Actions

Difference between revisions of "LimeSurvey Manual/sl"

From LimeSurvey Manual

(Updating to match new version of source page)
(Updating to match new version of source page)
Line 1: Line 1:
 
<languages />
 
<languages />
  
<div align="center" style= "margin-top:1em;background-color:#eeffee;-webkit-box-shadow: 0 10px 6px -6px #777;-moz-box-shadow: 0 10px 6px -6px #777;box-shadow: 0 10px 6px -6px #777;">
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
<span style='font-size:188%'>'''Help us to update this manual!'''</span><br>
+
=Splošno=
<span style=''> This manual is a Wiki - just log in with your LimeSurvey.org account and start editing!</span>
 
 
</div>
 
</div>
=General=
 
  
<div style="clear:right;float:right;"><div class="simplebox">
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
Main Chapters:
+
<div style="float:right;"><div class="simplebox">
*[[Installation - LimeSurvey CE]]
+
Glavna poglavja:
*[[Getting started]]
+
*[[Installation/sl|Namestitev]]
*[[Administering LimeSurvey]]
+
*[[Optional_settings/sl|Dodatne nastavitve]]
*[[Surveys - introduction]]
+
*[[Administering LimeSurvey/sl|Upravljanje LimeSurvey-a]]
*[[Surveys - management]]
+
*[[Getting Started/sl|Prva uporaba]]
*[[Not categorized and advanced features]]
+
*[[Creating surveys - Introduction/sl|Ustvarjanje anket - Seznanitev]]
*[[General FAQ]]
+
*[[Managing_Surveys/sl|Upravljanje anket]]
*[[LimeSurvey glossary]]
+
*[[Not Categorized and Advanced Features/sl|Posebne in napredne značilnosti]]
*[[How to design a good survey (guide)]]
+
*[[General FAQ/sl|Splošni FAQ]]
*[[Workarounds]]
+
*[[LimeSurvey Glossary/sl|LimeSurvey-ev besednjak]]
*[[License]]
+
*[[How to design a good survey (guide)/sl|Kako oblikovati dobro anketo (vodič)]]
*[[Version change log]]
+
*[[Workarounds/sl|Tipični problemi]]
*[[Plugins - advanced]]
+
*[[License/sl|Dovoljenja]]
</div></div>  
+
*[[Version change log/sl|Seznami sprememb različic]]
 +
*[[Plugins/sl|Vtičniki]]
 +
</div></div>
 +
</div>  
  
[https://www.limesurvey.com/ LimeSurvey] allows users to quickly create intuitive, powerful, online question and answer surveys that can work for tens to thousands of participants without much effort. The survey software itself is self-guiding for the respondents who are participating. This manual is thus focused on how to install the application, administer the installation, and support survey creators, administrators and report generation users alike.
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
[http://www.limesurvey.com/ LimeSurvey] omogoča uporabnikom hitro izdelavo intuitivnih, zmogljivih, spletnih anket tipa vprašanje in odgovor, ki lahko anketirajo deset ali tisoče anketirancev brez posebnega napora. Programska oprema za anketiranje samodejno vodi anketirance pri anketiranjih. Ta priročnik je zato osredotočen na namestitev sistema za spletno anketiranje, upravljanje nameščenega anketnega sistema in na podporo ustvarjalcem anket ter administratorjem anketnih portalov.
 +
</div>
  
There has been a big ramp-up in development within the last few years leading to many new features and changes. Make sure to upgrade to the [https://www.limesurvey.org/about-limesurvey/download latest version] to make use of the capabilities highlighted here.
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
V zadnjih nekaj letih je bilo opravljenih nekaj korenitih razvojev sistema, ki so pripeljala do številnih novih anketnih možnosti in sprememb. Nadgradite vaš anketni sistem na zadnjo različico, da boste lahko uporabljali zmožnosti, ki so tukaj izpostavljene.
 +
</div>
  
 
Poglejte skrajno desno za glavna poglavja priročnika. Sicer se premaknite še nižje, da boste videli celoten seznam vsebine in se prestavite na želeno vsebino, ki jo iščete.
 
Poglejte skrajno desno za glavna poglavja priročnika. Sicer se premaknite še nižje, da boste videli celoten seznam vsebine in se prestavite na želeno vsebino, ki jo iščete.
  
Still having trouble finding what you want? Don't forget the general '''search box''' (upper right corner of the wiki), our [[General FAQ]] and [[Workarounds]] list. If you are looking for community help, join our [https://www.limesurvey.org/en/forum/ discussion forums] and check the [irc://irc.freenode.net/limesurvey|LimeSurvey IRC channel].
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
Še vedno ne najdete vsebine, ki jo iščete? Ne pozabite na osnovno '''polje za iskanje''', naš [[General FAQ/sl|Splošni FAQ]] in [[Workarounds/sl|Opravilni]] seznam ter pogledati na naše [http://www.limesurvey.org/en/forum/ forume].
 +
</div>
  
Remember that [https://www.limesurvey.org/ LimeSurvey] is an open source, free software application. See something missing or incorrect? Then help us fix it. This documentation is a Wiki that can be edited by you or anyone else. Or [https://donate.limesurvey.org donate] to help support the core development group trying to make a difference.
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
Zapomnite si, da je [http://www.limesurvey.org/ LimeSurvey] odprto-kodna, brezplačna programska oprema. Opazite, da kaj manjka ali je pomanjkljivo? Potem nam pomagajte to popraviti. Ta dokumentacija je Wiki, ki ga lahko ureja kdorkoli. [http://donate.limesurvey.org Prispevajte], da pripomorete podpreti glavno skupino za razvoj sistema, ki se trudi narediti program resnično uporaben in izjemen.
 +
</div>
  
= Manual - table of contents=
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
= Priročnik - Kazalo vsebine=
 +
</div>
  
*[[LimeSurvey PRO vs LimeSurvey CE]]
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
**[[LimeSurvey PRO vs LimeSurvey CE#What do I need?|What do I need?]]
+
*[[Installation/sl|Namestitev]]
*[[How to design a good survey (guide)]]
+
**[[Optional settings/sl|Dodatne nastavitve]]
**[[Quick start guide - LimeSurvey 2.50+]]
+
**[[Upgrading from a previous version/sl|Nadgradnja iz prejšnjih različic]]
**[[Quick start guide - LimeSurvey 3.0+]]
+
***[[ComfortUpdate/sl|ComfortUpdate]]
*[[Installation - LimeSurvey CE]]
+
***[[Upgrade hints for version 1.92/sl|Namigi za nadgradnjo iz različice 1.92]]
**[[Optional settings]]
+
**[[Transferring an installation/sl|Prenos namestitve]]
**[[Upgrading from a previous version]]
+
**[[Installation FAQ/sl|Namestitveni FAQ]]
***[[ComfortUpdate]]
+
**[[Installation security hints/sl|Namigi za varno namestitev]]
**[[Installation using a command line interface (CLI)]]
+
*[[Administering LimeSurvey/sl|Upravljanje LimeSurvey-a]]
**[[Transferring an installation]]
+
**[[Global settings/sl|Globalne nastavitve]]
**[[Installation FAQ]]
+
**[[Manage users/sl|Upravljanje uporabnikov]]
***[[Installation security hints]]
+
**[[Manage user groups/sl|Upravljanje skupin uporabnikov]]
***[[Localization]]
+
**[[Label sets/sl|Nabori oznak]]
*[[Getting started]]
+
**[[The template editor/sl|Urejevalnik predlog]]
**[[First login - your user preferences]]
+
**[[Localisation/sl|Lokalizacija]]
*[[Administering LimeSurvey]]
+
**[[Survey Status Screen/sl|Podatki o stanju ankete]]
**[[Administering LimeSurvey#Settings tab|Settings tab]]
+
**[[Central participants database/sl|Osrednja podatkovna zbirka anketirancev]]
***[[Home page settings]]
+
*[[Getting Started/sl|Prva uporaba]]
***[[Global settings]]
+
**[[First login - Your user preferences/sl|Prva prijava - Vaše uporabniške lastnosti]]
***[[Plugin manager]]
+
*[[Creating surveys - Introduction/sl|Ustvarjanje anket - Seznanitev]]
***[[Menu configuration]]{{NewIn|3.0}}
+
**[[Creating a new survey/sl|Ustvarjanje nove ankete]]
***[[Menu entries configuration]]{{NewIn|3.0}}
+
***[[Importing a survey structure/sl|Uvažanje anketne strukture]]
**[[Administering LimeSurvey#Users tab|Users tab]]
+
***[[Survey security settings/sl|Varnostne nastavitve ankete]]
***[[Manage users]]
+
**[[Creating a question group/sl|Ustvarjanje skupine vprašanj]]
***[[Manage user groups]]
+
***[[Change group order/sl|Zamenjava vrstnega reda skupine vprašanj]]
***[[Central Participant Database]] (CPDB)
+
**[[Adding a question/sl|Dodajanje vprašanj]]
**[[Administering LimeSurvey#Advanced tab|Advanced tab]]
+
***[[Question types/sl|Vrste vprašanj]]
***[[Theme editor]] (LimeSurvey 2.x)
+
****[[Question type - Array/sl|Tip vprašanja - Polje]]
****[[New Template System in LS3.x]]
+
****[[Question type - Array by column/sl|Tip vprašanja - Polje po stolpcih]]
****[[Themes]]
+
****[[Question type - Array dual scale/sl|Tip vprašanja - Dvojna velikost polja]]
***[[Label sets]]
+
****[[Question type - Array (5 point choice)/sl|Tip vprašanja - Lestvica (5 stopenjska)]]
***[[Check data integrity]]
+
****[[Question type - Array (10 point choice)/sl|Tip vprašanja - Lestvica (10 stopenjska)]]
***[[Backup entire database]]
+
****[[Question type - Array (Increase-Same-Decrease)/sl|Tip vprašanja - Lestvica (Povečalo-Ostalo enako-Zmanjšalo)]]
***[[ComfortUpdate]]
+
****[[Question type - Array (Numbers)/sl|Tip vprašanja - Polja (Številke)]]
*[[Surveys - introduction]]
+
****[[Question type - Array (Texts)/sl|Tip vprašanja - Polja (Besedilo)]]
**[[Survey settings]]
+
****[[Question type - Array (Yes-No-Uncertain)/sl|Tip vprašanja - Lestvica (Da-Ne-Ne vem)]]
***[[Overview]]
+
****[[Question type - Date/sl|Tip vprašanja - Datum]]
***[[General settings]]
+
****[[Question type - Equation/sl|Tip vprašanja - Enačba]]
***[[Text elements]]
+
****[[Question type - File upload/sl|Tip vprašanja - Nalaganje datoteke]]
***[[Data policy settings]]
+
****[[Question type - Gender/sl|Tip vprašanja - Spol]]
***[[Theme options]]
+
****[[Question type - Language switch/sl|Tip vprašanja - Menjava jezika]]
***[[Presentation]]
+
****[[Question type - Numerical input/sl|Tip vprašanja - Številski vnos]]
***[[Participant settings]] (was ''Participant tokens'')
+
****[[Question type - Multiple numerical input/sl|Tip vprašanja - Več številskih odgovorov]]
***[[Notifications_%26_data|Notifications & data]]
+
****[[Question type - Ranking/sl|Tip vprašanja - Razvrščanje]]
***[[Publication & access]]
+
****[[Question type - Text display/sl|Tip vprašanja - Prikaz besedila]]
**[[Survey menu]]
+
****[[Question type - Yes-No/sl|Tip vprašanja - Da-Ne]]
***[[List questions]]
+
****[[Question type - Multiple choice/sl|Tip vprašanja - Več izbir]]
***[[List question groups]]
+
****[[Question type - Multiple choice with comments/sl|Tip vprašanja - Več izbir s komentarjem]]
***[[Reorder questions and question groups]]
+
****[[Question type - 5 point choice/sl|Tip vprašanja - 5 točkovna izbira]]
***[[Survey participants]] (was ''Tokens'')
+
****[[Question type - List (Dropdown)/sl|Tip vprašanja - Seznam (izbirni seznam)]]
****[[Email bounce tracking system]]
+
****[[Question type - List (Radio)/sl|Tip vprašanja - Seznam (izbirni gumbi)]]
***[[Survey quotas|Quotas]]
+
****[[Question type - List with comment/sl|Tip vprašanja - Seznam s komentarjem]]
***[[Assessments]]
+
****[[Question type - Short free text/sl|Tip vprašanja - Besedilo - kratko]]
***[[Survey permissions]]
+
****[[Question type - Long free text/sl|Tip vprašanja - Besedilo - dolgo]]
***[[Email templates]]
+
****[[Question type - Huge free text/sl|Tip vprašanja - Besedilo - ogromno]]
****[[Email placeholders]]
+
****[[Question type - Multiple short text/sl|Tip vprašanja - Večkratno kratko besedilo]]
***[[Panel integration]]
+
***[[Change question order/sl|Zamenjava vrstnega reda vprašanj]]
***[[Resources]]
+
***[[Question preview/sl|Predogled vprašanja]]
***[[Plugin menu]]
+
***[[Adding answers or subquestions/sl|Dodajanje odgovorov ali podvprašanj]]
**[[Survey structure]]
+
**[[Setting conditions/sl|Nastavljanje pogojev]]
**[[Question groups - introduction]]
+
***[[Expression Manager/sl|Upravljalnik izrazov]]
***[[Question groups - introduction#Preview question group|Preview question group]]
+
****[[Expression Manager for developers/sl|Upravljalnik izrazov za razvijalce]]
***[[Survey_structure#Reordering_questions_and_question_groups|Change group order]]
+
****[[Expression Manager HowTos/sl|Upravljalnik izrazov - FQA]]
**[[Questions - introduction]]
+
****[[Expression Manager Roadmap/sl|Upravljalnik izrazov - Kažipot]]
***[[Question types]]
+
****[[Expression Manager Examples/sl|Upravljalnik izrazov - Primeri]]
****[[Question type - Array]]
+
****[[Expression Manager Sample Surveys/sl|Upravljalnik izrazov - Vzorčne ankete]]
****[[Question type - Array by column]]
+
***[[Show Logic File/sl|Prikaži logično datoteko]]
****[[Question type - Array dual scale]]
+
**[[Assessments/sl|Ocene]]
****[[Question type - Array (5 point choice)]]
+
**[[Quotas/sl|Kvote]]
****[[Question type - Array (10 point choice)]]
+
**[[Email templates/sl|Predloge e-pošte]]
****[[Question type - Array (Increase-Same-Decrease)]]
+
*[[Managing Surveys/sl|Upravljanje anket]]
****[[Question type - Array (Numbers)]]
+
**[[Testing a survey/sl|Testiranje ankete]]
****[[Question type - Array (Texts)]]
+
**[[Validate Survey Logic/sl|Potrjevanje anketne logike]]
****[[Question type - Array (Yes-No-Uncertain)]]
+
**[[Activating a survey/sl|Aktiviranje ankete]]
****[[Question type - Date]]
+
**[[Running a survey safely/sl|Varni zagon ankete]]
****[[Question type - Equation]]
+
**[[Browsing survey results/sl|Pregled rezultatov ankete]]
****[[Question type - File upload]]
+
**[[Closing a survey/sl|Zaključevanje ankete]]
****[[Question type - Gender]]
+
**[[Changing an active survey/sl|Zamenjava aktivne ankete]]
****[[Question type - Language switch]]
+
**[[Tokens/sl|Žetoni]]
****[[Question type - Numerical input]]
+
***[[Email bounce tracking system/sl|Sistem za sledenje zavrnjenih e-sporočil]]
****[[Question type - Multiple numerical input]]
+
**[[Iterate Survey/sl|Ponavljanje ankete]]
****[[Question type - Ranking]]
+
**[[Data entry/sl|Vnos podatkov]]
****[[Question type - Text display]]
+
**[[Statistics/sl|Statistika]]
****[[Question type - Yes-No]]
+
**[[Exporting results/sl|Izvoz rezultatov]]
****[[Question type - Multiple choice]]
+
**[[Exporting a survey structure/sl|Izvoz zgradbe ankete]]
****[[Question type - Multiple choice with comments]]
+
***[[Excel Survey Structure/sl|Excelova zgradba ankete]]
****[[Question type - 5 point choice]]
+
**[[Quick-translation/sl|Hitri prevod]]
****[[Question type - List (Dropdown)]]
+
*[[Not Categorized and Advanced Features/sl|Nerazvrščene in napredne možnosti]]
****[[Question type - List (Radio)]]
+
**[[SGQA identifier/sl|SGQA prepoznavanje]]
****[[Question type - List with comment]]
+
**[[Using regular expressions/sl|Uporaba ustaljenih izrazov]]
****[[Question type - Short free text]]
+
**[[RemoteControl 2 API/sl|Daljinsko upravljanje 2 API]]
*****[[Question_type_-_Short_free_text#Location|Set up maps and store location]]  
+
*[[General FAQ/sl|Splošni FAQ]]
****[[Question type - Long free text]]
+
*[[Troubleshooting/sl|Odpravljanje težav]]
****[[Question type - Huge free text]]
+
*[[LimeSurvey Glossary/sl|LimeSurvey-jev besednjak]]
****[[Question type - Multiple short text]]
+
*[[How to design a good survey (guide)/sl|Kako oblikovati dobro anketo (vodič)]]
***[[Survey_structure#Reordering_questions_and_question_groups|Change question order]]
+
*[[Workarounds/sl|Tipični problemi]]
***[[Question toolbar options]]
+
**[[Workarounds: Question design, layout and templating/sl|Tipični problemi: Oblikovanje vprašanja, izgled in priprave predlog]]
****[[Preview function]]
+
**[[Workarounds: Manipulating a survey at runtime using Javascript/sl|Tipični problemi: Rokovanje z anketo ob zagonu z uporabo javastcripta]]
****[[Edit question]]
+
**[[Workarounds: Survey behaviour/sl|Tipični problemi: Obnašanje ankete]]
****[[Check question logic]]
+
**[[Workarounds: Further solutions provided by LimeSurvey users/sl|Tipični problemi: Nadaljnje rešitve priskrbljene s strani LimeSurvey uporabnikov]]
****[[Delete question]]
+
*[[License/sl|Dovoljenja]]
****[[Export question]]
+
*[[Version change log/sl|Seznam sprememb različic]]
****[[Copy question]]
+
*[[Plugins/sl|Vtičniki]]
****[[Setting conditions]]
+
**[[Authentication plugins/sl|Vtičniki za avtentikacijo]]
****[[Adding answers or subquestions]]
+
**[[Available third party plugins/sl|Vtičniki tretjih oseb]]
****[[Default answers]]
+
</div>
**[[Expression Manager - quick start guide]]
 
***[[Expression Manager - presentation]]
 
***[[Expression Manager how-tos]]
 
***[[Expression Manager examples]]
 
***[[Expression Manager roadmap]]
 
***[[Expression Manager for developers]]
 
***[[Expression Manager sample surveys]]
 
****[[Expression Manager]] - old wiki article
 
**[[Show logic file]]
 
*[[Surveys - management]]
 
**[[Testing a survey]]
 
**[[Activating a survey]]
 
**[[Running a survey safely]]
 
**[[Browsing survey results]]
 
**[[Closing a survey]]
 
**[[Changing an active survey]]
 
**[[Iterate survey]]
 
**[[Data entry]]
 
**[[Statistics]]
 
**[[Exporting results]]
 
**[[Exporting a survey structure]]
 
***[[Tab Separated Value survey structure]]
 
**[[QueXML PDF Export]]
 
**[[Quick-translation]]
 
*[[Not categorized and advanced features]]
 
**[[SGQA identifier]]
 
**[[Using regular expressions]]
 
**[[URL fields]]
 
**[[RemoteControl 2 API]]
 
*[[General FAQ]]
 
*[[Troubleshooting]]
 
*[[LimeSurvey glossary]]
 
*[[Workarounds]]
 
**[[Workarounds: Question design, layout and templating]]
 
**[[Workarounds: Manipulating a survey at runtime using Javascript]]
 
**[[Workarounds: Survey behaviour]]
 
**[[Workarounds: Further solutions provided by LimeSurvey users]]
 
*[[License]]
 
*[[Version change log]]
 
*[[Plugins - advanced]]
 
**[[Available third party plugins]]
 
  
=LimeSurvey development=
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
*[[Version guide]] - A short guide on version numbering
+
=LimeSurvey-ev razvoj=
*[[Development overview]] - General pages about LimeSurvey development
+
*[[Development overview/sl|Pregled razvoja]] - Osnovne strani o razvoju sistema LimeSurvey
*[[LimeSurvey 2.x development documentation]]
+
*[[LimeSurvey 1.x development documentation/sl|LimeSurvey 1.x dokumentacija razvoja]]
*[[New Template System in LS3.x]] - Quick overview of the novelties of the LimeSurvey 3 template system
+
*[[LimeSurvey 2.x development documentation/sl|LimeSurvey 2.x dokumentacija razvoja]]
 +
</div>
  
 
=Prevajanje sistema LimeSurvey=
 
=Prevajanje sistema LimeSurvey=
  
If you want to '''add new translations''' or '''correct a translation''' please follow these instructions:
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
*[[Translating LimeSurvey|How to translate LimeSurvey]]
+
Če želite '''dodati nov prevod''' ali '''pravilen prevod''' prosimo upoštevajte ta navodila:
*[[LimeSurvey manual translation - summary]]
+
*[[Translating LimeSurvey/sl|Kako prevesti LimeSurvey 1.x/2.x]]
 +
</div>
  
=Semester of Code participation=
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
*[[Semester of Code 2014]]
+
==Sodelovanje v obdobju programiranja==
 +
*[[Semester of Code 2014/sl|Obdobje programiranja 2014]]
 +
</div>
  
 
=Googlovo poletje programiranja / Prijava na programiranje=
 
=Googlovo poletje programiranja / Prijava na programiranje=

Revision as of 22:00, 2 December 2018

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎slovenščina • ‎svenska • ‎Ελληνικά • ‎русский • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(简体)‎ • ‎日本語

LimeSurvey omogoča uporabnikom hitro izdelavo intuitivnih, zmogljivih, spletnih anket tipa vprašanje in odgovor, ki lahko anketirajo deset ali tisoče anketirancev brez posebnega napora. Programska oprema za anketiranje samodejno vodi anketirance pri anketiranjih. Ta priročnik je zato osredotočen na namestitev sistema za spletno anketiranje, upravljanje nameščenega anketnega sistema in na podporo ustvarjalcem anket ter administratorjem anketnih portalov.

V zadnjih nekaj letih je bilo opravljenih nekaj korenitih razvojev sistema, ki so pripeljala do številnih novih anketnih možnosti in sprememb. Nadgradite vaš anketni sistem na zadnjo različico, da boste lahko uporabljali zmožnosti, ki so tukaj izpostavljene.

Poglejte skrajno desno za glavna poglavja priročnika. Sicer se premaknite še nižje, da boste videli celoten seznam vsebine in se prestavite na želeno vsebino, ki jo iščete.

Še vedno ne najdete vsebine, ki jo iščete? Ne pozabite na osnovno polje za iskanje, naš Splošni FAQ in Opravilni seznam ter pogledati na naše forume.

Zapomnite si, da je LimeSurvey odprto-kodna, brezplačna programska oprema. Opazite, da kaj manjka ali je pomanjkljivo? Potem nam pomagajte to popraviti. Ta dokumentacija je Wiki, ki ga lahko ureja kdorkoli. Prispevajte, da pripomorete podpreti glavno skupino za razvoj sistema, ki se trudi narediti program resnično uporaben in izjemen.

Priročnik - Kazalo vsebine

LimeSurvey-ev razvoj

Prevajanje sistema LimeSurvey

Če želite dodati nov prevod ali pravilen prevod prosimo upoštevajte ta navodila:

Sodelovanje v obdobju programiranja

Googlovo poletje programiranja / Prijava na programiranje