Actions

Difference between revisions of "LimeSurvey Manual/sv"

From LimeSurvey Manual

(Updating to match new version of source page)
(Updating to match new version of source page)
(9 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 7: Line 7:
 
=General=
 
=General=
  
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
<div style="clear:right;float:right;"><div class="simplebox">
 
<div style="clear:right;float:right;"><div class="simplebox">
 
Main Chapters:
 
Main Chapters:
*[[Installation - LimeSurvey CE]]
+
*[[Installation]]
*[[Getting started]]
+
*[[Administering LimeSurvey/sv|Administrera LimeSurvey]]
*[[Administering LimeSurvey]]
+
*[[Getting Started|Komma igång]]
*[[Surveys - introduction]]
+
*[[Creating surveys - Introduction|Skapa undersökningar - Introduktion]]
*[[Surveys - management]]
+
*[[Managing Surveys|Administrera undersökningar]]
*[[Not categorized and advanced features]]
+
*[[Not Categorized and Advanced Features|Övrigt och avancerade funktinoer]]
*[[General FAQ]]
+
*[[General FAQ|Allmänna frågor och svar]]
*[[LimeSurvey glossary]]
+
*[[LimeSurvey Glossary|LimeSurvey-ordbok]]
*[[How to design a good survey (guide)]]
+
*[[How to design a good survey (guide)|Hur du skapar en bra undersökning]]
 
*[[Workarounds]]
 
*[[Workarounds]]
*[[License]]
+
*[[License|Licens]]
*[[Version change log]]
+
*[[Version change log|Förändringslogg]]
*[[Plugins - advanced]]
+
*[[Plugins]]
</div></div>  
+
</div></div>
 +
</div>  
  
[https://www.limesurvey.com/ LimeSurvey] allows users to quickly create intuitive, powerful, online question and answer surveys that can work for tens to thousands of participants without much effort. The survey software itself is self-guiding for the respondents who are participating. This manual is thus focused on how to install the application, administer the installation, and support survey creators, administrators and report generation users alike.
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
[http://www.limesurvey.com/ LimeSurvey] är ett verktyg för att enkelt och snabbt skapa intuitiva och kraftfulla online-undersökningar för tiotals eller tusentals deltagare. Verktygets undersökningar är självförklarande för slutanvändarna som deltar. Denna manual är därför inriktad på hur man installerar programmet och administrerar installationen samt hur man skapar undersökningar, administrerar undersökningar och skapar rapporter.
 +
</div>
  
There has been a big ramp-up in development within the last few years leading to many new features and changes. Make sure to upgrade to the [https://www.limesurvey.org/about-limesurvey/download latest version] to make use of the capabilities highlighted here.
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
Utvecklingen de senaste åren har lett till många nya funktioner och ändringar. Se till att uppgradera till senaste versionen för att få tillgång till de funktioner och möjligheter som beskrivs i denna manual.
 +
</div>
  
 
Längst till höger finns de viktigaste kapitlen i handboken. Bläddra annars ner längre på sidan för en komplett innehållsförteckning där du kan gå direkt till det ämne som du är intresserad av.
 
Längst till höger finns de viktigaste kapitlen i handboken. Bläddra annars ner längre på sidan för en komplett innehållsförteckning där du kan gå direkt till det ämne som du är intresserad av.
  
Still having trouble finding what you want? Don't forget the general '''search box''' (upper right corner of the wiki), our [[General FAQ]] and [[Workarounds]] list. If you are looking for community help, join our [https://www.limesurvey.org/en/forum/ discussion forums] and check the [irc://irc.freenode.net/limesurvey|LimeSurvey IRC channel].
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
Om du fortfarande inte hittar vad du söker så använd vår '''sökruta''', vår [[General FAQ]] eller vår lista över [[Workarounds]]. Du kan även använda våra [http://www.limesurvey.org/en/forum/ diskussionsforum] för att läsa svar på frågor från andra användare eller ställa egna frågor.
 +
</div>
  
Remember that [https://www.limesurvey.org/ LimeSurvey] is an open source, free software application. See something missing or incorrect? Then help us fix it. This documentation is a Wiki that can be edited by you or anyone else. Or [https://donate.limesurvey.org donate] to help support the core development group trying to make a difference.
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
Kom ihåg att [http://www.limesurvey.org/ LimeSurvey] är ett open-source-projekt som tillhandahålls som fri källkod och mjukvara. Se något som är felaktiga eller saknas? Hjälpa oss då att fixa det. Denna dokumentation är en Wiki som kan redigeras av dig eller någon annan. Du kan också [http://donate.limesurvey.org donera] för att hjälpa till att stödja kärngruppen av utvecklare som gör vad de kan för att göra en skillnad.
 +
</div>
  
= Manual - table of contents=
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
= Manual - Innehållsförteckning=
 +
</div>
  
 
*[[LimeSurvey PRO vs LimeSurvey CE]]
 
*[[LimeSurvey PRO vs LimeSurvey CE]]
Line 41: Line 53:
 
**[[Quick start guide - LimeSurvey 2.50+]]
 
**[[Quick start guide - LimeSurvey 2.50+]]
 
**[[Quick start guide - LimeSurvey 3.0+]]
 
**[[Quick start guide - LimeSurvey 3.0+]]
*[[Installation - LimeSurvey CE]]
+
 
**[[Optional settings]]
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
**[[Upgrading from a previous version]]
+
<div align="center" style= "margin-top:1em;background-color:#eeffee;-webkit-box-shadow: 0 10px 6px -6px #777;-moz-box-shadow: 0 10px 6px -6px #777;box-shadow: 0 10px 6px -6px #777;">
***[[ComfortUpdate]]
+
<span style='font-size:188%'>'''Hjälp till att uppdatera manualen för version 2.50!'''</span><br />
**[[Installation using a command line interface (CLI)]]
+
<span style=''> Denna manual är en Wiki - logga in med ditt Limesurvey.org-konto och börja redigera!</span>
**[[Transferring an installation]]
+
</div>
**[[Installation FAQ]]
+
=Allmänt=
***[[Installation security hints]]
+
</div>
***[[Localization]]
+
 
*[[Getting started]]
 
**[[First login - your user preferences]]
 
*[[Administering LimeSurvey]]
 
**[[Administering LimeSurvey#Settings tab|Settings tab]]
 
***[[Home page settings]]
 
***[[Global settings]]
 
***[[Plugin manager]]
 
***[[Menu configuration]]{{NewIn|3.0}}
 
***[[Menu entries configuration]]{{NewIn|3.0}}
 
**[[Administering LimeSurvey#Users tab|Users tab]]
 
***[[Manage users]]
 
***[[Manage user groups]]
 
***[[Central Participant Database]] (CPDB)
 
**[[Administering LimeSurvey#Advanced tab|Advanced tab]]
 
***[[Theme editor]] (LimeSurvey 2.x)
 
****[[New Template System in LS3.x]]
 
****[[Themes]]
 
***[[Label sets]]
 
***[[Check data integrity]]
 
***[[Backup entire database]]
 
***[[ComfortUpdate]]
 
 
*[[Surveys - introduction]]
 
*[[Surveys - introduction]]
 +
**[[Surveys - introduction#Create_a_new_survey|Create a survey]]
 +
***[[Surveys - introduction#Import a survey|Import a survey]]
 +
***[[Surveys - introduction#Copy a survey|Copy a survey]]
 
**[[Survey settings]]
 
**[[Survey settings]]
 
***[[Overview]]
 
***[[Overview]]
 
***[[General settings]]
 
***[[General settings]]
 
***[[Text elements]]
 
***[[Text elements]]
 +
***[[Data policy settings]]
 
***[[Theme options]]
 
***[[Theme options]]
 +
***[[Presentation]]
 +
***[[Participant settings]] (was ''Participant tokens'')
 +
***[[Notifications_%26_data|Notifications & data]]
 +
***[[Publication & access]]
 +
**[[Survey menu]]
 +
***[[List questions]]
 +
***[[List question groups]]
 +
***[[Reorder questions and question groups]]
 
***[[Survey participants]] (was ''Tokens'')
 
***[[Survey participants]] (was ''Tokens'')
 
****[[Email bounce tracking system]]
 
****[[Email bounce tracking system]]
***[[Presentation]]
+
***[[Survey quotas|Quotas]]
***[[Publication & access]]
+
***[[Assessments]]
 
***[[Survey permissions]]
 
***[[Survey permissions]]
***[[Participant settings]] (was ''Participant tokens'')
 
***[[Survey quotas]]
 
***[[Assessments]]
 
***[[Notifications_%26_data|Notifications & data]]
 
 
***[[Email templates]]
 
***[[Email templates]]
 
****[[Email placeholders]]
 
****[[Email placeholders]]
Line 93: Line 92:
 
**[[Survey structure]]
 
**[[Survey structure]]
 
**[[Question groups - introduction]]
 
**[[Question groups - introduction]]
 +
***[[Question_groups_-_introduction#Question_group_actions|Question group toolbar options]]
 
***[[Question groups - introduction#Preview question group|Preview question group]]
 
***[[Question groups - introduction#Preview question group|Preview question group]]
 
***[[Survey_structure#Reordering_questions_and_question_groups|Change group order]]
 
***[[Survey_structure#Reordering_questions_and_question_groups|Change group order]]
Line 138: Line 138:
 
****[[Adding answers or subquestions]]
 
****[[Adding answers or subquestions]]
 
****[[Default answers]]
 
****[[Default answers]]
**[[Expression Manager - quick start guide]]
+
**[[ExpressionScript Engine - Quick start guide]]
***[[Expression Manager - presentation]]
+
***[[ExpressionScript - presentation]]
***[[Expression Manager how-tos]]
+
***[[ExpressionScript How-tos]]
***[[Expression Manager examples]]
+
***[[ExpressionScript examples]]
***[[Expression Manager roadmap]]
+
***[[ExpressionScript Engine roadmap]]
***[[Expression Manager for developers]]
+
***[[ExpressionScript for developers]]
***[[Expression Manager sample surveys]]
+
***[[ExpressionScript sample surveys]]
****[[Expression Manager]] - old wiki article
+
****[[Expression Manager]] - old page with full documentation
 
**[[Show logic file]]
 
**[[Show logic file]]
*[[Surveys - management]]
+
*[[Survey toolbar options]]
 
**[[Testing a survey]]
 
**[[Testing a survey]]
 
**[[Activating a survey]]
 
**[[Activating a survey]]
 
**[[Running a survey safely]]
 
**[[Running a survey safely]]
**[[Browsing survey results]]
+
***[[Changing an active survey]]
 
**[[Closing a survey]]
 
**[[Closing a survey]]
**[[Changing an active survey]]
 
 
**[[Iterate survey]]
 
**[[Iterate survey]]
**[[Data entry]]
+
**[[Tools]]
**[[Statistics]]
+
***[[Delete survey]]
**[[Exporting results]]
+
***[[Quick-translation]]
**[[Exporting a survey structure]]
+
***[[Reset conditions]]
 +
***[[Survey logic file]]
 +
***[[Regenerate question codes]]
 +
**[[Display/Export survey]]
 +
***[[QueXML PDF Export]]
 
***[[Tab Separated Value survey structure]]
 
***[[Tab Separated Value survey structure]]
**[[QueXML PDF Export]]
+
**[[Survey participants]]
**[[Quick-translation]]
+
**[[Responses (survey results)]]
 +
***[[Responses & statistics]]
 +
****[[Responses & statistics#Responses summary|Response summary]]
 +
****[[Responses]]
 +
****[[Data entry]]
 +
****[[Statistics]]
 +
*****[[Statistics - expert mode]]
 +
*****[[Statistics - simple mode]]
 +
****[[Timing statistics]]
 +
****[[Export responses]]
 +
****[[Import responses]]
 +
*****[[Problems & solutions]]
 +
****[[View saved but not submitted responses]]
 +
****[[Iterate survey#General|Iterate survey]]
 +
****[[Batch deletion]]
 +
***[[Data entry]]
 +
***[[Partial (saved) responses]]
 +
*[[Multilingual survey]]
 
*[[Not categorized and advanced features]]
 
*[[Not categorized and advanced features]]
 
**[[SGQA identifier]]
 
**[[SGQA identifier]]
Line 167: Line 187:
 
**[[URL fields]]
 
**[[URL fields]]
 
**[[RemoteControl 2 API]]
 
**[[RemoteControl 2 API]]
 +
**[[Data encryption]]
 
*[[General FAQ]]
 
*[[General FAQ]]
 
*[[Troubleshooting]]
 
*[[Troubleshooting]]
*[[LimeSurvey glossary]]
 
 
*[[Workarounds]]
 
*[[Workarounds]]
 
**[[Workarounds: Question design, layout and templating]]
 
**[[Workarounds: Question design, layout and templating]]
Line 186: Line 206:
 
*[[New Template System in LS3.x]] - Quick overview of the novelties of the LimeSurvey 3 template system
 
*[[New Template System in LS3.x]] - Quick overview of the novelties of the LimeSurvey 3 template system
  
=Att översätta LimeSurvey=
+
=Translating LimeSurvey=
  
 
If you want to '''add new translations''' or '''correct a translation''' please follow these instructions:
 
If you want to '''add new translations''' or '''correct a translation''' please follow these instructions:

Revision as of 16:30, 11 February 2020

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎slovenščina • ‎svenska • ‎Ελληνικά • ‎русский • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(简体)‎ • ‎日本語

Help us to update this manual!
This manual is a Wiki - just log in with your LimeSurvey.org account and start editing!

General

LimeSurvey är ett verktyg för att enkelt och snabbt skapa intuitiva och kraftfulla online-undersökningar för tiotals eller tusentals deltagare. Verktygets undersökningar är självförklarande för slutanvändarna som deltar. Denna manual är därför inriktad på hur man installerar programmet och administrerar installationen samt hur man skapar undersökningar, administrerar undersökningar och skapar rapporter.

Utvecklingen de senaste åren har lett till många nya funktioner och ändringar. Se till att uppgradera till senaste versionen för att få tillgång till de funktioner och möjligheter som beskrivs i denna manual.

Längst till höger finns de viktigaste kapitlen i handboken. Bläddra annars ner längre på sidan för en komplett innehållsförteckning där du kan gå direkt till det ämne som du är intresserad av.

Om du fortfarande inte hittar vad du söker så använd vår sökruta, vår General FAQ eller vår lista över Workarounds. Du kan även använda våra diskussionsforum för att läsa svar på frågor från andra användare eller ställa egna frågor.

Kom ihåg att LimeSurvey är ett open-source-projekt som tillhandahålls som fri källkod och mjukvara. Se något som är felaktiga eller saknas? Hjälpa oss då att fixa det. Denna dokumentation är en Wiki som kan redigeras av dig eller någon annan. Du kan också donera för att hjälpa till att stödja kärngruppen av utvecklare som gör vad de kan för att göra en skillnad.

Manual - Innehållsförteckning

Hjälp till att uppdatera manualen för version 2.50!
Denna manual är en Wiki - logga in med ditt Limesurvey.org-konto och börja redigera!

Allmänt

LimeSurvey development

Translating LimeSurvey

If you want to add new translations or correct a translation please follow these instructions:

Semester of Code participation

Google Summer of Code / Code-In participation