Actions

Difference between revisions of "LimeSurvey Manual/pl"

From LimeSurvey Manual

(Created page with "= Podręcznik - spis treści =")
(23 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 
<languages />
 
<languages />
  
<div align="center" style= "margin-top:1em;background-color:#eeffee;-webkit-box-shadow: 0 10px 6px -6px #777;-moz-box-shadow: 0 10px 6px -6px #777;box-shadow: 0 10px 6px -6px #777;">
+
<div align="center" style= "margin-top:1em;background-color:#eeffee;-webkit-box-shadow: 0 10px 6px -6px #777;-moz-box-shadow: 0 10px 6px -6px #777;box-shadow: 0 10px 6px -6px #777;"><span style='font-size:188%'>Pomóż nam zaktualizować ten podręcznik!</span> <br><span style=''>Ten podręcznik to Wiki - wystarczy zalogować się za pomocą konta LimeSurvey.org i rozpocząć edycję!</span>
<span style='font-size:188%'>'''Help us to update this manual!'''</span><br>
 
<span style=''> This manual is a Wiki - just log in with your LimeSurvey.org account and start editing!</span>
 
 
</div>
 
</div>
=General=
+
=Wprowadzenie=
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
 
<div style="clear:right;float:right;"><div class="simplebox">
 
<div style="clear:right;float:right;"><div class="simplebox">
Głowny rozdziały:
+
Główne rozdziały:
*[[Installation/pl|Instalacja]]
+
* [[Instalacja - LimeSurvey CE]]
*[[Administering LimeSurvey/pl|Dopasować LimeSurvey]]
+
* [[Pierwsze kroki]]
*[[Getting Started/pl|Zaczynać]]
+
* [[Administrowanie LimeSurvey]]
*[[Creating surveys - Introduction/pl|Sporządzać ankiety - wstęp]]
+
* [[Ankiety - wprowadzenie]]
*[[Managing Surveys/pl|Kierować ankiety]]
+
* [[Ankiety - zarządzanie]]
*[[Not Categorized and Advanced Features/pl|Nie kategorysowany i rozszerzacony dodatków]]
+
* [[Niesklasyfikowane i zaawansowane funkcje]]
*[[General FAQ/pl|FAQ - często zadawane pytania]]
+
* [[Ogólne FAQ]]
*[[LimeSurvey Glossary/pl|glosariusz o LimeSurvey]]
+
* [[Jak zaprojektować dobrą ankietę (przewodnik)]]
*[[How to design a good survey (guide)/pl|Jak zbudować dobrą ankietę (przewodnik)]]
+
* [[Obejścia]]
*[[Workarounds/pl|Obejście]]
+
* [[Licencja]]
*[[License/pl|Licencja]]
+
* [[Dziennik zmian wersji]]
*[[Version change log/pl|Historia zmian]]
+
* [[Wtyczki - zaawansowane]]
*[[Plugins/pl|Wtyczki]]
+
</div></div>  
</div></div>
 
</div>  
 
  
 
[https://www.limesurvey.com/ LimeSurvey] pozwala użytkownikom szybko tworzyć intuicyjne, złożone ankiety dostępne online składające się z pytań i odpowiedzi, które mogą działać bez problemu będąc udostępniane dziesiątkom a nawet tysiącom uczestników. Samo oprogramowanie ankietowe nie wymaga przewodnika dla respondentów biorących udział w badaniu. Niniejszy podręcznik koncentruje się zatem na zagadnieniach związanych z instalacją aplikacji, administrowaniem instalacji oraz wsparciem dla twórców ankiet, administratorów i użytkowników generujących raporty.
 
[https://www.limesurvey.com/ LimeSurvey] pozwala użytkownikom szybko tworzyć intuicyjne, złożone ankiety dostępne online składające się z pytań i odpowiedzi, które mogą działać bez problemu będąc udostępniane dziesiątkom a nawet tysiącom uczestników. Samo oprogramowanie ankietowe nie wymaga przewodnika dla respondentów biorących udział w badaniu. Niniejszy podręcznik koncentruje się zatem na zagadnieniach związanych z instalacją aplikacji, administrowaniem instalacji oraz wsparciem dla twórców ankiet, administratorów i użytkowników generujących raporty.
Line 35: Line 30:
  
 
Pamiętaj, że [https://www.limesurvey.org/ LimeSurvey] jest oprogramowaniem open-source, darmową aplikacją. Widzisz, że czegoś zapomnieliśmy lub jest niewłaściwe? Pomóż nam to naprawić.
 
Pamiętaj, że [https://www.limesurvey.org/ LimeSurvey] jest oprogramowaniem open-source, darmową aplikacją. Widzisz, że czegoś zapomnieliśmy lub jest niewłaściwe? Pomóż nam to naprawić.
Ta dokumentacja może być edytowana przez Ciebie lub kogokolwiek innego. Lub [http://donate.limesurvey.org donate] podaruj nam pieniądze aby pomóc grupie developerów w zmianach.
+
Ta dokumentacja może być edytowana przez Ciebie lub kogokolwiek innego. Lub [http://donate.limesurvey.org wpłać darowiznę] - podaruj nam pieniądze aby pomóc grupie developerów w zmianach.
  
 
= Podręcznik - spis treści =
 
= Podręcznik - spis treści =
  
*[[LimeSurvey PRO vs LimeSurvey CE]]
+
* [[LimeSurvey PRO vs LimeSurvey CE]]  
**[[LimeSurvey PRO vs LimeSurvey CE#What do I need?|What do I need?]]
+
** [[LimeSurvey PRO vs LimeSurvey CE # Czego potrzebuję?|Czego potrzebuję?]]
*[[How to design a good survey (guide)]]
+
* [[Jak zaprojektować dobrą ankietę (przewodnik )]]
**[[Quick start guide - LimeSurvey 2.50+]]
+
** [[Skrócony przewodnik - LimeSurvey 2.50 +]]
**[[Quick start guide - LimeSurvey 3.0+]]
+
** [[Quick_start_guide_-_LimeSurvey_3.0+/pl|Skrócony przewodnik - LimeSurvey 3.0+]]
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
* [[Instalacja - LimeSurvey CE]]
Konto i zaczynac opracowywac
+
** [[Ustawienia opcjonalne]]
</div>
+
** [[Aktualizacja z poprzedniej wersji]]
 +
*** [[Szybka Aktualizacja]]
 +
** [[Instalacja przy użyciu interfejsu wiersza poleceń (CLI)]]
 +
** [[Transfer instalacji]]
 +
** [[Instalacja - FAQ]]
 +
*** [[Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa instalacji]]
 +
*** [[Lokalizacja językowa]]
 +
* [[Pierwsze kroki]]
 +
** [[Pierwsze logowanie - ustawienie preferencji użytkownika]]
 +
* [[Administrowanie LimeSurvey]]
 +
** [[Administrowanie LimeSurvey # Zakładka Ustawienia | Zakładka Ustawienia]]
 +
*** [[Ustawienia strony głównej]]
 +
*** [[Ustawienia globalne]]
 +
*** [[Menedżer wtyczek]]
 +
*** [[Konfiguracja menu]] {{Nowe w | 3.0}}
 +
*** [[Konfiguracja wpisów menu]] {{Nowe w | 3.0}}
 +
** [[Administrowanie kartą LimeSurvey # Zakładka Użytkownicy | Zakładka Użytkownicy]]
 +
*** [[Zarządzaj użytkownikami]]
 +
*** [[Zarządzaj grupami użytkowników]]
 +
*** [[Centralna baza danych uczestników]] (CPDB)
 +
** [[Administrowanie LimeSurvey # Zakładka Zaawansowane | Zakładka Zaawansowane]]
 +
*** [[Edytor motywów]] (LimeSurvey 2.x)
 +
**** [[Nowy system motywów w LS3.x]]
 +
**** [[Motywy]]
 +
*** [[Zestawy etykiet]]
 +
*** [[Sprawdzenie integralności danych]]
 +
*** [[Wykonanie kopii zapasowej bazy danych]]
 +
*** [[Szybka aktualizacja]]
  
*[[Surveys - introduction]]
+
* [[Ankiety - wprowadzenie]]
**[[Survey settings]]
+
** [[Ustawienia ankiety]]
***[[Overview]]
+
*** [[Przegląd]]
***[[General settings]]
+
*** [[Ustawienia ogólne]]
***[[Text elements]]
+
*** [[ Elementy tekstowe]]
***[[Data policy settings]]
+
*** [[Ustawienia zasad danych]]
***[[Theme options]]
+
*** [[Opcje motywu]]
***[[Presentation]]
+
*** [[Prezentacja]]
***[[Participant settings]] (was ''Participant tokens'')
+
*** [[Ustawienia uczestnika ]] (było '' tokeny uczestników '')
***[[Notifications_%26_data|Notifications & data]]
+
*** [[Powiadomienia_% 26_dane | Powiadomienia i dane]]
***[[Publication & access]]
+
*** [[Publikacja i dostęp]]
**[[Survey menu]]
+
** [[menu Ankieta ]]
***[[List questions]]
+
*** [[Lista pytań]]
***[[List question groups]]
+
*** [[Lista grup pytań]]
***[[Reorder questions and question groups]]
+
*** [[Zmień kolejność pytań i grup pytań]]
***[[Survey participants]] (was ''Tokens'')
+
*** [[ Uczestnicy ankiety]] (był '' Tokeny '')
****[[Email bounce tracking system]]
+
**** [[System śledzenia odbicia poczty]]
***[[Survey quotas|Quotas]]
+
*** [[Limity ankiet | Kwoty]]
***[[Assessments]]
+
*** [[Oceny ]]
***[[Survey permissions]]
+
*** [[Uprawnienia ankiety]]
***[[Email templates]]
+
*** [[Szablony e-mail]]
****[[Email placeholders]]
+
**** [[Elementy zastępcze e-mail]]
***[[Panel integration]]
+
*** [[Integracja z panelem] ]
***[[Resources]]
+
*** [[Zasoby]]
***[[Plugin menu]]
+
*** [[Menu wtyczki]]
**[[Survey structure]]
+
** [[Struktura ankiety]]
**[[Question groups - introduction]]
+
** [[Grupy pytań - wprowadzenie]]
***[[Question_groups_-_introduction#Question_group_actions|Question group toolbar options]]
+
*** [[Grupy_pytań _-_ wprowadzenie # Grupa_odpowiedzi | Opcje paska narzędzi grupy pytań]]
***[[Question groups - introduction#Preview question group|Preview question group]]
+
*** [[Grupy pytań - wprowadzenie # Podgląd grupy pytań | Podgląd grupy pytań]]
***[[Survey_structure#Reordering_questions_and_question_groups|Change group order]]
+
*** [[Survey_ struktura # Reordering_questions_and_question_groups | Zmień kolejność grup]]
**[[Questions - introduction]]
+
** [[Pytania - wprowadzenie]]
***[[Question types]]
+
*** [[Typy pytań]]
****[[Question type - Array]]
+
**** [[Typ pytania - Tablica]]
****[[Question type - Array by column]]
+
**** [[Typ pytania - Tablica według kolumny]]
****[[Question type - Array dual scale]]
+
**** [[Typ pytania - Podwójna skala tablicy]]
****[[Question type - Array (5 point choice)]]
+
**** [[Typ pytania - Tablica (wybór 5 punktów) ]]
****[[Question type - Array (10 point choice)]]
+
**** [[Typ pytania - Tablica (wybór 10 punktów)]]
****[[Question type - Array (Increase-Same-Decrease)]]
+
**** [[Typ pytania - Tablica (Zwiększ-Same-Zmniejszenie)]]
****[[Question type - Array (Numbers)]]
+
*** * [[Typ pytania - Tablica (Liczby)]]
****[[Question type - Array (Texts)]]
+
**** [[Typ pytania - Tablica (Teksty)]]
****[[Question type - Array (Yes-No-Uncertain)]]
+
**** [[Typ pytania - Tablica (Tak-Nie-Niepewne) ]]
****[[Question type - Date]]
+
**** [[Typ pytania - Data]]
****[[Question type - Equation]]
+
**** [[Typ pytania - Równanie]]
****[[Question type - File upload]]
+
**** [[Typ pytania - Przesyłanie pliku]]
****[[Question type - Gender]]
+
**** [[Typ pytania - Płeć]]
****[[Question type - Language switch]]
+
**** [[Typ pytania - Przełącznik języka]]
****[[Question type - Numerical input]]
+
**** [[Typ pytania - Wprowadzanie numeryczne]]
****[[Question type - Multiple numerical input]]
+
**** [[Typ pytania - Wielokrotne wejście numeryczne]]
****[[Question type - Ranking]]
+
**** [[Typ pytania - Ranking]]
****[[Question type - Text display]]
+
**** [[Typ pytania - Wyświetlanie tekstu]]
****[[Question type - Yes-No]]
+
**** [[Typ pytania - Tak-Nie]]
****[[Question type - Multiple choice]]
+
**** [[Typ pytania - Wybór wielokrotny]]
****[[Question type - Multiple choice with comments]]
+
**** [[Typ pytania - Wybór wielokrotny z komentarze]]
****[[Question type - 5 point choice]]
+
**** [[Typ pytania - wybór 5 punktów]]
****[[Question type - List (Dropdown)]]
+
**** [[Typ pytania - Lista (rozwijana)]]
****[[Question type - List (Radio)]]
+
**** [[Typ pytania - Lista (Radio)]]
****[[Question type - List with comment]]
+
**** [[Typ pytania - Lista z komentarzem]]
****[[Question type - Short free text]]
+
**** [[Typ pytania - Krótki dowolny tekst]]
*****[[Question_type_-_Short_free_text#Location|Set up maps and store location]]  
+
***** [[ Typ_pytanie _-_ Short_free_text # Lokalizacja | Skonfiguruj mapy i lokalizację]]
****[[Question type - Long free text]]
+
**** [[Typ pytania - Długi dowolny tekst]]
****[[Question type - Huge free text]]
+
**** [[Typ pytania - Bardzo długi, dowolny tekst]]
****[[Question type - Multiple short text]]
+
**** [[Typ pytania - Wiele krótkich tekstów]]
***[[Survey_structure#Reordering_questions_and_question_groups|Change question order]]
+
*** [[Survey_structure # Reordering_questions_and_question_groups | Zmień kolejność pytań]]
***[[Question toolbar options]]
+
*** [[Opcje paska narzędzi Pytania]]
****[[Preview function]]
+
**** [[Funkcja podglądu]]
****[[Edit question]]
+
**** [[Edytuj pytanie]]
****[[Check question logic]]
+
**** [[Sprawdź logikę pytania]]
****[[Delete question]]
+
**** [[Usuń pytanie]]
****[[Export question]]
+
**** [[Export question]]
****[[Copy question]]
+
**** [[Copy question]]
****[[Setting conditions]]
+
**** [[Warunki ustawienia]]
****[[Adding answers or subquestions]]
+
**** [[Dodawanie odpowiedzi lub podpytań ]]
****[[Default answers]]
+
**** [[Domyślne odpowiedzi]]
**[[Expression Manager - quick start guide]]
+
** [[Menedżer ekspresji - skrócona instrukcja obsługi]]
***[[Expression Manager - presentation]]
+
*** [[Menedżer ekspresji - prezentacja]]
***[[Expression Manager how-tos]]
+
*** [[Expression Manager how-tos]]
***[[Expression Manager examples]]
+
*** [[Przykłady Expression Manager]]
***[[Expression Manager roadmap]]
+
*** [[Expression Manager roa dmap]]
***[[Expression Manager for developers]]
+
*** [[Expression Manager dla programistów]]
***[[Expression Manager sample surveys]]
+
*** [[Przykładowe ankiety Expression Manager]]
****[[Expression Manager]] - old wiki article
+
**** [[Expression Manager]] - stary artykuł wiki
**[[Show logic file]]
+
** [[Pokaż plik logiczny]]
*[[Survey toolbar options]]
+
* [[Opcje paska narzędzi]]
**[[Testing a survey]]
+
** [[Testowanie ankiety]]
**[[Activating a survey]]
+
** [[Aktywacja ankiety]]
**[[Running a survey safely]]
+
** [[Bezpieczne przeprowadzanie ankiety]]
***[[Changing an active survey]]
+
*** [[Zmiana aktywnej ankiety]]
**[[Closing a survey]]
+
** [[Zamykanie ankiety]]
**[[Iterate survey]]
+
** [[Iteracja ankiety]]
**[[Tools]]
+
** [[Narzędzia]]
***[[Delete survey]]
+
*** [[Usuń ankietę]]
***[[Quick-translation]]
+
*** [[Szybkie tłumaczenie]]
***[[Reset conditions]]
+
*** [[Warunki resetowania]]
***[[Survey logic file]]
+
*** [[ Plik logiczny ankiety]]
***[[Regenerate question codes]]
+
*** [[Regeneruj kody pytań]]
**[[Display/Export survey]]
+
** [[Wyświetl / Eksportuj ankietę]]
***[[QueXML PDF Export]]
+
*** [[Eksport PDF QueXML]]
***[[Tab Separated Value survey structure]]
+
*** [[Struktura badania wartości oddzielonej tabulatorem]]
**[[Survey participants]]
+
** [[Uczestnicy ankiety]]
**[[Responses (survey results)]]
+
** [[Odpowiedzi (wyniki ankiety)]]
***[[Responses & statistics]]
+
*** [[Odpowiedzi i statystyki]]
****[[Responses & statistics#Responses summary|Response summary]]
+
**** [[Odpowiedzi i statystyki # Odpowiedzi podsumowanie | Podsumowanie odpowiedzi]]
****[[Responses]]
+
**** [[Odpowiedzi]]
****[[Data entry]]
+
**** [[Wprowadzanie danych]]
****[[Statistics]]
+
**** [[Statystyki]]
*****[[Statistics - expert mode]]
+
***** [[Statystyki - tryb eksperta]]
*****[[Statistics - simple mode]]
+
***** [[Statystyki - tryb prosty]]
****[[Timing statistics]]
+
**** [[Statystyki czasowe]]
****[[Export responses]]
+
**** [[Eksportuj odpowiedzi]]
****[[Import responses]]
+
**** [[Importuj odpowiedzi]]
*****[[Problems & solutions]]
+
***** [[Problemy i rozwiązania]]
****[[View saved but not submitted responses]]
+
**** [[Zobacz zapisane, ale nie przesłane odpowiedzi]]
****[[Iterate survey#General|Iterate survey]]
+
**** [[Iterate survey # Ogólne | Iterate survey]]
****[[Batch deletion]]
+
**** [[Usunięcie partii]]
***[[Data entry]]
+
*** [[Wprowadzanie danych]]
***[[Partial (saved) responses]]
+
*** [[Częściowe (zapisane) odpowiedzi]]
*[[Multilingual survey]]
+
* [[Ankieta wielojęzyczna]]
*[[Not categorized and advanced features]]
+
* [[Nieskategoryzowane i zaawansowane funkcje]]
**[[SGQA identifier]]
+
** [[identyfikator SGQA]]
**[[Using regular expressions]]
+
** [[Korzystanie z wyrażeń regularnych]]
**[[URL fields]]
+
** [[pola URL]]
**[[RemoteControl 2 API]]
+
** [[ API RemoteControl 2]]
**[[Data encryption]]
+
** [[Szyfrowanie danych]]
*[[General FAQ]]
+
* [[Ogólne FAQ]]
*[[Troubleshooting]]
+
* [[Rozwiązywanie problemów]]
*[[Workarounds]]
+
* [[Obejścia]]
**[[Workarounds: Question design, layout and templating]]
+
** [[Obejścia: Projektowanie pytań, układu i motywów]]
**[[Workarounds: Manipulating a survey at runtime using Javascript]]
+
** [[Obejścia: Manipulowanie ankietą w czasie jej wyświetlania za pomocą Javascript]]
**[[Workarounds: Survey behaviour]]
+
** [[Obejścia: Zachowanie ankiety]]
**[[Workarounds: Further solutions provided by LimeSurvey users]]
+
** [[Obejścia : Dalsze rozwiązania dostarczane przez użytkowników LimeSurvey]]
*[[License]]
+
* [[Licencja]]
*[[Version change log]]
+
* [[Dziennik zmian wersji]]
*[[Plugins - advanced]]
+
* [[Wtyczki - zaawansowane]]
**[[Available third party plugins]]
+
** [[Dostępne wtyczki zewnętrzne]]
  
=LimeSurvey development=
+
= Rozwijanie LimeSurvey =
*[[Version guide]] - A short guide on version numbering
+
* [[Przewodnik po wersjach]] - Krótki przewodnik po numerowaniu wersji
*[[Development overview]] - General pages about LimeSurvey development
+
[[Przegląd rozwoju]] - Strony ogólne o rozwoju LimeSurvey
*[[LimeSurvey 2.x development documentation]]
+
* [[Dokumentacja rozwoju LimeSurvey 2.x]]
*[[New Template System in LS3.x]] - Quick overview of the novelties of the LimeSurvey 3 template system
+
* [[Nowy system motywów w LS3.x]] - Szybki przegląd nowości systemu motywów LimeSurvey 3
  
=Translating LimeSurvey=
+
Tłumaczenie LimeSurvey
  
If you want to '''add new translations''' or '''correct a translation''' please follow these instructions:
+
Jeśli chcesz ''dodać nowe tłumaczenia'' lub ''poprawić tłumaczenie'' postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami:
*[[Translating LimeSurvey|How to translate LimeSurvey]]
+
* [[Tłumaczenie LimeSurvey | Jak przetłumaczyć LimeSurvey]]
*[[LimeSurvey manual translation - summary]]
+
* [[LimeSurvey tłumaczenie ręczne - podsumowanie]]
  
=Semester of Code participation=
+
= Uczestnictwo w "Semester of Code" =
*[[Semester of Code 2014]]
+
* [[Semestr Code 2014]]
  
=Google Summer of Code / Code-In participation=
+
= Udział w Google Summer of Code / Code-In =
*[[Project ideas for GSoC 2015]]
+
* [[Pomysły na projekt GSoC 2015]]
*[[Project Ideas for GSoC 2013]]
+
* [[Pomysły na projekt GSoC 2013]]
*[[LimeSurvey Google Code-in 2012]]
+
* [[LimeSurvey Google Code-in 2012]]
*[[LimeSurvey Google Code-in 2011]]
+
* [[LimeSurvey Google Code-in 2011]]
*[[LimeSurvey GSoC 2011]]/[[GSoC getting started]]
+
* [[LimeSurvey GSoC 2011]] / [[Rozpoczęcie GSoC]]
*[[LimeSurvey GSoC 2010]]
+
* [[LimeSurvey GSoC 2010]]
*[[LimeSurvey GSoC 2009]]
+
* [[LimeSurvey GSoC 2009]]

Revision as of 19:23, 31 July 2019

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎slovenščina • ‎svenska • ‎Ελληνικά • ‎русский • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(简体)‎ • ‎日本語
Pomóż nam zaktualizować ten podręcznik!
Ten podręcznik to Wiki - wystarczy zalogować się za pomocą konta LimeSurvey.org i rozpocząć edycję!

Wprowadzenie

LimeSurvey pozwala użytkownikom szybko tworzyć intuicyjne, złożone ankiety dostępne online składające się z pytań i odpowiedzi, które mogą działać bez problemu będąc udostępniane dziesiątkom a nawet tysiącom uczestników. Samo oprogramowanie ankietowe nie wymaga przewodnika dla respondentów biorących udział w badaniu. Niniejszy podręcznik koncentruje się zatem na zagadnieniach związanych z instalacją aplikacji, administrowaniem instalacji oraz wsparciem dla twórców ankiet, administratorów i użytkowników generujących raporty.

W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił duży rozwój, który doprowadził do wprowadzenia wielu nowych funkcji i zmian. Upewnij się, że dokonałeś aktualizacji do najnowszej wersji, aby skorzystać z opisywanych tutaj możliwości.

Z prawej strony możesz wybrać główne rozdziały podręcznika. Możesz także przewinąć w dół, aby zobaczyć pełny spis treści i przejść bezpośrednio do interesującego Cię tematu.

Nadal masz problemy ze znalezieniem tego, czego szukasz? Nie zapomnij o ogólnym "polu wyszukiwania" (prawy górny róg wiki), naszych sekcjach Ogólne FAQ General FAQ i Obejścia Workarounds. Jeśli szukasz pomocy społeczności, dołącz do naszego forum dyskusyjnego discussion forums i sprawdź kanał irc [irc: //irc.freenode.net/limesurvey | LimeSurvey kanał IRC].

Pamiętaj, że LimeSurvey jest oprogramowaniem open-source, darmową aplikacją. Widzisz, że czegoś zapomnieliśmy lub jest niewłaściwe? Pomóż nam to naprawić. Ta dokumentacja może być edytowana przez Ciebie lub kogokolwiek innego. Lub wpłać darowiznę - podaruj nam pieniądze aby pomóc grupie developerów w zmianach.

Podręcznik - spis treści

*** Ustawienia zasad danych

Rozwijanie LimeSurvey

Przegląd rozwoju - Strony ogólne o rozwoju LimeSurvey

Tłumaczenie LimeSurvey

Jeśli chcesz dodać nowe tłumaczenia lub poprawić tłumaczenie postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami:

Uczestnictwo w "Semester of Code"

Udział w Google Summer of Code / Code-In