De tabelkolommen zijn:
  
* '''Vraag-ID:''' Het toont een numerieke waarde die het ID van de vraag is.
+
* '''Vraag-ID:''' Toont een numerieke waarde die het ID van de vraag is.
  
* '''Vraagvolgorde:''' De volgorde waarin de vragen aan de respondenten worden getoond.
+
* '''Vraagvolgorde:''' De volgorde waarin de vragen aan de deelnemers worden getoond.
  
* '''Vraagcode:''' De vraagcode wordt voornamelijk gebruikt in  [[Expression Manager/nl|expressies]].
+
* '''Code:''' De (vraag)code wordt voornamelijk gebruikt in  [[ExpressionScript - Presentation/nl|expressies]].
  
 
* '''Vraag:''' De vraagtekst.
 
* '''Vraag:''' De vraagtekst.
Line 38: Line 40:
 
** '' Niet opgegeven'': De vraag is niet verplicht.
 
** '' Niet opgegeven'': De vraag is niet verplicht.
 
** '' Opgegeven'': De vraag moet worden ingevuld door deelnemers.
 
** '' Opgegeven'': De vraag moet worden ingevuld door deelnemers.
** '' Niet relevant'': Het attribuut ''Verplicht'' kan niet worden gebruikt  (bijv. [[Question type - Text display/nl| tekstweergave vragen]]).  
+
** '' Niet relevant'': Het attribuut ''Verplicht'' kan niet worden gebruikt  (bijv. [[Question type - Text display/nl|vraagtype tekst scherm]]).  
  
*'''Other:''' It refers to attribute [[QS:Other|Other]]. If enabled, another answer option will be displayed alongside the ones defined by you. Three options can be displayed in the table:
+
* '''Overige''': Het verwijst naar attribuut [[QS:Other/nl|Anders]]. Indien ingeschakeld, wordt er een extra antwoordoptie weergegeven naast degene die zijn gedefinieerd. De drie opties zijn:
**''Not specified:'' The question does not have the attribute ''Other'' enabled (no "other" answer option will be displayed alongside your defined answers);
+
** ''Uit'': De vraag heeft het attribuut ''Anders'' uitgeschakeld, er wordt geen antwoordoptie "anders" weergegeven.
**''Specified:'' If specified, option ''Other'' is active. This means that an ''other'' answer option will be displayed alongside your defined question answers;
+
** ''Aan'': Er is er een antwoordoptie ''Anders''.
**''Not relevant:'' Certain questions do not allow you to enable the ''Other'' option (such as text display or free text question types).  
+
** ''Niet relevant'': Bij bepaalde vraagtypes is deze optie niet mogelijk (tekst scherm en vrije tekstvraagtypen).  
  
  
{{Note| '''Note:''' For a quick introduction on questions, check the following [[Questions - introduction|wiki subsection]].}}
+
{{Note|Meer informatie over [[Question groups - introduction/nl|vragen]].}}
  
  
*'''Quick-action buttons:''' The last column contains four quick action buttons:
+
* '''Snelle acties''': De laatste kolom bevat vier knoppen:
**''Question preview:'' It allows you to quickly preview a question and check if everything looks fine;
+
** ''Vraagvoorvertoning'': Hiermee kun je snel de vraag bekijken en controleren of alles er goed uitziet.
**''Edit question:'' To edit the question text or other question-related attributes, click on the green pencil;
+
** ''Vraag aanpassen'': Om de vraagtekst of andere vraaggerelateerde attributen te bewerken, klik op het groene potlood.
**''Question summary:'' It provides access to the most important details of the respective question such as the question text and the enabled attributes;
+
** ''Samenvatting vraag'': Het geeft toegang tot de belangrijkste details van de vraag zoals de vraagtekst en de ingeschakelde attributen.
**''Delete:'' The red trash button represents the delete button. Once clicked, you have to confirm the question deletion, as well as the deletion of its contents (answer options and subquestions).
+
** ''Verwijderen'': De rode prullenbak is de knop Verwijderen. Het verwijderen van de vraag, de antwoordopties en de subvragen moet bevestigd worden.
  
  
{{Note| To check the structure of a LimeSurvey survey, please read the following [[Survey structure|wiki subsection]].}}  
+
{{Note|Meer informatie als je de structuur van de enquête wilt [[Survey structure/nl|controleren]].}}  
  
  
==Group-editing questions==
+
==Tegelijk wijzigen vragen==
  
  
On the bottom-left side of the table you may find the '''Selected question(s)...''' button. As the name suggests, it allows survey administrators to quickly perform certain group-actions. They are divided in general and advanced options:
+
Aan de linkeronderkant staat de knop '''Geselecteerde vragen...'''. Hiermee kun je snel bepaalde acties uitvoeren op meerdere vragen tegelijk. Ze zijn onderverdeeld in algemene en geavanceerde opties:
  
  
Line 68: Line 70:
  
  
* '''Delete:''' Click on it if you wish to delete at least two questions from your questions table;
+
* '''Verwijderen:''' Klik erop als je tenminste twee vragen uit de vragenlijst wilt verwijderen.
* '''Set question group and position:''' Select multiple questions to quickly move them to another question group;
+
* '''Bepalen vraaggroep en positie:''' Selecteer meerdere vragen om ze snel te verplaatsen naar een andere vraaggroep.
* '''Set CSS class:''' To quickly set up a [[QS:CSS_Class|CSS class]] for multiple questions, use this function.
+
* '''Instellen verplicht-status:''' Selecteer meerdere vragen en wijzig snel of het invullen van die vragen [[QS:Mandatory/nl|verplicht]] is.
* '''Set statistics option:''' Each question contains a set of attributes grouped under the ''Statistics'' tab. For more information, access the [[Category:Question_Statistics_Options|Statistics wiki section]];
+
* '''Instellen CSS-class:''' Gebruik deze functie om snel een [[QS: CSS_Class/nl|CSS-class]] voor meerdere vragen in te stellen.
* '''Set ''Other'' state:''' To enable or disable attribute ''[[QS:Other|Other]]'' for multiple questions at once, use this button;
+
* '''Instellen statistiekopties: ''' Elke vraag bevat een reeks kenmerken die zijn gegroepeerd op het tabblad ''Statistieken''. Voor meer informatie: [[Category:Question_Statistics_Options|zie de knop onderaan deze pagina]].
* '''Present subquestions/answer options in random order:''' If enabled, the subquestions and question answers will be displayed to each respondent in a random order. For more details on this attribute, continue reading [[QS:Random_order|here]].
+
* '''Instellen statie optie Anders:''' De optie [[QS:Other/nl|Anders]] voor meerdere vragen tegelijk in- of uitschakelen.
 +
* '''Presenteer subvragen / antwoordopties in willekeurige volgorde:''' Indien ingeschakeld, worden de subvragen en vraagantwoorden in een willekeurige volgorde aan elke deelnemer getoond. [[QS:Random_order/nl|Meer informatie]].
  
  
{{Hint|Text=From the bottom-right corner of the table you can select the number of rows/entries to be displayed per page. The default number is 10. However, if you wish to perform certain group-editing actions via the '''Selected question(s)''' button, increase the number to get a better on your questions.}}
+
{{Hint|Text=Rechtsonder kun je het aantal rijen / items selecteren dat per pagina moet worden weergegeven. Het standaardnummer is 10. Als je echter bepaalde acties voor groepsbewerking wilt uitvoeren via de knop '''Geselecteerde vragen''', kun je dit verhogen.}}

Latest revision as of 17:08, 9 June 2021

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎日本語


Inleiding

Als je alle vragen in de enquête op één plaats wilt weergeven, klik dan op de knop Toon de vragen op het tabblad Instellingen.


List questions location.png


De volgende pagina wordt getoond.


List questions panel.png

Vragen tabel

In de schermafbeelding zie je in de rechterbovenhoek een zoekvak waarmee naar een specifieke vraag gezocht kan worden. Het groepsfilter kan hierop worden toegepast in het geval er vergelijkbare vraagnamen gebruikt worden voor meerdere vraaggroepen.

De tabelkolommen zijn:

 • Vraag-ID: Toont een numerieke waarde die het ID van de vraag is.
 • Vraagvolgorde: De volgorde waarin de vragen aan de deelnemers worden getoond.
 • Code: De (vraag)code wordt voornamelijk gebruikt in expressies.
 • Vraag: De vraagtekst.
 • Verplicht:: klik hier om te lezen wat het betekent dat een vraag verplicht is. Er zijn drie opties:
  • Niet opgegeven: De vraag is niet verplicht.
  • Opgegeven: De vraag moet worden ingevuld door deelnemers.
  • Niet relevant: Het attribuut Verplicht kan niet worden gebruikt (bijv. vraagtype tekst scherm).
 • Overige: Het verwijst naar attribuut Anders. Indien ingeschakeld, wordt er een extra antwoordoptie weergegeven naast degene die zijn gedefinieerd. De drie opties zijn:
  • Uit: De vraag heeft het attribuut Anders uitgeschakeld, er wordt geen antwoordoptie "anders" weergegeven.
  • Aan: Er is er een antwoordoptie Anders.
  • Niet relevant: Bij bepaalde vraagtypes is deze optie niet mogelijk (tekst scherm en vrije tekstvraagtypen).


Help.pngMeer informatie over vragen.


 • Snelle acties: De laatste kolom bevat vier knoppen:
  • Vraagvoorvertoning: Hiermee kun je snel de vraag bekijken en controleren of alles er goed uitziet.
  • Vraag aanpassen: Om de vraagtekst of andere vraaggerelateerde attributen te bewerken, klik op het groene potlood.
  • Samenvatting vraag: Het geeft toegang tot de belangrijkste details van de vraag zoals de vraagtekst en de ingeschakelde attributen.
  • Verwijderen: De rode prullenbak is de knop Verwijderen. Het verwijderen van de vraag, de antwoordopties en de subvragen moet bevestigd worden.


Help.pngMeer informatie als je de structuur van de enquête wilt controleren.


Tegelijk wijzigen vragen

Aan de linkeronderkant staat de knop Geselecteerde vragen.... Hiermee kun je snel bepaalde acties uitvoeren op meerdere vragen tegelijk. Ze zijn onderverdeeld in algemene en geavanceerde opties:


Select questions group edit.png


 • Verwijderen: Klik erop als je tenminste twee vragen uit de vragenlijst wilt verwijderen.
 • Bepalen vraaggroep en positie: Selecteer meerdere vragen om ze snel te verplaatsen naar een andere vraaggroep.
 • Instellen verplicht-status: Selecteer meerdere vragen en wijzig snel of het invullen van die vragen verplicht is.
 • Instellen CSS-class: Gebruik deze functie om snel een CSS-class voor meerdere vragen in te stellen.
 • Instellen statistiekopties: Elke vraag bevat een reeks kenmerken die zijn gegroepeerd op het tabblad Statistieken. Voor meer informatie:.
 • Instellen statie optie Anders: De optie Anders voor meerdere vragen tegelijk in- of uitschakelen.
 • Presenteer subvragen / antwoordopties in willekeurige volgorde: Indien ingeschakeld, worden de subvragen en vraagantwoorden in een willekeurige volgorde aan elke deelnemer getoond. Meer informatie.


Notice.png
 Hint: Rechtsonder kun je het aantal rijen / items selecteren dat per pagina moet worden weergegeven. Het standaardnummer is 10. Als je echter bepaalde acties voor groepsbewerking wilt uitvoeren via de knop Geselecteerde vragen, kun je dit verhogen.