Actions

Difference between revisions of "LimeSurvey Manual/pl"

From LimeSurvey Manual

(Updating to match new version of source page)
(Updating to match new version of source page)
(47 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
<languages />
 
<languages />
  
<div align="center" style= "margin-top:1em;background-color:#eeffee;-webkit-box-shadow: 0 10px 6px -6px #777;-moz-box-shadow: 0 10px 6px -6px #777;box-shadow: 0 10px 6px -6px #777;">
+
<div align="center" style= "margin-top:1em;background-color:#eeffee;-webkit-box-shadow: 0 10px 6px -6px #777;-moz-box-shadow: 0 10px 6px -6px #777;box-shadow: 0 10px 6px -6px #777;"><span style='font-size:188%'>Pomóż nam zaktualizować ten podręcznik!</span> <br><span style=''>Ten podręcznik to Wiki - wystarczy zalogować się za pomocą konta LimeSurvey.org i rozpocząć edycję!</span>
<span style='font-size:188%'>'''Help us to update this manual!'''</span><br>
 
<span style=''> This manual is a Wiki - just log in with your LimeSurvey.org account and start editing!</span>
 
 
</div>
 
</div>
=General=
+
=Wprowadzenie=
  
 
<div style="clear:right;float:right;"><div class="simplebox">
 
<div style="clear:right;float:right;"><div class="simplebox">
Main Chapters:
+
Główne rozdziały:
*[[Installation - LimeSurvey CE]]
+
* [[Instalacja - LimeSurvey CE]]
*[[Getting started]]
+
* [[Pierwsze kroki]]
*[[Administering LimeSurvey]]
+
* [[Administrowanie LimeSurvey]]
*[[Surveys - introduction]]
+
* [[Ankiety - wprowadzenie]]
*[[Surveys - management]]
+
* [[Ankiety - zarządzanie]]
*[[Not categorized and advanced features]]
+
* [[Niesklasyfikowane i zaawansowane funkcje]]
*[[General FAQ]]
+
* [[Ogólne FAQ]]
*[[LimeSurvey glossary]]
+
* [[Jak zaprojektować dobrą ankietę (przewodnik)]]
*[[How to design a good survey (guide)]]
+
* [[Obejścia]]
*[[Workarounds]]
+
* [[Licencja]]
*[[License]]
+
* [[Dziennik zmian wersji]]
*[[Version change log]]
+
* [[Wtyczki - zaawansowane]]
*[[Plugins - advanced]]
 
 
</div></div>  
 
</div></div>  
  
[https://www.limesurvey.com/ LimeSurvey] allows users to quickly create intuitive, powerful, online question and answer surveys that can work for tens to thousands of participants without much effort. The survey software itself is self-guiding for the respondents who are participating. This manual is thus focused on how to install the application, administer the installation, and support survey creators, administrators and report generation users alike.
+
[https://www.limesurvey.com/ LimeSurvey] pozwala użytkownikom szybko tworzyć intuicyjne, złożone ankiety dostępne online składające się z pytań i odpowiedzi, które mogą działać bez problemu będąc udostępniane dziesiątkom a nawet tysiącom uczestników. Samo oprogramowanie ankietowe nie wymaga przewodnika dla respondentów biorących udział w badaniu. Niniejszy podręcznik koncentruje się zatem na zagadnieniach związanych z instalacją aplikacji, administrowaniem instalacji oraz wsparciem dla twórców ankiet, administratorów i użytkowników generujących raporty.
  
There has been a big ramp-up in development within the last few years leading to many new features and changes. Make sure to upgrade to the [https://www.limesurvey.org/about-limesurvey/download latest version] to make use of the capabilities highlighted here.
+
W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił duży rozwój, który doprowadził do wprowadzenia wielu nowych funkcji i zmian. Upewnij się, że dokonałeś aktualizacji do [https://www.limesurvey.org/about-limesurvey/download najnowszej wersji], aby skorzystać z opisywanych tutaj możliwości.
  
Look to the far right for the main chapters of the manual. Otherwise, scroll down further to see the complete table of contents here and go directly to the topic you are interested in.
+
Z prawej strony możesz wybrać główne rozdziały podręcznika. Możesz także przewinąć w dół, aby zobaczyć pełny spis treści i przejść bezpośrednio do interesującego Cię tematu.
  
Still having trouble finding what you want? Don't forget the general '''search box''' (upper right corner of the wiki), our [[General FAQ]] and [[Workarounds]] list. If you are looking for community help, join our [https://www.limesurvey.org/en/forum/ discussion forums] and check the [irc://irc.freenode.net/limesurvey|LimeSurvey IRC channel].
+
Nadal masz problemy ze znalezieniem tego, czego szukasz? Nie zapomnij o ogólnym "polu wyszukiwania" (prawy górny róg wiki), naszych sekcjach Ogólne FAQ [[General FAQ]] i Obejścia [[Workarounds]]. Jeśli szukasz pomocy społeczności, dołącz do naszego forum dyskusyjnego [https://www.limesurvey.org/en/forum/ discussion forums] i sprawdź kanał irc [irc: //irc.freenode.net/limesurvey | LimeSurvey kanał IRC].
  
Remember that [https://www.limesurvey.org/ LimeSurvey] is an open source, free software application. See something missing or incorrect? Then help us fix it. This documentation is a Wiki that can be edited by you or anyone else. Or [https://donate.limesurvey.org donate] to help support the core development group trying to make a difference.
+
Pamiętaj, że [https://www.limesurvey.org/ LimeSurvey] jest oprogramowaniem open-source, darmową aplikacją. Widzisz, że czegoś zapomnieliśmy lub jest niewłaściwe? Pomóż nam to naprawić.
 +
Ta dokumentacja może być edytowana przez Ciebie lub kogokolwiek innego. Lub [http://donate.limesurvey.org wpłać darowiznę] - podaruj nam pieniądze aby pomóc grupie developerów w zmianach.
  
= Manual - table of contents=
+
= Podręcznik - spis treści =
  
*[[LimeSurvey PRO vs LimeSurvey CE]]
+
* [[LimeSurvey PRO vs LimeSurvey CE]]  
**[[LimeSurvey PRO vs LimeSurvey CE#What do I need?|What do I need?]]
+
** [[LimeSurvey PRO vs LimeSurvey CE # Czego potrzebuję?|Czego potrzebuję?]]
*[[Quick start guide]]
+
* [[Jak zaprojektować dobrą ankietę (przewodnik )]]
**[[How to design a good survey (guide)]]
+
** [[Skrócony przewodnik - LimeSurvey 2.50 +]]
*[[Installation - LimeSurvey CE]]
+
** [[Quick_start_guide_-_LimeSurvey_3.0+/pl|Skrócony przewodnik - LimeSurvey 3.0+]]
**[[Optional settings]]
 
**[[Upgrading from a previous version]]
 
***[[ComfortUpdate]]
 
**[[Installation using a command line interface (CLI)]]
 
**[[Transferring an installation]]
 
**[[Installation FAQ]]
 
***[[Installation security hints]]
 
***[[Localization]]
 
*[[Getting started]]
 
**[[First login - your user preferences]]
 
*[[Administering LimeSurvey]]
 
**[[Administering LimeSurvey#Settings tab|Settings tab]]
 
***[[Home page settings]]
 
***[[Global settings]]
 
***[[Plugin manager]]
 
***[[Menu configuration]]{{NewIn|3.0}}
 
***[[Menu entries configuration]]{{NewIn|3.0}}
 
**[[Administering LimeSurvey#Users tab|Users tab]]
 
***[[Manage users]]
 
***[[Manage user groups]]
 
***[[Central participants database]]
 
**[[Administering LimeSurvey#Advanced tab|Advanced tab]]
 
***[[Theme editor]]
 
****[[New Template System in LS3.x]]
 
****[[Themes]]
 
***[[Label sets]]
 
***[[Check data integrity]]
 
***[[Backup entire database]]
 
***[[ComfortUpdate]]
 
*[[Surveys - introduction]]
 
**[[Survey settings]]
 
***[[Overview]]
 
***[[General settings]]
 
***[[Text elements]]
 
***[[Theme options]]
 
***[[Survey participants]] (was ''Tokens'')
 
****[[Email bounce tracking system]]
 
***[[Presentation]]
 
***[[Publication & access]]
 
***[[Survey permissions]]
 
***[[Participant settings]] (was ''Participant tokens'')
 
***[[Survey quotas]]
 
***[[Assessments]]
 
***[[Data management]]
 
***[[Email templates]]
 
****[[Email placeholders]]
 
***[[Panel integration]]
 
***[[Resources]]
 
**[[Survey structure]]
 
**[[Question groups - introduction]]
 
***[[Survey_structure#Reordering_questions_and_question_groups|Change group order]]
 
**[[Questions - introduction]]
 
***[[Question types]]
 
****[[Question type - Array]]
 
****[[Question type - Array by column]]
 
****[[Question type - Array dual scale]]
 
****[[Question type - Array (5 point choice)]]
 
****[[Question type - Array (10 point choice)]]
 
****[[Question type - Array (Increase-Same-Decrease)]]
 
****[[Question type - Array (Numbers)]]
 
****[[Question type - Array (Texts)]]
 
****[[Question type - Array (Yes-No-Uncertain)]]
 
****[[Question type - Date]]
 
****[[Question type - Equation]]
 
****[[Question type - File upload]]
 
****[[Question type - Gender]]
 
****[[Question type - Language switch]]
 
****[[Question type - Numerical input]]
 
****[[Question type - Multiple numerical input]]
 
****[[Question type - Ranking]]
 
****[[Question type - Text display]]
 
****[[Question type - Yes-No]]
 
****[[Question type - Multiple choice]]
 
****[[Question type - Multiple choice with comments]]
 
****[[Question type - 5 point choice]]
 
****[[Question type - List (Dropdown)]]
 
****[[Question type - List (Radio)]]
 
****[[Question type - List with comment]]
 
****[[Question type - Short free text]]
 
****[[Question type - Long free text]]
 
****[[Question type - Huge free text]]
 
****[[Question type - Multiple short text]]
 
***[[Survey_structure#Reordering_questions_and_question_groups|Change question order]]
 
***[[Question preview]]
 
***[[Adding answers or subquestions]]
 
***[[Default answers]]
 
**[[Setting conditions]]
 
***[[Expression Manager]]
 
****[[Expression Manager for developers]]
 
****[[Expression Manager how-tos]]
 
****[[Expression Manager roadmap]]
 
****[[Expression Manager examples]]
 
****[[Expression Manager sample surveys]]
 
***[[Show logic file]]
 
*[[Surveys - management]]
 
**[[Testing a survey]]
 
**[[Activating a survey]]
 
**[[Running a survey safely]]
 
**[[Browsing survey results]]
 
**[[Closing a survey]]
 
**[[Changing an active survey]]
 
**[[Iterate survey]]
 
**[[Data entry]]
 
**[[Statistics]]
 
**[[Exporting results]]
 
**[[Exporting a survey structure]]
 
***[[Tab Separated Value survey structure]]
 
**[[QueXML PDF Export]]
 
**[[Quick-translation]]
 
*[[Not categorized and advanced features]]
 
**[[SGQA identifier]]
 
**[[Using regular expressions]]
 
**[[URL fields]]
 
**[[RemoteControl 2 API]]
 
*[[General FAQ]]
 
*[[Troubleshooting]]
 
*[[LimeSurvey glossary]]
 
*[[Workarounds]]
 
**[[Workarounds: Question design, layout and templating]]
 
**[[Workarounds: Manipulating a survey at runtime using Javascript]]
 
**[[Workarounds: Survey behaviour]]
 
**[[Workarounds: Further solutions provided by LimeSurvey users]]
 
*[[License]]
 
*[[Version change log]]
 
*[[Plugins - advanced]]
 
**[[Available third party plugins]]
 
  
=LimeSurvey development=
+
* [[Instalacja - LimeSurvey CE]]
*[[Version guide]] - A short guide on version numbering
+
** [[Ustawienia opcjonalne]]
*[[Development overview]] - General pages about LimeSurvey development
+
** [[Aktualizacja z poprzedniej wersji]]
*[[LimeSurvey 2.x development documentation]]
+
*** [[Szybka Aktualizacja]]
*[[New Template System in LS3.x]] - Quick overview of the novelties of the LimeSurvey 3 template system (development branch)
+
** [[Instalacja przy użyciu interfejsu wiersza poleceń (CLI)]]
 +
** [[Transfer instalacji]]
 +
** [[Instalacja - FAQ]]
 +
*** [[Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa instalacji]]
 +
*** [[Lokalizacja językowa]]
 +
* [[Pierwsze kroki]]
 +
** [[Pierwsze logowanie - ustawienie preferencji użytkownika]]
 +
* [[Administrowanie LimeSurvey]]
 +
** [[Administrowanie LimeSurvey # Zakładka Ustawienia | Zakładka Ustawienia]]
 +
*** [[Ustawienia strony głównej]]
 +
*** [[Ustawienia globalne]]
 +
*** [[Menedżer wtyczek]]
 +
*** [[Konfiguracja menu]] {{Nowe w | 3.0}}
 +
*** [[Konfiguracja wpisów menu]] {{Nowe w | 3.0}}
 +
** [[Administrowanie kartą LimeSurvey # Zakładka Użytkownicy | Zakładka Użytkownicy]]
 +
*** [[Zarządzaj użytkownikami]]
 +
*** [[Zarządzaj grupami użytkowników]]
 +
*** [[Centralna baza danych uczestników]] (CPDB)
 +
** [[Administrowanie LimeSurvey # Zakładka Zaawansowane | Zakładka Zaawansowane]]
 +
*** [[Edytor motywów]] (LimeSurvey 2.x)
 +
**** [[Nowy system motywów w LS3.x]]
 +
**** [[Motywy]]
 +
*** [[Zestawy etykiet]]
 +
*** [[Sprawdzenie integralności danych]]
 +
*** [[Wykonanie kopii zapasowej bazy danych]]
 +
*** [[Szybka aktualizacja]]
 +
 
 +
* [[Ankiety - wprowadzenie]]
 +
** [[Ustawienia ankiety]]
 +
*** [[Przegląd]]
 +
*** [[Ustawienia ogólne]]
 +
*** [[ Elementy tekstowe]]
 +
*** [[Ustawienia zasad danych]]
 +
*** [[Opcje motywu]]
 +
*** [[Prezentacja]]
 +
*** [[Ustawienia uczestnika ]] (było '' tokeny uczestników '')
 +
*** [[Powiadomienia_% 26_dane | Powiadomienia i dane]]
 +
*** [[Publikacja i dostęp]]
 +
** [[menu Ankieta ]]
 +
*** [[Lista pytań]]
 +
*** [[Lista grup pytań]]
 +
*** [[Zmień kolejność pytań i grup pytań]]
 +
*** [[ Uczestnicy ankiety]] (był '' Tokeny '')
 +
**** [[System śledzenia odbicia poczty]]
 +
*** [[Limity ankiet | Kwoty]]
 +
*** [[Oceny ]]
 +
*** [[Uprawnienia ankiety]]
 +
*** [[Szablony e-mail]]
 +
**** [[Elementy zastępcze e-mail]]
 +
*** [[Integracja z panelem] ]
 +
*** [[Zasoby]]
 +
*** [[Menu wtyczki]]
 +
** [[Struktura ankiety]]
 +
** [[Grupy pytań - wprowadzenie]]
 +
*** [[Grupy_pytań _-_ wprowadzenie # Grupa_odpowiedzi | Opcje paska narzędzi grupy pytań]]
 +
*** [[Grupy pytań - wprowadzenie # Podgląd grupy pytań | Podgląd grupy pytań]]
 +
*** [[Survey_ struktura # Reordering_questions_and_question_groups | Zmień kolejność grup]]
 +
** [[Pytania - wprowadzenie]]
 +
*** [[Typy pytań]]
 +
**** [[Typ pytania - Tablica]]
 +
**** [[Typ pytania - Tablica według kolumny]]
 +
**** [[Typ pytania - Podwójna skala tablicy]]
 +
**** [[Typ pytania - Tablica (wybór 5 punktów) ]]
 +
**** [[Typ pytania - Tablica (wybór 10 punktów)]]
 +
**** [[Typ pytania - Tablica (Zwiększ-Same-Zmniejszenie)]]
 +
*** * [[Typ pytania - Tablica (Liczby)]]
 +
**** [[Typ pytania - Tablica (Teksty)]]
 +
**** [[Typ pytania - Tablica (Tak-Nie-Niepewne) ]]
 +
**** [[Typ pytania - Data]]
 +
**** [[Typ pytania - Równanie]]
 +
**** [[Typ pytania - Przesyłanie pliku]]
 +
**** [[Typ pytania - Płeć]]
 +
**** [[Typ pytania - Przełącznik języka]]
 +
**** [[Typ pytania - Wprowadzanie numeryczne]]
 +
**** [[Typ pytania - Wielokrotne wejście numeryczne]]
 +
**** [[Typ pytania - Ranking]]
 +
**** [[Typ pytania - Wyświetlanie tekstu]]
 +
**** [[Typ pytania - Tak-Nie]]
 +
**** [[Typ pytania - Wybór wielokrotny]]
 +
**** [[Typ pytania - Wybór wielokrotny z komentarze]]
 +
**** [[Typ pytania - wybór 5 punktów]]
 +
**** [[Typ pytania - Lista (rozwijana)]]
 +
**** [[Typ pytania - Lista (Radio)]]
 +
**** [[Typ pytania - Lista z komentarzem]]
 +
**** [[Typ pytania - Krótki dowolny tekst]]
 +
***** [[ Typ_pytanie _-_ Short_free_text # Lokalizacja | Skonfiguruj mapy i lokalizację]]
 +
**** [[Typ pytania - Długi dowolny tekst]]
 +
**** [[Typ pytania - Bardzo długi, dowolny tekst]]
 +
**** [[Typ pytania - Wiele krótkich tekstów]]
 +
*** [[Survey_structure # Reordering_questions_and_question_groups | Zmień kolejność pytań]]
 +
*** [[Opcje paska narzędzi Pytania]]
 +
**** [[Funkcja podglądu]]
 +
**** [[Edytuj pytanie]]
 +
**** [[Sprawdź logikę pytania]]
 +
**** [[Usuń pytanie]]
 +
**** [[Export question]]
 +
**** [[Copy question]]
 +
**** [[Warunki ustawienia]]
 +
**** [[Dodawanie odpowiedzi lub podpytań ]]
 +
**** [[Domyślne odpowiedzi]]
 +
** [[Menedżer ekspresji - skrócona instrukcja obsługi]]
 +
*** [[Menedżer ekspresji - prezentacja]]
 +
*** [[Expression Manager how-tos]]
 +
*** [[Przykłady Expression Manager]]
 +
*** [[Expression Manager roa dmap]]
 +
*** [[Expression Manager dla programistów]]
 +
*** [[Przykładowe ankiety Expression Manager]]
 +
**** [[Expression Manager]] - stary artykuł wiki
 +
** [[Pokaż plik logiczny]]
 +
* [[Opcje paska narzędzi]]
 +
** [[Testowanie ankiety]]
 +
** [[Aktywacja ankiety]]
 +
** [[Bezpieczne przeprowadzanie ankiety]]
 +
*** [[Zmiana aktywnej ankiety]]
 +
** [[Zamykanie ankiety]]
 +
** [[Iteracja ankiety]]
 +
** [[Narzędzia]]
 +
*** [[Usuń ankietę]]
 +
*** [[Szybkie tłumaczenie]]
 +
*** [[Warunki resetowania]]
 +
*** [[ Plik logiczny ankiety]]
 +
*** [[Regeneruj kody pytań]]
 +
** [[Wyświetl / Eksportuj ankietę]]
 +
*** [[Eksport PDF QueXML]]
 +
*** [[Struktura badania wartości oddzielonej tabulatorem]]
 +
** [[Uczestnicy ankiety]]
 +
** [[Odpowiedzi (wyniki ankiety)]]
 +
*** [[Odpowiedzi i statystyki]]
 +
**** [[Odpowiedzi i statystyki # Odpowiedzi podsumowanie | Podsumowanie odpowiedzi]]
 +
**** [[Odpowiedzi]]
 +
**** [[Wprowadzanie danych]]
 +
**** [[Statystyki]]
 +
***** [[Statystyki - tryb eksperta]]
 +
***** [[Statystyki - tryb prosty]]
 +
**** [[Statystyki czasowe]]
 +
**** [[Eksportuj odpowiedzi]]
 +
**** [[Importuj odpowiedzi]]
 +
***** [[Problemy i rozwiązania]]
 +
**** [[Zobacz zapisane, ale nie przesłane odpowiedzi]]
 +
**** [[Iterate survey # Ogólne | Iterate survey]]
 +
**** [[Usunięcie partii]]
 +
*** [[Wprowadzanie danych]]
 +
*** [[Częściowe (zapisane) odpowiedzi]]
 +
* [[Ankieta wielojęzyczna]]
 +
* [[Nieskategoryzowane i zaawansowane funkcje]]
 +
** [[identyfikator SGQA]]
 +
** [[Korzystanie z wyrażeń regularnych]]
 +
** [[pola URL]]
 +
** [[ API RemoteControl 2]]
 +
** [[Szyfrowanie danych]]
 +
* [[Ogólne FAQ]]
 +
* [[Rozwiązywanie problemów]]
 +
* [[Obejścia]]
 +
** [[Obejścia: Projektowanie pytań, układu i motywów]]
 +
** [[Obejścia: Manipulowanie ankietą w czasie jej wyświetlania za pomocą Javascript]]
 +
** [[Obejścia: Zachowanie ankiety]]
 +
** [[Obejścia : Dalsze rozwiązania dostarczane przez użytkowników LimeSurvey]]
 +
* [[Licencja]]
 +
* [[Dziennik zmian wersji]]
 +
* [[Wtyczki - zaawansowane]]
 +
** [[Dostępne wtyczki zewnętrzne]]
 +
 
 +
= Rozwijanie LimeSurvey =
 +
* [[Przewodnik po wersjach]] - Krótki przewodnik po numerowaniu wersji
 +
[[Przegląd rozwoju]] - Strony ogólne o rozwoju LimeSurvey
 +
* [[Dokumentacja rozwoju LimeSurvey 2.x]]
 +
* [[Nowy system motywów w LS3.x]] - Szybki przegląd nowości systemu motywów LimeSurvey 3
  
 
Tłumaczenie LimeSurvey
 
Tłumaczenie LimeSurvey
  
If you want to '''add new translations''' or '''correct a translation''' please follow these instructions:
+
Jeśli chcesz ''dodać nowe tłumaczenia'' lub ''poprawić tłumaczenie'' postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami:
*[[Translating LimeSurvey|How to translate LimeSurvey]]
+
* [[Tłumaczenie LimeSurvey | Jak przetłumaczyć LimeSurvey]]
*[[LimeSurvey manual translation - summary]]
+
* [[LimeSurvey tłumaczenie ręczne - podsumowanie]]
 +
 
 +
= Uczestnictwo w "Semester of Code" =
 +
* [[Semestr Code 2014]]
  
=Semester of Code participation=
+
= Udział w Google Summer of Code / Code-In =
*[[Semester of Code 2014]]
+
* [[Pomysły na projekt GSoC 2015]]
 +
* [[Pomysły na projekt GSoC 2013]]
 +
* [[LimeSurvey Google Code-in 2012]]
 +
* [[LimeSurvey Google Code-in 2011]]
 +
* [[LimeSurvey GSoC 2011]] / [[Rozpoczęcie GSoC]]
 +
* [[LimeSurvey GSoC 2010]]
 +
* [[LimeSurvey GSoC 2009]]
  
=Google Summer of Code / Code-In participation=
+
*[[bait]]
*[[Project ideas for GSoC 2015]]
 
*[[Project Ideas for GSoC 2013]]
 
*[[LimeSurvey Google Code-in 2012]]
 
*[[LimeSurvey Google Code-in 2011]]
 
*[[LimeSurvey GSoC 2011]]/[[GSoC getting started]]
 
*[[LimeSurvey GSoC 2010]]
 
*[[LimeSurvey GSoC 2009]]
 

Revision as of 13:20, 9 October 2019

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎slovenščina • ‎svenska • ‎Ελληνικά • ‎русский • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(简体)‎ • ‎日本語
Pomóż nam zaktualizować ten podręcznik!
Ten podręcznik to Wiki - wystarczy zalogować się za pomocą konta LimeSurvey.org i rozpocząć edycję!

Wprowadzenie

LimeSurvey pozwala użytkownikom szybko tworzyć intuicyjne, złożone ankiety dostępne online składające się z pytań i odpowiedzi, które mogą działać bez problemu będąc udostępniane dziesiątkom a nawet tysiącom uczestników. Samo oprogramowanie ankietowe nie wymaga przewodnika dla respondentów biorących udział w badaniu. Niniejszy podręcznik koncentruje się zatem na zagadnieniach związanych z instalacją aplikacji, administrowaniem instalacji oraz wsparciem dla twórców ankiet, administratorów i użytkowników generujących raporty.

W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił duży rozwój, który doprowadził do wprowadzenia wielu nowych funkcji i zmian. Upewnij się, że dokonałeś aktualizacji do najnowszej wersji, aby skorzystać z opisywanych tutaj możliwości.

Z prawej strony możesz wybrać główne rozdziały podręcznika. Możesz także przewinąć w dół, aby zobaczyć pełny spis treści i przejść bezpośrednio do interesującego Cię tematu.

Nadal masz problemy ze znalezieniem tego, czego szukasz? Nie zapomnij o ogólnym "polu wyszukiwania" (prawy górny róg wiki), naszych sekcjach Ogólne FAQ General FAQ i Obejścia Workarounds. Jeśli szukasz pomocy społeczności, dołącz do naszego forum dyskusyjnego discussion forums i sprawdź kanał irc [irc: //irc.freenode.net/limesurvey | LimeSurvey kanał IRC].

Pamiętaj, że LimeSurvey jest oprogramowaniem open-source, darmową aplikacją. Widzisz, że czegoś zapomnieliśmy lub jest niewłaściwe? Pomóż nam to naprawić. Ta dokumentacja może być edytowana przez Ciebie lub kogokolwiek innego. Lub wpłać darowiznę - podaruj nam pieniądze aby pomóc grupie developerów w zmianach.

Podręcznik - spis treści

*** Ustawienia zasad danych

Rozwijanie LimeSurvey

Przegląd rozwoju - Strony ogólne o rozwoju LimeSurvey

Tłumaczenie LimeSurvey

Jeśli chcesz dodać nowe tłumaczenia lub poprawić tłumaczenie postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami:

Uczestnictwo w "Semester of Code"

Udział w Google Summer of Code / Code-In