Actions

Difference between revisions of "LimeSurvey Manual/pl"

From LimeSurvey Manual

m (FuzzyBot a déplacé la page English Instructions for LimeSurvey/pl vers LimeSurvey manual - Table of contents/pl sans laisser de redirection: Part of translatable page "English Instructions for LimeSurvey".)
(Updating to match new version of source page)
(89 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
<languages />
 
<languages />
<div style="float:right;"><div class="simplebox">
 
Main Chapters:
 
*[[Installation]]
 
*[[Optional settings]]
 
*[[Administering Limesurvey]]
 
*[[Getting Started]]
 
*[[Creating surveys - Introduction]]
 
*[[Managing Surveys]]
 
*[[Not Categorized and Advanced Features]]
 
*[[General FAQ]]
 
*[[LimeSurvey Glossary]]
 
*[[How to design a good survey (guide)]]
 
*[[Workarounds]]
 
*[[License]]
 
*[[Version change log]]
 
*[[Plugins]]
 
</div></div>
 
  
[http://www.limesurvey.com/ LimeSurvey] allows users to quickly create intuitive, powerful, online question-and-answer surveys that can work for tens to thousands of participants without much effort.  The survey software itself is self-guiding for the respondents who are participating.  This manual is thus focused at how to install the application, administer the installation, and support survey creators, administrators and report generation users alike.
+
<div align="center" style= "margin-top:1em;background-color:#eeffee;-webkit-box-shadow: 0 10px 6px -6px #777;-moz-box-shadow: 0 10px 6px -6px #777;box-shadow: 0 10px 6px -6px #777;"><span style='font-size:188%'>Pomóż nam zaktualizować ten podręcznik!</span> <br><span style=''>Ten podręcznik to Wiki - wystarczy zalogować się za pomocą konta LimeSurvey.org i rozpocząć edycję!</span>
 +
</div>
 +
=Wprowadzenie=
  
To get an overview of the '''vast range of question types''', look at [[Question types]].
+
<div style="clear:right;float:right;"><div class="simplebox">
 +
Główne rozdziały:
 +
* [[Instalacja - LimeSurvey CE]]
 +
* [[Pierwsze kroki]]
 +
* [[Administrowanie LimeSurvey]]
 +
* [[Ankiety - wprowadzenie]]
 +
* [[Ankiety - zarządzanie]]
 +
* [[Niesklasyfikowane i zaawansowane funkcje]]
 +
* [[Ogólne FAQ]]
 +
* [[Jak zaprojektować dobrą ankietę (przewodnik)]]
 +
* [[Obejścia]]
 +
* [[Licencja]]
 +
* [[Dziennik zmian wersji]]
 +
* [[Wtyczki - zaawansowane]]
 +
</div></div>
  
There has been a big ramp-up in development the last few years leading to many new features and changes.  Make sure to upgrade to the latest version to make use of the capabilities highlighted here.
+
[https://www.limesurvey.com/ LimeSurvey] pozwala użytkownikom szybko tworzyć intuicyjne, złożone ankiety dostępne online składające się z pytań i odpowiedzi, które mogą działać bez problemu będąc udostępniane dziesiątkom a nawet tysiącom uczestników. Samo oprogramowanie ankietowe nie wymaga przewodnika dla respondentów biorących udział w badaniu. Niniejszy podręcznik koncentruje się zatem na zagadnieniach związanych z instalacją aplikacji, administrowaniem instalacji oraz wsparciem dla twórców ankiet, administratorów i użytkowników generujących raporty.
  
Look to the far right for the main chapters to the manual.  Start with the chapter appropriate for you and navigate using the arrow buttons at the top of each page [[File:button-structure-navigation.png]] through the many sections of each chapter.  Otherwise, scroll down further to see the complete table of contents here and go directly to the topic you are interested in.
+
W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił duży rozwój, który doprowadził do wprowadzenia wielu nowych funkcji i zmian. Upewnij się, że dokonałeś aktualizacji do [https://www.limesurvey.org/about-limesurvey/download najnowszej wersji], aby skorzystać z opisywanych tutaj możliwości.
  
Still having trouble finding what you want?  Don't forget the general '''search box''', our [[General FAQ]] and [[Workarounds]] list, and to look in our [http://www.limesurvey.org/en/forum/ discussion forums].
+
Z prawej strony możesz wybrać główne rozdziały podręcznika. Możesz także przewinąć w dół, aby zobaczyć pełny spis treści i przejść bezpośrednio do interesującego Cię tematu.
  
Remember that [http://www.limesurvey.com/ LimeSurvey] is an open-source, free software application.  See something missing or incorrect?  Then help us fix it. This [http://docs.limesurvey.org/tiki-index.php documentation] is a Wiki that can be edited by you or anyone else.  Or [http://donate.limesurvey.org donate] to help support the core development group trying to make a difference.
+
Nadal masz problemy ze znalezieniem tego, czego szukasz? Nie zapomnij o ogólnym "polu wyszukiwania" (prawy górny róg wiki), naszych sekcjach Ogólne FAQ [[General FAQ]] i Obejścia [[Workarounds]]. Jeśli szukasz pomocy społeczności, dołącz do naszego forum dyskusyjnego [https://www.limesurvey.org/en/forum/ discussion forums] i sprawdź kanał irc [irc: //irc.freenode.net/limesurvey | LimeSurvey kanał IRC].
  
== Complete table of contents==
+
Pamiętaj, że [https://www.limesurvey.org/ LimeSurvey] jest oprogramowaniem open-source, darmową aplikacją. Widzisz, że czegoś zapomnieliśmy lub jest niewłaściwe? Pomóż nam to naprawić.
 +
Ta dokumentacja może być edytowana przez Ciebie lub kogokolwiek innego. Lub [http://donate.limesurvey.org wpłać darowiznę] - podaruj nam pieniądze aby pomóc grupie developerów w zmianach.
  
*[[Instalacja]]
+
= Podręcznik - spis treści =
**[[Aktualizacja wersji wcześniejszych]]
+
 
**[[Instalacja FAQ]]
+
* [[LimeSurvey PRO vs LimeSurvey CE]]
**[[Instalacja dla systemu OS/2 Warp]]
+
** [[LimeSurvey PRO vs LimeSurvey CE # Czego potrzebuję?|Czego potrzebuję?]]
*[[Bezpieczeństwo]]
+
* [[Jak zaprojektować dobrą ankietę (przewodnik )]]
*[[Zarządzanie użytkownikami]] / [[Zarządzanie Grupami]]
+
** [[Skrócony przewodnik - LimeSurvey 2.50 +]]
*[[Projektowanie ankiety]]
+
** [[Quick_start_guide_-_LimeSurvey_3.0+/pl|Skrócony przewodnik - LimeSurvey 3.0+]]
*Tworzenie ankiet
+
 
**[[Tworzenie nowej ankiety]]
+
* [[Instalacja - LimeSurvey CE]]
**[[Import ankiety]]
+
** [[Ustawienia opcjonalne]]
**[[Zarządzanie prawami dostępu do ankiety]]
+
** [[Aktualizacja z poprzedniej wersji]]
**[[Tworzenie grup pytań]]
+
*** [[Szybka Aktualizacja]]
***[[Zmiana kolejności grup pytań]]
+
** [[Instalacja przy użyciu interfejsu wiersza poleceń (CLI)]]
**[[Dodawanie pytań]]
+
** [[Transfer instalacji]]
***[[Typy pytań]]
+
** [[Instalacja - FAQ]]
***[[Atrybuty pytań]]
+
*** [[Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa instalacji]]
***[[Tworzenie warunk&oacute;w powiązań dla pytań]]
+
*** [[Lokalizacja językowa]]
***[[Zmiana kolejności pytań]]
+
* [[Pierwsze kroki]]
***[[Pogląd pytań]]
+
** [[Pierwsze logowanie - ustawienie preferencji użytkownika]]
***[[Identyfikacja SGQA]]
+
* [[Administrowanie LimeSurvey]]
**[[Dodawanie wariant&oacute;w odpowiedzi]]
+
** [[Administrowanie LimeSurvey # Zakładka Ustawienia | Zakładka Ustawienia]]
*[[Ustawienia ankiety]]
+
*** [[Ustawienia strony głównej]]
*[[Podgląd ankiety]]
+
*** [[Ustawienia globalne]]
*[[Export ankiety]]
+
*** [[Menedżer wtyczek]]
*[[Analiza wynik&oacute;w]]
+
*** [[Konfiguracja menu]] {{Nowe w | 3.0}}
*[[Szablony wyglądu / Edytor szablon&oacute;w]]
+
*** [[Konfiguracja wpisów menu]] {{Nowe w | 3.0}}
*[[Zestawy etykiet]]
+
** [[Administrowanie kartą LimeSurvey # Zakładka Użytkownicy | Zakładka Użytkownicy]]
*[[Lokalizacja]]
+
*** [[Zarządzaj użytkownikami]]
*[[Aktywacja ankiety]]
+
*** [[Zarządzaj grupami użytkowników]]
*[[Uwagi do aktywowanej ankiety]]
+
*** [[Centralna baza danych uczestników]] (CPDB)
*[[Prezentacja wynik&oacute;w ankiety]]
+
** [[Administrowanie LimeSurvey # Zakładka Zaawansowane | Zakładka Zaawansowane]]
*[[Zakończenie]]
+
*** [[Edytor motywów]] (LimeSurvey 2.x)
*[[Tokeny]]
+
**** [[Nowy system motywów w LS3.x]]
*[[Wprowadzanie danych]]
+
**** [[Motywy]]
*[[Export wynik&oacute;w]]
+
*** [[Zestawy etykiet]]
*[[Statystyki]]
+
*** [[Sprawdzenie integralności danych]]
*[[FAQ - często zadawane pytania]]
+
*** [[Wykonanie kopii zapasowej bazy danych]]
*[[Rozwiązania prowizoryczne]]
+
*** [[Szybka aktualizacja]]
*[[Licencja]]
+
 
*[[Change Log - historia zmian]]
+
* [[Ankiety - wprowadzenie]]
 +
** [[Ustawienia ankiety]]
 +
*** [[Przegląd]]
 +
*** [[Ustawienia ogólne]]
 +
*** [[ Elementy tekstowe]]
 +
*** [[Ustawienia zasad danych]]
 +
*** [[Opcje motywu]]
 +
*** [[Prezentacja]]
 +
*** [[Ustawienia uczestnika ]] (było '' tokeny uczestników '')
 +
*** [[Powiadomienia_% 26_dane | Powiadomienia i dane]]
 +
*** [[Publikacja i dostęp]]
 +
** [[menu Ankieta ]]
 +
*** [[Lista pytań]]
 +
*** [[Lista grup pytań]]
 +
*** [[Zmień kolejność pytań i grup pytań]]
 +
*** [[ Uczestnicy ankiety]] (był '' Tokeny '')
 +
**** [[System śledzenia odbicia poczty]]
 +
*** [[Limity ankiet | Kwoty]]
 +
*** [[Oceny ]]
 +
*** [[Uprawnienia ankiety]]
 +
*** [[Szablony e-mail]]
 +
**** [[Elementy zastępcze e-mail]]
 +
*** [[Integracja z panelem] ]
 +
*** [[Zasoby]]
 +
*** [[Menu wtyczki]]
 +
** [[Struktura ankiety]]
 +
** [[Grupy pytań - wprowadzenie]]
 +
*** [[Grupy_pytań _-_ wprowadzenie # Grupa_odpowiedzi | Opcje paska narzędzi grupy pytań]]
 +
*** [[Grupy pytań - wprowadzenie # Podgląd grupy pytań | Podgląd grupy pytań]]
 +
*** [[Survey_ struktura # Reordering_questions_and_question_groups | Zmień kolejność grup]]
 +
** [[Pytania - wprowadzenie]]
 +
*** [[Typy pytań]]
 +
**** [[Typ pytania - Tablica]]
 +
**** [[Typ pytania - Tablica według kolumny]]
 +
**** [[Typ pytania - Podwójna skala tablicy]]
 +
**** [[Typ pytania - Tablica (wybór 5 punktów) ]]
 +
**** [[Typ pytania - Tablica (wybór 10 punktów)]]
 +
**** [[Typ pytania - Tablica (Zwiększ-Same-Zmniejszenie)]]
 +
*** * [[Typ pytania - Tablica (Liczby)]]
 +
**** [[Typ pytania - Tablica (Teksty)]]
 +
**** [[Typ pytania - Tablica (Tak-Nie-Niepewne) ]]
 +
**** [[Typ pytania - Data]]
 +
**** [[Typ pytania - Równanie]]
 +
**** [[Typ pytania - Przesyłanie pliku]]
 +
**** [[Typ pytania - Płeć]]
 +
**** [[Typ pytania - Przełącznik języka]]
 +
**** [[Typ pytania - Wprowadzanie numeryczne]]
 +
**** [[Typ pytania - Wielokrotne wejście numeryczne]]
 +
**** [[Typ pytania - Ranking]]
 +
**** [[Typ pytania - Wyświetlanie tekstu]]
 +
**** [[Typ pytania - Tak-Nie]]
 +
**** [[Typ pytania - Wybór wielokrotny]]
 +
**** [[Typ pytania - Wybór wielokrotny z komentarze]]
 +
**** [[Typ pytania - wybór 5 punktów]]
 +
**** [[Typ pytania - Lista (rozwijana)]]
 +
**** [[Typ pytania - Lista (Radio)]]
 +
**** [[Typ pytania - Lista z komentarzem]]
 +
**** [[Typ pytania - Krótki dowolny tekst]]
 +
***** [[ Typ_pytanie _-_ Short_free_text # Lokalizacja | Skonfiguruj mapy i lokalizację]]
 +
**** [[Typ pytania - Długi dowolny tekst]]
 +
**** [[Typ pytania - Bardzo długi, dowolny tekst]]
 +
**** [[Typ pytania - Wiele krótkich tekstów]]
 +
*** [[Survey_structure # Reordering_questions_and_question_groups | Zmień kolejność pytań]]
 +
*** [[Opcje paska narzędzi Pytania]]
 +
**** [[Funkcja podglądu]]
 +
**** [[Edytuj pytanie]]
 +
**** [[Sprawdź logikę pytania]]
 +
**** [[Usuń pytanie]]
 +
**** [[Export question]]
 +
**** [[Copy question]]
 +
**** [[Warunki ustawienia]]
 +
**** [[Dodawanie odpowiedzi lub podpytań ]]
 +
**** [[Domyślne odpowiedzi]]
 +
** [[Menedżer ekspresji - skrócona instrukcja obsługi]]
 +
*** [[Menedżer ekspresji - prezentacja]]
 +
*** [[Expression Manager how-tos]]
 +
*** [[Przykłady Expression Manager]]
 +
*** [[Expression Manager roa dmap]]
 +
*** [[Expression Manager dla programistów]]
 +
*** [[Przykładowe ankiety Expression Manager]]
 +
**** [[Expression Manager]] - stary artykuł wiki
 +
** [[Pokaż plik logiczny]]
 +
* [[Opcje paska narzędzi]]
 +
** [[Testowanie ankiety]]
 +
** [[Aktywacja ankiety]]
 +
** [[Bezpieczne przeprowadzanie ankiety]]
 +
*** [[Zmiana aktywnej ankiety]]
 +
** [[Zamykanie ankiety]]
 +
** [[Iteracja ankiety]]
 +
** [[Narzędzia]]
 +
*** [[Usuń ankietę]]
 +
*** [[Szybkie tłumaczenie]]
 +
*** [[Warunki resetowania]]
 +
*** [[ Plik logiczny ankiety]]
 +
*** [[Regeneruj kody pytań]]
 +
** [[Wyświetl / Eksportuj ankietę]]
 +
*** [[Eksport PDF QueXML]]
 +
*** [[Struktura badania wartości oddzielonej tabulatorem]]
 +
** [[Uczestnicy ankiety]]
 +
** [[Odpowiedzi (wyniki ankiety)]]
 +
*** [[Odpowiedzi i statystyki]]
 +
**** [[Odpowiedzi i statystyki # Odpowiedzi podsumowanie | Podsumowanie odpowiedzi]]
 +
**** [[Odpowiedzi]]
 +
**** [[Wprowadzanie danych]]
 +
**** [[Statystyki]]
 +
***** [[Statystyki - tryb eksperta]]
 +
***** [[Statystyki - tryb prosty]]
 +
**** [[Statystyki czasowe]]
 +
**** [[Eksportuj odpowiedzi]]
 +
**** [[Importuj odpowiedzi]]
 +
***** [[Problemy i rozwiązania]]
 +
**** [[Zobacz zapisane, ale nie przesłane odpowiedzi]]
 +
**** [[Iterate survey # Ogólne | Iterate survey]]
 +
**** [[Usunięcie partii]]
 +
*** [[Wprowadzanie danych]]
 +
*** [[Częściowe (zapisane) odpowiedzi]]
 +
* [[Ankieta wielojęzyczna]]
 +
* [[Nieskategoryzowane i zaawansowane funkcje]]
 +
** [[identyfikator SGQA]]
 +
** [[Korzystanie z wyrażeń regularnych]]
 +
** [[pola URL]]
 +
** [[ API RemoteControl 2]]
 +
** [[Szyfrowanie danych]]
 +
* [[Ogólne FAQ]]
 +
* [[Rozwiązywanie problemów]]
 +
* [[Obejścia]]
 +
** [[Obejścia: Projektowanie pytań, układu i motywów]]
 +
** [[Obejścia: Manipulowanie ankietą w czasie jej wyświetlania za pomocą Javascript]]
 +
** [[Obejścia: Zachowanie ankiety]]
 +
** [[Obejścia : Dalsze rozwiązania dostarczane przez użytkowników LimeSurvey]]
 +
* [[Licencja]]
 +
* [[Dziennik zmian wersji]]
 +
* [[Wtyczki - zaawansowane]]
 +
** [[Dostępne wtyczki zewnętrzne]]
 +
 
 +
= Rozwijanie LimeSurvey =
 +
* [[Przewodnik po wersjach]] - Krótki przewodnik po numerowaniu wersji
 +
[[Przegląd rozwoju]] - Strony ogólne o rozwoju LimeSurvey
 +
* [[Dokumentacja rozwoju LimeSurvey 2.x]]
 +
* [[Nowy system motywów w LS3.x]] - Szybki przegląd nowości systemu motywów LimeSurvey 3
 +
 
 +
Tłumaczenie LimeSurvey
 +
 
 +
Jeśli chcesz ''dodać nowe tłumaczenia'' lub ''poprawić tłumaczenie'' postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami:
 +
* [[Tłumaczenie LimeSurvey | Jak przetłumaczyć LimeSurvey]]
 +
* [[LimeSurvey tłumaczenie ręczne - podsumowanie]]
 +
 
 +
= Uczestnictwo w "Semester of Code" =
 +
* [[Semestr Code 2014]]
 +
 
 +
= Udział w Google Summer of Code / Code-In =
 +
* [[Pomysły na projekt GSoC 2015]]
 +
* [[Pomysły na projekt GSoC 2013]]
 +
* [[LimeSurvey Google Code-in 2012]]
 +
* [[LimeSurvey Google Code-in 2011]]
 +
* [[LimeSurvey GSoC 2011]] / [[Rozpoczęcie GSoC]]
 +
* [[LimeSurvey GSoC 2010]]
 +
* [[LimeSurvey GSoC 2009]]
 +
 
 +
*[[bait]]

Revision as of 13:20, 9 October 2019

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎slovenščina • ‎svenska • ‎Ελληνικά • ‎русский • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(简体)‎ • ‎日本語
Pomóż nam zaktualizować ten podręcznik!
Ten podręcznik to Wiki - wystarczy zalogować się za pomocą konta LimeSurvey.org i rozpocząć edycję!

Wprowadzenie

LimeSurvey pozwala użytkownikom szybko tworzyć intuicyjne, złożone ankiety dostępne online składające się z pytań i odpowiedzi, które mogą działać bez problemu będąc udostępniane dziesiątkom a nawet tysiącom uczestników. Samo oprogramowanie ankietowe nie wymaga przewodnika dla respondentów biorących udział w badaniu. Niniejszy podręcznik koncentruje się zatem na zagadnieniach związanych z instalacją aplikacji, administrowaniem instalacji oraz wsparciem dla twórców ankiet, administratorów i użytkowników generujących raporty.

W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił duży rozwój, który doprowadził do wprowadzenia wielu nowych funkcji i zmian. Upewnij się, że dokonałeś aktualizacji do najnowszej wersji, aby skorzystać z opisywanych tutaj możliwości.

Z prawej strony możesz wybrać główne rozdziały podręcznika. Możesz także przewinąć w dół, aby zobaczyć pełny spis treści i przejść bezpośrednio do interesującego Cię tematu.

Nadal masz problemy ze znalezieniem tego, czego szukasz? Nie zapomnij o ogólnym "polu wyszukiwania" (prawy górny róg wiki), naszych sekcjach Ogólne FAQ General FAQ i Obejścia Workarounds. Jeśli szukasz pomocy społeczności, dołącz do naszego forum dyskusyjnego discussion forums i sprawdź kanał irc [irc: //irc.freenode.net/limesurvey | LimeSurvey kanał IRC].

Pamiętaj, że LimeSurvey jest oprogramowaniem open-source, darmową aplikacją. Widzisz, że czegoś zapomnieliśmy lub jest niewłaściwe? Pomóż nam to naprawić. Ta dokumentacja może być edytowana przez Ciebie lub kogokolwiek innego. Lub wpłać darowiznę - podaruj nam pieniądze aby pomóc grupie developerów w zmianach.

Podręcznik - spis treści

*** Ustawienia zasad danych

Rozwijanie LimeSurvey

Przegląd rozwoju - Strony ogólne o rozwoju LimeSurvey

Tłumaczenie LimeSurvey

Jeśli chcesz dodać nowe tłumaczenia lub poprawić tłumaczenie postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami:

Uczestnictwo w "Semester of Code"

Udział w Google Summer of Code / Code-In