Actions

Difference between revisions of "LimeSurvey Manual/pl"

From LimeSurvey Manual

(Updating to match new version of source page)
(33 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
<languages />
 
<languages />
  
<div align="center" style= "margin-top:1em;background-color:#eeffee;-webkit-box-shadow: 0 10px 6px -6px #777;-moz-box-shadow: 0 10px 6px -6px #777;box-shadow: 0 10px 6px -6px #777;">
+
<div align="center" style= "margin-top:1em;background-color:#eeffee;-webkit-box-shadow: 0 10px 6px -6px #777;-moz-box-shadow: 0 10px 6px -6px #777;box-shadow: 0 10px 6px -6px #777;"><span style='font-size:188%'>Pomóż nam zaktualizować ten podręcznik!</span> <br><span style=''>Ten podręcznik to Wiki - wystarczy zalogować się za pomocą konta LimeSurvey.org i rozpocząć edycję!</span>
<span style='font-size:188%'>'''Help us to update this manual!'''</span><br>
 
<span style=''> This manual is a Wiki - just log in with your LimeSurvey.org account and start editing!</span>
 
 
</div>
 
</div>
=General=
+
=Wprowadzenie=
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
 
<div style="clear:right;float:right;"><div class="simplebox">
 
<div style="clear:right;float:right;"><div class="simplebox">
Głowny rozdziały:
+
Główne rozdziały:
*[[Installation/pl|Instalacja]]
+
* [[Instalacja - LimeSurvey CE]]
*[[Administering LimeSurvey/pl|Dopasować LimeSurvey]]
+
* [[Pierwsze kroki]]
*[[Getting Started/pl|Zaczynać]]
+
* [[Administrowanie LimeSurvey]]
*[[Creating surveys - Introduction/pl|Sporządzać ankiety - wstęp]]
+
* [[Ankiety - wprowadzenie]]
*[[Managing Surveys/pl|Kierować ankiety]]
+
* [[Ankiety - zarządzanie]]
*[[Not Categorized and Advanced Features/pl|Nie kategorysowany i rozszerzacony dodatków]]
+
* [[Niesklasyfikowane i zaawansowane funkcje]]
*[[General FAQ/pl|FAQ - często zadawane pytania]]
+
* [[Ogólne FAQ]]
*[[LimeSurvey Glossary/pl|glosariusz o LimeSurvey]]
+
* [[Jak zaprojektować dobrą ankietę (przewodnik)]]
*[[How to design a good survey (guide)/pl|Jak zbudować dobrą ankietę (przewodnik)]]
+
* [[Obejścia]]
*[[Workarounds/pl|Obejście]]
+
* [[Licencja]]
*[[License/pl|Licencja]]
+
* [[Dziennik zmian wersji]]
*[[Version change log/pl|Historia zmian]]
+
* [[Wtyczki - zaawansowane]]
*[[Plugins/pl|Wtyczki]]
+
</div></div>  
</div></div>
 
</div>  
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
[https://www.limesurvey.com/ LimeSurvey] pozwala użytkownikom szybko tworzyć intuicyjne, złożone ankiety dostępne online składające się z pytań i odpowiedzi, które mogą działać bez problemu będąc udostępniane dziesiątkom a nawet tysiącom uczestników. Samo oprogramowanie ankietowe nie wymaga przewodnika dla respondentów biorących udział w badaniu. Niniejszy podręcznik koncentruje się zatem na zagadnieniach związanych z instalacją aplikacji, administrowaniem instalacji oraz wsparciem dla twórców ankiet, administratorów i użytkowników generujących raporty.
[http://www.limesurvey.com/ LimeSurvey] pozwala użytkownikom szybko tworzyć intuicyjny i mocny online pytania-i-opowiedzi przeglądy który działą dla tysiący uczestnicy bez wielkiego wysiłku. Ta instrukcja obsługi tylko zawiera "jak instalować aplikacje, administrować instalacją, kreatory ankiet i generowania raportów.
 
</div>
 
  
There has been a big ramp-up in development within the last few years leading to many new features and changes. Make sure to upgrade to the [https://www.limesurvey.org/about-limesurvey/download latest version] to make use of the capabilities highlighted here.
+
W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił duży rozwój, który doprowadził do wprowadzenia wielu nowych funkcji i zmian. Upewnij się, że dokonałeś aktualizacji do [https://www.limesurvey.org/about-limesurvey/download najnowszej wersji], aby skorzystać z opisywanych tutaj możliwości.
  
Look to the far right for the main chapters of the manual. Otherwise, scroll down further to see the complete table of contents here and go directly to the topic you are interested in.
+
Z prawej strony możesz wybrać główne rozdziały podręcznika. Możesz także przewinąć w dół, aby zobaczyć pełny spis treści i przejść bezpośrednio do interesującego Cię tematu.
  
Still having trouble finding what you want? Don't forget the general '''search box''' (upper right corner of the wiki), our [[General FAQ]] and [[Workarounds]] list. If you are looking for community help, join our [https://www.limesurvey.org/en/forum/ discussion forums] and check the [irc://irc.freenode.net/limesurvey|LimeSurvey IRC channel].
+
Nadal masz problemy ze znalezieniem tego, czego szukasz? Nie zapomnij o ogólnym "polu wyszukiwania" (prawy górny róg wiki), naszych sekcjach Ogólne FAQ [[General FAQ]] i Obejścia [[Workarounds]]. Jeśli szukasz pomocy społeczności, dołącz do naszego forum dyskusyjnego [https://www.limesurvey.org/en/forum/ discussion forums] i sprawdź kanał irc [irc: //irc.freenode.net/limesurvey | LimeSurvey kanał IRC].
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
Pamiętaj, że [https://www.limesurvey.org/ LimeSurvey] jest oprogramowaniem open-source, darmową aplikacją. Widzisz, że czegoś zapomnieliśmy lub jest niewłaściwe? Pomóż nam to naprawić.
Pamiętaj, że [http://www.limesurvey.org/ LimeSurvey] jest oprogramowaniem open-source, darmową aplikacją. Widzisz, że czegoś zapomnieliśmy lub jest niewłaściwe? Pomóż nam to naprawić.
+
Ta dokumentacja może być edytowana przez Ciebie lub kogokolwiek innego. Lub [http://donate.limesurvey.org wpłać darowiznę] - podaruj nam pieniądze aby pomóc grupie developerów w zmianach.
Ta dokumentacja może być edytowana przez Ciebie lub kogokolwiek innego. Lub [http://donate.limesurvey.org donate] podaruj nam pieniądze aby pomóc grupie developerów w zmianach.
 
</div>
 
  
= Manual - table of contents=
+
= Podręcznik - spis treści =
  
*[[LimeSurvey PRO vs LimeSurvey CE]]
+
* [[LimeSurvey PRO vs LimeSurvey CE]]  
**[[LimeSurvey PRO vs LimeSurvey CE#What do I need?|What do I need?]]
+
** [[LimeSurvey PRO vs LimeSurvey CE # Czego potrzebuję?|Czego potrzebuję?]]
*[[How to design a good survey (guide)]]
+
* [[Jak zaprojektować dobrą ankietę (przewodnik )]]
**[[Quick start guide - LimeSurvey 2.50+]]
+
** [[Skrócony przewodnik - LimeSurvey 2.50 +]]
**[[Quick start guide - LimeSurvey 3.0+]]
+
** [[Quick_start_guide_-_LimeSurvey_3.0+/pl|Skrócony przewodnik - LimeSurvey 3.0+]]
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
* [[Instalacja - LimeSurvey CE]]
Konto i zaczynac opracowywac
+
** [[Ustawienia opcjonalne]]
</div>
+
** [[Aktualizacja z poprzedniej wersji]]
 +
*** [[Szybka Aktualizacja]]
 +
** [[Instalacja przy użyciu interfejsu wiersza poleceń (CLI)]]
 +
** [[Transfer instalacji]]
 +
** [[Instalacja - FAQ]]
 +
*** [[Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa instalacji]]
 +
*** [[Lokalizacja językowa]]
 +
* [[Pierwsze kroki]]
 +
** [[Pierwsze logowanie - ustawienie preferencji użytkownika]]
 +
* [[Administrowanie LimeSurvey]]
 +
** [[Administrowanie LimeSurvey # Zakładka Ustawienia | Zakładka Ustawienia]]
 +
*** [[Ustawienia strony głównej]]
 +
*** [[Ustawienia globalne]]
 +
*** [[Menedżer wtyczek]]
 +
*** [[Konfiguracja menu]] {{Nowe w | 3.0}}
 +
*** [[Konfiguracja wpisów menu]] {{Nowe w | 3.0}}
 +
** [[Administrowanie kartą LimeSurvey # Zakładka Użytkownicy | Zakładka Użytkownicy]]
 +
*** [[Zarządzaj użytkownikami]]
 +
*** [[Zarządzaj grupami użytkowników]]
 +
*** [[Centralna baza danych uczestników]] (CPDB)
 +
** [[Administrowanie LimeSurvey # Zakładka Zaawansowane | Zakładka Zaawansowane]]
 +
*** [[Edytor motywów]] (LimeSurvey 2.x)
 +
**** [[Nowy system motywów w LS3.x]]
 +
**** [[Motywy]]
 +
*** [[Zestawy etykiet]]
 +
*** [[Sprawdzenie integralności danych]]
 +
*** [[Wykonanie kopii zapasowej bazy danych]]
 +
*** [[Szybka aktualizacja]]
  
*[[Surveys - introduction]]
+
* [[Ankiety - wprowadzenie]]
**[[Survey settings]]
+
** [[Ustawienia ankiety]]
***[[Overview]]
+
*** [[Przegląd]]
***[[General settings]]
+
*** [[Ustawienia ogólne]]
***[[Text elements]]
+
*** [[ Elementy tekstowe]]
***[[Data policy settings]]
+
*** [[Ustawienia zasad danych]]
***[[Theme options]]
+
*** [[Opcje motywu]]
***[[Presentation]]
+
*** [[Prezentacja]]
***[[Participant settings]] (was ''Participant tokens'')
+
*** [[Ustawienia uczestnika ]] (było '' tokeny uczestników '')
***[[Notifications_%26_data|Notifications & data]]
+
*** [[Powiadomienia_% 26_dane | Powiadomienia i dane]]
***[[Publication & access]]
+
*** [[Publikacja i dostęp]]
**[[Survey menu]]
+
** [[menu Ankieta ]]
***[[List questions]]
+
*** [[Lista pytań]]
***[[List question groups]]
+
*** [[Lista grup pytań]]
***[[Reorder questions and question groups]]
+
*** [[Zmień kolejność pytań i grup pytań]]
***[[Survey participants]] (was ''Tokens'')
+
*** [[ Uczestnicy ankiety]] (był '' Tokeny '')
****[[Email bounce tracking system]]
+
**** [[System śledzenia odbicia poczty]]
***[[Survey quotas|Quotas]]
+
*** [[Limity ankiet | Kwoty]]
***[[Assessments]]
+
*** [[Oceny ]]
***[[Survey permissions]]
+
*** [[Uprawnienia ankiety]]
***[[Email templates]]
+
*** [[Szablony e-mail]]
****[[Email placeholders]]
+
**** [[Elementy zastępcze e-mail]]
***[[Panel integration]]
+
*** [[Integracja z panelem] ]
***[[Resources]]
+
*** [[Zasoby]]
***[[Plugin menu]]
+
*** [[Menu wtyczki]]
**[[Survey structure]]
+
** [[Struktura ankiety]]
**[[Question groups - introduction]]
+
** [[Grupy pytań - wprowadzenie]]
***[[Question_groups_-_introduction#Question_group_actions|Question group toolbar options]]
+
*** [[Grupy_pytań _-_ wprowadzenie # Grupa_odpowiedzi | Opcje paska narzędzi grupy pytań]]
***[[Question groups - introduction#Preview question group|Preview question group]]
+
*** [[Grupy pytań - wprowadzenie # Podgląd grupy pytań | Podgląd grupy pytań]]
***[[Survey_structure#Reordering_questions_and_question_groups|Change group order]]
+
*** [[Survey_ struktura # Reordering_questions_and_question_groups | Zmień kolejność grup]]
**[[Questions - introduction]]
+
** [[Pytania - wprowadzenie]]
***[[Question types]]
+
*** [[Typy pytań]]
****[[Question type - Array]]
+
**** [[Typ pytania - Tablica]]
****[[Question type - Array by column]]
+
**** [[Typ pytania - Tablica według kolumny]]
****[[Question type - Array dual scale]]
+
**** [[Typ pytania - Podwójna skala tablicy]]
****[[Question type - Array (5 point choice)]]
+
**** [[Typ pytania - Tablica (wybór 5 punktów) ]]
****[[Question type - Array (10 point choice)]]
+
**** [[Typ pytania - Tablica (wybór 10 punktów)]]
****[[Question type - Array (Increase-Same-Decrease)]]
+
**** [[Typ pytania - Tablica (Zwiększ-Same-Zmniejszenie)]]
****[[Question type - Array (Numbers)]]
+
*** * [[Typ pytania - Tablica (Liczby)]]
****[[Question type - Array (Texts)]]
+
**** [[Typ pytania - Tablica (Teksty)]]
****[[Question type - Array (Yes-No-Uncertain)]]
+
**** [[Typ pytania - Tablica (Tak-Nie-Niepewne) ]]
****[[Question type - Date]]
+
**** [[Typ pytania - Data]]
****[[Question type - Equation]]
+
**** [[Typ pytania - Równanie]]
****[[Question type - File upload]]
+
**** [[Typ pytania - Przesyłanie pliku]]
****[[Question type - Gender]]
+
**** [[Typ pytania - Płeć]]
****[[Question type - Language switch]]
+
**** [[Typ pytania - Przełącznik języka]]
****[[Question type - Numerical input]]
+
**** [[Typ pytania - Wprowadzanie numeryczne]]
****[[Question type - Multiple numerical input]]
+
**** [[Typ pytania - Wielokrotne wejście numeryczne]]
****[[Question type - Ranking]]
+
**** [[Typ pytania - Ranking]]
****[[Question type - Text display]]
+
**** [[Typ pytania - Wyświetlanie tekstu]]
****[[Question type - Yes-No]]
+
**** [[Typ pytania - Tak-Nie]]
****[[Question type - Multiple choice]]
+
**** [[Typ pytania - Wybór wielokrotny]]
****[[Question type - Multiple choice with comments]]
+
**** [[Typ pytania - Wybór wielokrotny z komentarze]]
****[[Question type - 5 point choice]]
+
**** [[Typ pytania - wybór 5 punktów]]
****[[Question type - List (Dropdown)]]
+
**** [[Typ pytania - Lista (rozwijana)]]
****[[Question type - List (Radio)]]
+
**** [[Typ pytania - Lista (Radio)]]
****[[Question type - List with comment]]
+
**** [[Typ pytania - Lista z komentarzem]]
****[[Question type - Short free text]]
+
**** [[Typ pytania - Krótki dowolny tekst]]
*****[[Question_type_-_Short_free_text#Location|Set up maps and store location]]  
+
***** [[ Typ_pytanie _-_ Short_free_text # Lokalizacja | Skonfiguruj mapy i lokalizację]]
****[[Question type - Long free text]]
+
**** [[Typ pytania - Długi dowolny tekst]]
****[[Question type - Huge free text]]
+
**** [[Typ pytania - Bardzo długi, dowolny tekst]]
****[[Question type - Multiple short text]]
+
**** [[Typ pytania - Wiele krótkich tekstów]]
***[[Survey_structure#Reordering_questions_and_question_groups|Change question order]]
+
*** [[Survey_structure # Reordering_questions_and_question_groups | Zmień kolejność pytań]]
***[[Question toolbar options]]
+
*** [[Opcje paska narzędzi Pytania]]
****[[Preview function]]
+
**** [[Funkcja podglądu]]
****[[Edit question]]
+
**** [[Edytuj pytanie]]
****[[Check question logic]]
+
**** [[Sprawdź logikę pytania]]
****[[Delete question]]
+
**** [[Usuń pytanie]]
****[[Export question]]
+
**** [[Export question]]
****[[Copy question]]
+
**** [[Copy question]]
****[[Setting conditions]]
+
**** [[Warunki ustawienia]]
****[[Adding answers or subquestions]]
+
**** [[Dodawanie odpowiedzi lub podpytań ]]
****[[Default answers]]
+
**** [[Domyślne odpowiedzi]]
**[[Expression Manager - quick start guide]]
+
** [[Menedżer ekspresji - skrócona instrukcja obsługi]]
***[[Expression Manager - presentation]]
+
*** [[Menedżer ekspresji - prezentacja]]
***[[Expression Manager how-tos]]
+
*** [[Expression Manager how-tos]]
***[[Expression Manager examples]]
+
*** [[Przykłady Expression Manager]]
***[[Expression Manager roadmap]]
+
*** [[Expression Manager roa dmap]]
***[[Expression Manager for developers]]
+
*** [[Expression Manager dla programistów]]
***[[Expression Manager sample surveys]]
+
*** [[Przykładowe ankiety Expression Manager]]
****[[Expression Manager]] - old wiki article
+
**** [[Expression Manager]] - stary artykuł wiki
**[[Show logic file]]
+
** [[Pokaż plik logiczny]]
*[[Survey toolbar options]]
+
* [[Opcje paska narzędzi]]
**[[Testing a survey]]
+
** [[Testowanie ankiety]]
**[[Activating a survey]]
+
** [[Aktywacja ankiety]]
**[[Running a survey safely]]
+
** [[Bezpieczne przeprowadzanie ankiety]]
***[[Changing an active survey]]
+
*** [[Zmiana aktywnej ankiety]]
**[[Closing a survey]]
+
** [[Zamykanie ankiety]]
**[[Iterate survey]]
+
** [[Iteracja ankiety]]
**[[Tools]]
+
** [[Narzędzia]]
***[[Delete survey]]
+
*** [[Usuń ankietę]]
***[[Quick-translation]]
+
*** [[Szybkie tłumaczenie]]
***[[Reset conditions]]
+
*** [[Warunki resetowania]]
***[[Survey logic file]]
+
*** [[ Plik logiczny ankiety]]
***[[Regenerate question codes]]
+
*** [[Regeneruj kody pytań]]
**[[Display/Export survey]]
+
** [[Wyświetl / Eksportuj ankietę]]
***[[QueXML PDF Export]]
+
*** [[Eksport PDF QueXML]]
***[[Tab Separated Value survey structure]]
+
*** [[Struktura badania wartości oddzielonej tabulatorem]]
**[[Survey participants]]
+
** [[Uczestnicy ankiety]]
**[[Responses (survey results)]]
+
** [[Odpowiedzi (wyniki ankiety)]]
***[[Responses & statistics]]
+
*** [[Odpowiedzi i statystyki]]
****[[Responses & statistics#Responses summary|Response summary]]
+
**** [[Odpowiedzi i statystyki # Odpowiedzi podsumowanie | Podsumowanie odpowiedzi]]
****[[Responses]]
+
**** [[Odpowiedzi]]
****[[Data entry]]
+
**** [[Wprowadzanie danych]]
****[[Statistics]]
+
**** [[Statystyki]]
*****[[Statistics - expert mode]]
+
***** [[Statystyki - tryb eksperta]]
*****[[Statistics - simple mode]]
+
***** [[Statystyki - tryb prosty]]
****[[Timing statistics]]
+
**** [[Statystyki czasowe]]
****[[Export responses]]
+
**** [[Eksportuj odpowiedzi]]
****[[Import responses]]
+
**** [[Importuj odpowiedzi]]
*****[[Problems & solutions]]
+
***** [[Problemy i rozwiązania]]
****[[View saved but not submitted responses]]
+
**** [[Zobacz zapisane, ale nie przesłane odpowiedzi]]
****[[Iterate survey#General|Iterate survey]]
+
**** [[Iterate survey # Ogólne | Iterate survey]]
****[[Batch deletion]]
+
**** [[Usunięcie partii]]
***[[Data entry]]
+
*** [[Wprowadzanie danych]]
***[[Partial (saved) responses]]
+
*** [[Częściowe (zapisane) odpowiedzi]]
*[[Multilingual survey]]
+
* [[Ankieta wielojęzyczna]]
*[[Not categorized and advanced features]]
+
* [[Nieskategoryzowane i zaawansowane funkcje]]
**[[SGQA identifier]]
+
** [[identyfikator SGQA]]
**[[Using regular expressions]]
+
** [[Korzystanie z wyrażeń regularnych]]
**[[URL fields]]
+
** [[pola URL]]
**[[RemoteControl 2 API]]
+
** [[ API RemoteControl 2]]
*[[General FAQ]]
+
** [[Szyfrowanie danych]]
*[[Troubleshooting]]
+
* [[Ogólne FAQ]]
*[[Workarounds]]
+
* [[Rozwiązywanie problemów]]
**[[Workarounds: Question design, layout and templating]]
+
* [[Obejścia]]
**[[Workarounds: Manipulating a survey at runtime using Javascript]]
+
** [[Obejścia: Projektowanie pytań, układu i motywów]]
**[[Workarounds: Survey behaviour]]
+
** [[Obejścia: Manipulowanie ankietą w czasie jej wyświetlania za pomocą Javascript]]
**[[Workarounds: Further solutions provided by LimeSurvey users]]
+
** [[Obejścia: Zachowanie ankiety]]
*[[License]]
+
** [[Obejścia : Dalsze rozwiązania dostarczane przez użytkowników LimeSurvey]]
*[[Version change log]]
+
* [[Licencja]]
*[[Plugins - advanced]]
+
* [[Dziennik zmian wersji]]
**[[Available third party plugins]]
+
* [[Wtyczki - zaawansowane]]
 +
** [[Dostępne wtyczki zewnętrzne]]
  
=LimeSurvey development=
+
= Rozwijanie LimeSurvey =
*[[Version guide]] - A short guide on version numbering
+
* [[Przewodnik po wersjach]] - Krótki przewodnik po numerowaniu wersji
*[[Development overview]] - General pages about LimeSurvey development
+
[[Przegląd rozwoju]] - Strony ogólne o rozwoju LimeSurvey
*[[LimeSurvey 2.x development documentation]]
+
* [[Dokumentacja rozwoju LimeSurvey 2.x]]
*[[New Template System in LS3.x]] - Quick overview of the novelties of the LimeSurvey 3 template system
+
* [[Nowy system motywów w LS3.x]] - Szybki przegląd nowości systemu motywów LimeSurvey 3
  
=Translating LimeSurvey=
+
Tłumaczenie LimeSurvey
  
If you want to '''add new translations''' or '''correct a translation''' please follow these instructions:
+
Jeśli chcesz ''dodać nowe tłumaczenia'' lub ''poprawić tłumaczenie'' postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami:
*[[Translating LimeSurvey|How to translate LimeSurvey]]
+
* [[Tłumaczenie LimeSurvey | Jak przetłumaczyć LimeSurvey]]
*[[LimeSurvey manual translation - summary]]
+
* [[LimeSurvey tłumaczenie ręczne - podsumowanie]]
  
=Semester of Code participation=
+
= Uczestnictwo w "Semester of Code" =
*[[Semester of Code 2014]]
+
* [[Semestr Code 2014]]
  
=Google Summer of Code / Code-In participation=
+
= Udział w Google Summer of Code / Code-In =
*[[Project ideas for GSoC 2015]]
+
* [[Pomysły na projekt GSoC 2015]]
*[[Project Ideas for GSoC 2013]]
+
* [[Pomysły na projekt GSoC 2013]]
*[[LimeSurvey Google Code-in 2012]]
+
* [[LimeSurvey Google Code-in 2012]]
*[[LimeSurvey Google Code-in 2011]]
+
* [[LimeSurvey Google Code-in 2011]]
*[[LimeSurvey GSoC 2011]]/[[GSoC getting started]]
+
* [[LimeSurvey GSoC 2011]] / [[Rozpoczęcie GSoC]]
*[[LimeSurvey GSoC 2010]]
+
* [[LimeSurvey GSoC 2010]]
*[[LimeSurvey GSoC 2009]]
+
* [[LimeSurvey GSoC 2009]]

Revision as of 19:23, 31 July 2019

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎slovenščina • ‎svenska • ‎Ελληνικά • ‎русский • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(简体)‎ • ‎日本語
Pomóż nam zaktualizować ten podręcznik!
Ten podręcznik to Wiki - wystarczy zalogować się za pomocą konta LimeSurvey.org i rozpocząć edycję!

Wprowadzenie

LimeSurvey pozwala użytkownikom szybko tworzyć intuicyjne, złożone ankiety dostępne online składające się z pytań i odpowiedzi, które mogą działać bez problemu będąc udostępniane dziesiątkom a nawet tysiącom uczestników. Samo oprogramowanie ankietowe nie wymaga przewodnika dla respondentów biorących udział w badaniu. Niniejszy podręcznik koncentruje się zatem na zagadnieniach związanych z instalacją aplikacji, administrowaniem instalacji oraz wsparciem dla twórców ankiet, administratorów i użytkowników generujących raporty.

W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił duży rozwój, który doprowadził do wprowadzenia wielu nowych funkcji i zmian. Upewnij się, że dokonałeś aktualizacji do najnowszej wersji, aby skorzystać z opisywanych tutaj możliwości.

Z prawej strony możesz wybrać główne rozdziały podręcznika. Możesz także przewinąć w dół, aby zobaczyć pełny spis treści i przejść bezpośrednio do interesującego Cię tematu.

Nadal masz problemy ze znalezieniem tego, czego szukasz? Nie zapomnij o ogólnym "polu wyszukiwania" (prawy górny róg wiki), naszych sekcjach Ogólne FAQ General FAQ i Obejścia Workarounds. Jeśli szukasz pomocy społeczności, dołącz do naszego forum dyskusyjnego discussion forums i sprawdź kanał irc [irc: //irc.freenode.net/limesurvey | LimeSurvey kanał IRC].

Pamiętaj, że LimeSurvey jest oprogramowaniem open-source, darmową aplikacją. Widzisz, że czegoś zapomnieliśmy lub jest niewłaściwe? Pomóż nam to naprawić. Ta dokumentacja może być edytowana przez Ciebie lub kogokolwiek innego. Lub wpłać darowiznę - podaruj nam pieniądze aby pomóc grupie developerów w zmianach.

Podręcznik - spis treści

*** Ustawienia zasad danych

Rozwijanie LimeSurvey

Przegląd rozwoju - Strony ogólne o rozwoju LimeSurvey

Tłumaczenie LimeSurvey

Jeśli chcesz dodać nowe tłumaczenia lub poprawić tłumaczenie postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami:

Uczestnictwo w "Semester of Code"

Udział w Google Summer of Code / Code-In