Actions

Difference between revisions of "LimeSurvey Manual/pl"

From LimeSurvey Manual

(Updating to match new version of source page)
(35 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
<languages />
 
<languages />
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
<div align="center" style= "margin-top:1em;background-color:#eeffee;-webkit-box-shadow: 0 10px 6px -6px #777;-moz-box-shadow: 0 10px 6px -6px #777;box-shadow: 0 10px 6px -6px #777;"><span style='font-size:188%'>Pomóż nam zaktualizować ten podręcznik!</span> <br><span style=''>Ten podręcznik to Wiki - wystarczy zalogować się za pomocą konta LimeSurvey.org i rozpocząć edycję!</span>
Konto i zaczynac opracowywac
 
 
</div>
 
</div>
 +
=Wprowadzenie=
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
 
<div style="clear:right;float:right;"><div class="simplebox">
 
<div style="clear:right;float:right;"><div class="simplebox">
Głowny rozdziały:
+
Główne rozdziały:
*[[Installation/pl|Instalacja]]
+
* [[Instalacja - LimeSurvey CE]]
*[[Administering LimeSurvey/pl|Dopasować LimeSurvey]]
+
* [[Pierwsze kroki]]
*[[Getting Started/pl|Zaczynać]]
+
* [[Administrowanie LimeSurvey]]
*[[Creating surveys - Introduction/pl|Sporządzać ankiety - wstęp]]
+
* [[Ankiety - wprowadzenie]]
*[[Managing Surveys/pl|Kierować ankiety]]
+
* [[Ankiety - zarządzanie]]
*[[Not Categorized and Advanced Features/pl|Nie kategorysowany i rozszerzacony dodatków]]
+
* [[Niesklasyfikowane i zaawansowane funkcje]]
*[[General FAQ/pl|FAQ - często zadawane pytania]]
+
* [[Ogólne FAQ]]
*[[LimeSurvey Glossary/pl|glosariusz o LimeSurvey]]
+
* [[Jak zaprojektować dobrą ankietę (przewodnik)]]
*[[How to design a good survey (guide)/pl|Jak zbudować dobrą ankietę (przewodnik)]]
+
* [[Obejścia]]
*[[Workarounds/pl|Obejście]]
+
* [[Licencja]]
*[[License/pl|Licencja]]
+
* [[Dziennik zmian wersji]]
*[[Version change log/pl|Historia zmian]]
+
* [[Wtyczki - zaawansowane]]
*[[Plugins/pl|Wtyczki]]
+
</div></div>  
</div></div>
 
</div>  
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
[https://www.limesurvey.com/ LimeSurvey] pozwala użytkownikom szybko tworzyć intuicyjne, złożone ankiety dostępne online składające się z pytań i odpowiedzi, które mogą działać bez problemu będąc udostępniane dziesiątkom a nawet tysiącom uczestników. Samo oprogramowanie ankietowe nie wymaga przewodnika dla respondentów biorących udział w badaniu. Niniejszy podręcznik koncentruje się zatem na zagadnieniach związanych z instalacją aplikacji, administrowaniem instalacji oraz wsparciem dla twórców ankiet, administratorów i użytkowników generujących raporty.
[http://www.limesurvey.com/ LimeSurvey] pozwala użytkownikom szybko tworzyć intuicyjny i mocny online pytania-i-opowiedzi przeglądy który działą dla tysiący uczestnicy bez wielkiego wysiłku. Ta instrukcja obsługi tylko zawiera "jak instalować aplikacje, administrować instalacją, kreatory ankiet i generowania raportów.
+
 
</div>
+
W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił duży rozwój, który doprowadził do wprowadzenia wielu nowych funkcji i zmian. Upewnij się, że dokonałeś aktualizacji do [https://www.limesurvey.org/about-limesurvey/download najnowszej wersji], aby skorzystać z opisywanych tutaj możliwości.
 +
 
 +
Z prawej strony możesz wybrać główne rozdziały podręcznika. Możesz także przewinąć w dół, aby zobaczyć pełny spis treści i przejść bezpośrednio do interesującego Cię tematu.
  
There has been a big ramp-up in development within the last few years leading to many new features and changes. Make sure to upgrade to the [https://www.limesurvey.org/about-limesurvey/download latest version] to make use of the capabilities highlighted here.
+
Nadal masz problemy ze znalezieniem tego, czego szukasz? Nie zapomnij o ogólnym "polu wyszukiwania" (prawy górny róg wiki), naszych sekcjach Ogólne FAQ [[General FAQ]] i Obejścia [[Workarounds]]. Jeśli szukasz pomocy społeczności, dołącz do naszego forum dyskusyjnego [https://www.limesurvey.org/en/forum/ discussion forums] i sprawdź kanał irc [irc: //irc.freenode.net/limesurvey | LimeSurvey kanał IRC].
  
Look to the far right for the main chapters of the manual. Otherwise, scroll down further to see the complete table of contents here and go directly to the topic you are interested in.
+
Pamiętaj, że [https://www.limesurvey.org/ LimeSurvey] jest oprogramowaniem open-source, darmową aplikacją. Widzisz, że czegoś zapomnieliśmy lub jest niewłaściwe? Pomóż nam to naprawić.
 +
Ta dokumentacja może być edytowana przez Ciebie lub kogokolwiek innego. Lub [http://donate.limesurvey.org wpłać darowiznę] - podaruj nam pieniądze aby pomóc grupie developerów w zmianach.
  
Still having trouble finding what you want? Don't forget the general '''search box''' (upper right corner of the wiki), our [[General FAQ]] and [[Workarounds]] list. If you are looking for community help, join our [https://www.limesurvey.org/en/forum/ discussion forums] and check the [irc://irc.freenode.net/limesurvey|LimeSurvey IRC channel].
+
= Podręcznik - spis treści =
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
* [[LimeSurvey PRO vs LimeSurvey CE]]
Pamiętaj, że [http://www.limesurvey.org/ LimeSurvey] jest oprogramowaniem open-source, darmową aplikacją. Widzisz, że czegoś zapomnieliśmy lub jest niewłaściwe? Pomóż nam to naprawić.
+
** [[LimeSurvey PRO vs LimeSurvey CE # Czego potrzebuję?|Czego potrzebuję?]]
Ta dokumentacja może być edytowana przez Ciebie lub kogokolwiek innego. Lub [http://donate.limesurvey.org donate] podaruj nam pieniądze aby pomóc grupie developerów w zmianach.
+
* [[Jak zaprojektować dobrą ankietę (przewodnik )]]
</div>
+
** [[Skrócony przewodnik - LimeSurvey 2.50 +]]
 +
** [[Quick_start_guide_-_LimeSurvey_3.0+/pl|Skrócony przewodnik - LimeSurvey 3.0+]]
  
= Manual - table of contents=
+
* [[Instalacja - LimeSurvey CE]]
 +
** [[Ustawienia opcjonalne]]
 +
** [[Aktualizacja z poprzedniej wersji]]
 +
*** [[Szybka Aktualizacja]]
 +
** [[Instalacja przy użyciu interfejsu wiersza poleceń (CLI)]]
 +
** [[Transfer instalacji]]
 +
** [[Instalacja - FAQ]]
 +
*** [[Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa instalacji]]
 +
*** [[Lokalizacja językowa]]
 +
* [[Pierwsze kroki]]
 +
** [[Pierwsze logowanie - ustawienie preferencji użytkownika]]
 +
* [[Administrowanie LimeSurvey]]
 +
** [[Administrowanie LimeSurvey # Zakładka Ustawienia | Zakładka Ustawienia]]
 +
*** [[Ustawienia strony głównej]]
 +
*** [[Ustawienia globalne]]
 +
*** [[Menedżer wtyczek]]
 +
*** [[Konfiguracja menu]] {{Nowe w | 3.0}}
 +
*** [[Konfiguracja wpisów menu]] {{Nowe w | 3.0}}
 +
** [[Administrowanie kartą LimeSurvey # Zakładka Użytkownicy | Zakładka Użytkownicy]]
 +
*** [[Zarządzaj użytkownikami]]
 +
*** [[Zarządzaj grupami użytkowników]]
 +
*** [[Centralna baza danych uczestników]] (CPDB)
 +
** [[Administrowanie LimeSurvey # Zakładka Zaawansowane | Zakładka Zaawansowane]]
 +
*** [[Edytor motywów]] (LimeSurvey 2.x)
 +
**** [[Nowy system motywów w LS3.x]]
 +
**** [[Motywy]]
 +
*** [[Zestawy etykiet]]
 +
*** [[Sprawdzenie integralności danych]]
 +
*** [[Wykonanie kopii zapasowej bazy danych]]
 +
*** [[Szybka aktualizacja]]
  
*[[LimeSurvey PRO vs LimeSurvey CE]]
+
* [[Ankiety - wprowadzenie]]
**[[LimeSurvey PRO vs LimeSurvey CE#What do I need?|What do I need?]]
+
** [[Ustawienia ankiety]]
*[[How to design a good survey (guide)]]
+
*** [[Przegląd]]
**[[Quick start guide - LimeSurvey 2.50+]]
+
*** [[Ustawienia ogólne]]
**[[Quick start guide - LimeSurvey 3.0+]]
+
*** [[ Elementy tekstowe]]
*[[Installation - LimeSurvey CE]]
+
*** [[Ustawienia zasad danych]]
**[[Optional settings]]
+
*** [[Opcje motywu]]
**[[Upgrading from a previous version]]
+
*** [[Prezentacja]]
***[[ComfortUpdate]]
+
*** [[Ustawienia uczestnika ]] (było '' tokeny uczestników '')
**[[Installation using a command line interface (CLI)]]
+
*** [[Powiadomienia_% 26_dane | Powiadomienia i dane]]
**[[Transferring an installation]]
+
*** [[Publikacja i dostęp]]
**[[Installation FAQ]]
+
** [[menu Ankieta ]]
***[[Installation security hints]]
+
*** [[Lista pytań]]
***[[Localization]]
+
*** [[Lista grup pytań]]
*[[Getting started]]
+
*** [[Zmień kolejność pytań i grup pytań]]
**[[First login - your user preferences]]
+
*** [[ Uczestnicy ankiety]] (był '' Tokeny '')
*[[Administering LimeSurvey]]
+
**** [[System śledzenia odbicia poczty]]
**[[Administering LimeSurvey#Settings tab|Settings tab]]
+
*** [[Limity ankiet | Kwoty]]
***[[Home page settings]]
+
*** [[Oceny ]]
***[[Global settings]]
+
*** [[Uprawnienia ankiety]]
***[[Plugin manager]]
+
*** [[Szablony e-mail]]
***[[Menu configuration]]{{NewIn|3.0}}
+
**** [[Elementy zastępcze e-mail]]
***[[Menu entries configuration]]{{NewIn|3.0}}
+
*** [[Integracja z panelem] ]
**[[Administering LimeSurvey#Users tab|Users tab]]
+
*** [[Zasoby]]
***[[Manage users]]
+
*** [[Menu wtyczki]]
***[[Manage user groups]]
+
** [[Struktura ankiety]]
***[[Central Participant Database]] (CPDB)
+
** [[Grupy pytań - wprowadzenie]]
**[[Administering LimeSurvey#Advanced tab|Advanced tab]]
+
*** [[Grupy_pytań _-_ wprowadzenie # Grupa_odpowiedzi | Opcje paska narzędzi grupy pytań]]
***[[Theme editor]] (LimeSurvey 2.x)
+
*** [[Grupy pytań - wprowadzenie # Podgląd grupy pytań | Podgląd grupy pytań]]
****[[New Template System in LS3.x]]
+
*** [[Survey_ struktura # Reordering_questions_and_question_groups | Zmień kolejność grup]]
****[[Themes]]
+
** [[Pytania - wprowadzenie]]
***[[Label sets]]
+
*** [[Typy pytań]]
***[[Check data integrity]]
+
**** [[Typ pytania - Tablica]]
***[[Backup entire database]]
+
**** [[Typ pytania - Tablica według kolumny]]
***[[ComfortUpdate]]
+
**** [[Typ pytania - Podwójna skala tablicy]]
*[[Surveys - introduction]]
+
**** [[Typ pytania - Tablica (wybór 5 punktów) ]]
**[[Survey settings]]
+
**** [[Typ pytania - Tablica (wybór 10 punktów)]]
***[[Overview]]
+
**** [[Typ pytania - Tablica (Zwiększ-Same-Zmniejszenie)]]
***[[General settings]]
+
*** * [[Typ pytania - Tablica (Liczby)]]
***[[Text elements]]
+
**** [[Typ pytania - Tablica (Teksty)]]
***[[Data policy settings]]
+
**** [[Typ pytania - Tablica (Tak-Nie-Niepewne) ]]
***[[Theme options]]
+
**** [[Typ pytania - Data]]
***[[Presentation]]
+
**** [[Typ pytania - Równanie]]
***[[Participant settings]] (was ''Participant tokens'')
+
**** [[Typ pytania - Przesyłanie pliku]]
***[[Notifications_%26_data|Notifications & data]]
+
**** [[Typ pytania - Płeć]]
***[[Publication & access]]
+
**** [[Typ pytania - Przełącznik języka]]
**[[Survey menu]]
+
**** [[Typ pytania - Wprowadzanie numeryczne]]
***[[List questions]]
+
**** [[Typ pytania - Wielokrotne wejście numeryczne]]
***[[List question groups]]
+
**** [[Typ pytania - Ranking]]
***[[Reorder questions and question groups]]
+
**** [[Typ pytania - Wyświetlanie tekstu]]
***[[Survey participants]] (was ''Tokens'')
+
**** [[Typ pytania - Tak-Nie]]
****[[Email bounce tracking system]]
+
**** [[Typ pytania - Wybór wielokrotny]]
***[[Survey quotas|Quotas]]
+
**** [[Typ pytania - Wybór wielokrotny z komentarze]]
***[[Assessments]]
+
**** [[Typ pytania - wybór 5 punktów]]
***[[Survey permissions]]
+
**** [[Typ pytania - Lista (rozwijana)]]
***[[Email templates]]
+
**** [[Typ pytania - Lista (Radio)]]
****[[Email placeholders]]
+
**** [[Typ pytania - Lista z komentarzem]]
***[[Panel integration]]
+
**** [[Typ pytania - Krótki dowolny tekst]]
***[[Resources]]
+
***** [[ Typ_pytanie _-_ Short_free_text # Lokalizacja | Skonfiguruj mapy i lokalizację]]
***[[Plugin menu]]
+
**** [[Typ pytania - Długi dowolny tekst]]
**[[Survey structure]]
+
**** [[Typ pytania - Bardzo długi, dowolny tekst]]
**[[Question groups - introduction]]
+
**** [[Typ pytania - Wiele krótkich tekstów]]
***[[Question_groups_-_introduction#Question_group_actions|Question group toolbar options]]
+
*** [[Survey_structure # Reordering_questions_and_question_groups | Zmień kolejność pytań]]
***[[Question groups - introduction#Preview question group|Preview question group]]
+
*** [[Opcje paska narzędzi Pytania]]
***[[Survey_structure#Reordering_questions_and_question_groups|Change group order]]
+
**** [[Funkcja podglądu]]
**[[Questions - introduction]]
+
**** [[Edytuj pytanie]]
***[[Question types]]
+
**** [[Sprawdź logikę pytania]]
****[[Question type - Array]]
+
**** [[Usuń pytanie]]
****[[Question type - Array by column]]
+
**** [[Export question]]
****[[Question type - Array dual scale]]
+
**** [[Copy question]]
****[[Question type - Array (5 point choice)]]
+
**** [[Warunki ustawienia]]
****[[Question type - Array (10 point choice)]]
+
**** [[Dodawanie odpowiedzi lub podpytań ]]
****[[Question type - Array (Increase-Same-Decrease)]]
+
**** [[Domyślne odpowiedzi]]
****[[Question type - Array (Numbers)]]
+
** [[Menedżer ekspresji - skrócona instrukcja obsługi]]
****[[Question type - Array (Texts)]]
+
*** [[Menedżer ekspresji - prezentacja]]
****[[Question type - Array (Yes-No-Uncertain)]]
+
*** [[Expression Manager how-tos]]
****[[Question type - Date]]
+
*** [[Przykłady Expression Manager]]
****[[Question type - Equation]]
+
*** [[Expression Manager roa dmap]]
****[[Question type - File upload]]
+
*** [[Expression Manager dla programistów]]
****[[Question type - Gender]]
+
*** [[Przykładowe ankiety Expression Manager]]
****[[Question type - Language switch]]
+
**** [[Expression Manager]] - stary artykuł wiki
****[[Question type - Numerical input]]
+
** [[Pokaż plik logiczny]]
****[[Question type - Multiple numerical input]]
+
* [[Opcje paska narzędzi]]
****[[Question type - Ranking]]
+
** [[Testowanie ankiety]]
****[[Question type - Text display]]
+
** [[Aktywacja ankiety]]
****[[Question type - Yes-No]]
+
** [[Bezpieczne przeprowadzanie ankiety]]
****[[Question type - Multiple choice]]
+
*** [[Zmiana aktywnej ankiety]]
****[[Question type - Multiple choice with comments]]
+
** [[Zamykanie ankiety]]
****[[Question type - 5 point choice]]
+
** [[Iteracja ankiety]]
****[[Question type - List (Dropdown)]]
+
** [[Narzędzia]]
****[[Question type - List (Radio)]]
+
*** [[Usuń ankietę]]
****[[Question type - List with comment]]
+
*** [[Szybkie tłumaczenie]]
****[[Question type - Short free text]]
+
*** [[Warunki resetowania]]
*****[[Question_type_-_Short_free_text#Location|Set up maps and store location]]  
+
*** [[ Plik logiczny ankiety]]
****[[Question type - Long free text]]
+
*** [[Regeneruj kody pytań]]
****[[Question type - Huge free text]]
+
** [[Wyświetl / Eksportuj ankietę]]
****[[Question type - Multiple short text]]
+
*** [[Eksport PDF QueXML]]
***[[Survey_structure#Reordering_questions_and_question_groups|Change question order]]
+
*** [[Struktura badania wartości oddzielonej tabulatorem]]
***[[Question toolbar options]]
+
** [[Uczestnicy ankiety]]
****[[Preview function]]
+
** [[Odpowiedzi (wyniki ankiety)]]
****[[Edit question]]
+
*** [[Odpowiedzi i statystyki]]
****[[Check question logic]]
+
**** [[Odpowiedzi i statystyki # Odpowiedzi podsumowanie | Podsumowanie odpowiedzi]]
****[[Delete question]]
+
**** [[Odpowiedzi]]
****[[Export question]]
+
**** [[Wprowadzanie danych]]
****[[Copy question]]
+
**** [[Statystyki]]
****[[Setting conditions]]
+
***** [[Statystyki - tryb eksperta]]
****[[Adding answers or subquestions]]
+
***** [[Statystyki - tryb prosty]]
****[[Default answers]]
+
**** [[Statystyki czasowe]]
**[[Expression Manager - quick start guide]]
+
**** [[Eksportuj odpowiedzi]]
***[[Expression Manager - presentation]]
+
**** [[Importuj odpowiedzi]]
***[[Expression Manager how-tos]]
+
***** [[Problemy i rozwiązania]]
***[[Expression Manager examples]]
+
**** [[Zobacz zapisane, ale nie przesłane odpowiedzi]]
***[[Expression Manager roadmap]]
+
**** [[Iterate survey # Ogólne | Iterate survey]]
***[[Expression Manager for developers]]
+
**** [[Usunięcie partii]]
***[[Expression Manager sample surveys]]
+
*** [[Wprowadzanie danych]]
****[[Expression Manager]] - old wiki article
+
*** [[Częściowe (zapisane) odpowiedzi]]
**[[Show logic file]]
+
* [[Ankieta wielojęzyczna]]
*[[Survey toolbar options]]
+
* [[Nieskategoryzowane i zaawansowane funkcje]]
**[[Testing a survey]]
+
** [[identyfikator SGQA]]
**[[Activating a survey]]
+
** [[Korzystanie z wyrażeń regularnych]]
**[[Running a survey safely]]
+
** [[pola URL]]
***[[Changing an active survey]]
+
** [[ API RemoteControl 2]]
**[[Closing a survey]]
+
** [[Szyfrowanie danych]]
**[[Iterate survey]]
+
* [[Ogólne FAQ]]
**[[Tools]]
+
* [[Rozwiązywanie problemów]]
***[[Delete survey]]
+
* [[Obejścia]]
***[[Quick-translation]]
+
** [[Obejścia: Projektowanie pytań, układu i motywów]]
***[[Reset conditions]]
+
** [[Obejścia: Manipulowanie ankietą w czasie jej wyświetlania za pomocą Javascript]]
***[[Survey logic file]]
+
** [[Obejścia: Zachowanie ankiety]]
***[[Regenerate question codes]]
+
** [[Obejścia : Dalsze rozwiązania dostarczane przez użytkowników LimeSurvey]]
**[[Display/Export survey]]
+
* [[Licencja]]
***[[QueXML PDF Export]]
+
* [[Dziennik zmian wersji]]
***[[Tab Separated Value survey structure]]
+
* [[Wtyczki - zaawansowane]]
**[[Survey participants]]
+
** [[Dostępne wtyczki zewnętrzne]]
**[[Responses (survey results)]]
 
***[[Responses & statistics]]
 
****[[Response summary]]
 
****[[Responses]]
 
****[[Data entry]]
 
****[[Statistics]]
 
*****[[Statistics - simple mode]]
 
*****[[Statistics - expert mode]]
 
****[[Timing statistics]]
 
****[[Export responses]]
 
****[[Import responses]]
 
****[[View saved but not submitted responses]]
 
****[[Iterate survey#General|Iterate survey]]
 
****[[Batch deletion]]
 
***[[Data entry]]
 
***[[Partial (saved) responses]]
 
*[[Multilingual survey]]
 
*[[Not categorized and advanced features]]
 
**[[SGQA identifier]]
 
**[[Using regular expressions]]
 
**[[URL fields]]
 
**[[RemoteControl 2 API]]
 
*[[General FAQ]]
 
*[[Troubleshooting]]
 
*[[LimeSurvey glossary]]
 
*[[Workarounds]]
 
**[[Workarounds: Question design, layout and templating]]
 
**[[Workarounds: Manipulating a survey at runtime using Javascript]]
 
**[[Workarounds: Survey behaviour]]
 
**[[Workarounds: Further solutions provided by LimeSurvey users]]
 
*[[License]]
 
*[[Version change log]]
 
*[[Plugins - advanced]]
 
**[[Available third party plugins]]
 
  
=LimeSurvey development=
+
= Rozwijanie LimeSurvey =
*[[Version guide]] - A short guide on version numbering
+
* [[Przewodnik po wersjach]] - Krótki przewodnik po numerowaniu wersji
*[[Development overview]] - General pages about LimeSurvey development
+
[[Przegląd rozwoju]] - Strony ogólne o rozwoju LimeSurvey
*[[LimeSurvey 2.x development documentation]]
+
* [[Dokumentacja rozwoju LimeSurvey 2.x]]
*[[New Template System in LS3.x]] - Quick overview of the novelties of the LimeSurvey 3 template system
+
* [[Nowy system motywów w LS3.x]] - Szybki przegląd nowości systemu motywów LimeSurvey 3
  
 
Tłumaczenie LimeSurvey
 
Tłumaczenie LimeSurvey
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
Jeśli chcesz ''dodać nowe tłumaczenia'' lub ''poprawić tłumaczenie'' postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami:
Jeżeli chcesz "dodać nowe tłumaczenia" lub "zmienić tłumaczenie" zrób to wg poniższego opisu
+
* [[Tłumaczenie LimeSurvey | Jak przetłumaczyć LimeSurvey]]
</div>
+
* [[LimeSurvey tłumaczenie ręczne - podsumowanie]]
  
=Semester of Code participation=
+
= Uczestnictwo w "Semester of Code" =
*[[Semester of Code 2014]]
+
* [[Semestr Code 2014]]
  
=Google Summer of Code / Code-In participation=
+
= Udział w Google Summer of Code / Code-In =
*[[Project ideas for GSoC 2015]]
+
* [[Pomysły na projekt GSoC 2015]]
*[[Project Ideas for GSoC 2013]]
+
* [[Pomysły na projekt GSoC 2013]]
*[[LimeSurvey Google Code-in 2012]]
+
* [[LimeSurvey Google Code-in 2012]]
*[[LimeSurvey Google Code-in 2011]]
+
* [[LimeSurvey Google Code-in 2011]]
*[[LimeSurvey GSoC 2011]]/[[GSoC getting started]]
+
* [[LimeSurvey GSoC 2011]] / [[Rozpoczęcie GSoC]]
*[[LimeSurvey GSoC 2010]]
+
* [[LimeSurvey GSoC 2010]]
*[[LimeSurvey GSoC 2009]]
+
* [[LimeSurvey GSoC 2009]]

Revision as of 19:23, 31 July 2019

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎slovenščina • ‎svenska • ‎Ελληνικά • ‎русский • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(简体)‎ • ‎日本語
Pomóż nam zaktualizować ten podręcznik!
Ten podręcznik to Wiki - wystarczy zalogować się za pomocą konta LimeSurvey.org i rozpocząć edycję!

Wprowadzenie

LimeSurvey pozwala użytkownikom szybko tworzyć intuicyjne, złożone ankiety dostępne online składające się z pytań i odpowiedzi, które mogą działać bez problemu będąc udostępniane dziesiątkom a nawet tysiącom uczestników. Samo oprogramowanie ankietowe nie wymaga przewodnika dla respondentów biorących udział w badaniu. Niniejszy podręcznik koncentruje się zatem na zagadnieniach związanych z instalacją aplikacji, administrowaniem instalacji oraz wsparciem dla twórców ankiet, administratorów i użytkowników generujących raporty.

W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił duży rozwój, który doprowadził do wprowadzenia wielu nowych funkcji i zmian. Upewnij się, że dokonałeś aktualizacji do najnowszej wersji, aby skorzystać z opisywanych tutaj możliwości.

Z prawej strony możesz wybrać główne rozdziały podręcznika. Możesz także przewinąć w dół, aby zobaczyć pełny spis treści i przejść bezpośrednio do interesującego Cię tematu.

Nadal masz problemy ze znalezieniem tego, czego szukasz? Nie zapomnij o ogólnym "polu wyszukiwania" (prawy górny róg wiki), naszych sekcjach Ogólne FAQ General FAQ i Obejścia Workarounds. Jeśli szukasz pomocy społeczności, dołącz do naszego forum dyskusyjnego discussion forums i sprawdź kanał irc [irc: //irc.freenode.net/limesurvey | LimeSurvey kanał IRC].

Pamiętaj, że LimeSurvey jest oprogramowaniem open-source, darmową aplikacją. Widzisz, że czegoś zapomnieliśmy lub jest niewłaściwe? Pomóż nam to naprawić. Ta dokumentacja może być edytowana przez Ciebie lub kogokolwiek innego. Lub wpłać darowiznę - podaruj nam pieniądze aby pomóc grupie developerów w zmianach.

Podręcznik - spis treści

*** Ustawienia zasad danych

Rozwijanie LimeSurvey

Przegląd rozwoju - Strony ogólne o rozwoju LimeSurvey

Tłumaczenie LimeSurvey

Jeśli chcesz dodać nowe tłumaczenia lub poprawić tłumaczenie postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami:

Uczestnictwo w "Semester of Code"

Udział w Google Summer of Code / Code-In