Actions

Difference between revisions of "Installation FAQ/nl"

From LimeSurvey Manual

(Updating to match new version of source page)
 
(37 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 4: Line 4:
 
=Installatie op je eigen computer=
 
=Installatie op je eigen computer=
  
LimeSurvey kan worden geïnstalleerd op je computer met MAMP/XAMP o.i.d. Maar als je computer geen webserver is kan de applicatie niet door andere gebruikers worden benaderd.  
+
LimeSurvey kan worden geïnstalleerd op je computer met MAMP/XAMP o.i.d. Maar bedenk wel dat als je computer geen webserver is de applicatie niet door andere gebruikers kan worden benaderd.  
  
 
Dan moet je je enquête via het internet beschikbaar maken, je moet:  
 
Dan moet je je enquête via het internet beschikbaar maken, je moet:  
Line 17: Line 17:
 
==Hoe maak ik een database en een gebruiker aan in MySQL met de commandline?==
 
==Hoe maak ik een database en een gebruiker aan in MySQL met de commandline?==
  
Tik de volgende commando's in de MySQL commandline:
+
Tik de volgende commando's in de MySQL-commandoregel:
  
 
*<code>create database '''<jouw_database_naam>''';</code>
 
*<code>create database '''<jouw_database_naam>''';</code>
Line 39: Line 39:
 
Normaal gesproken maakt het script een nieuwe database aan, en vult deze met de tabelstructuur. Mocht je echter een server/provider hebben die geen autorisatie geeft om een MySQL-database aan te maken, neem dan contact op met deze provider. Zij moeten dan een lege database voor je aanmaken met de goede rechten (read/write/create). Of je die rechten toch geven. Start daarna de LimeSurvey installatie om de structuur toe te voegen in de database.
 
Normaal gesproken maakt het script een nieuwe database aan, en vult deze met de tabelstructuur. Mocht je echter een server/provider hebben die geen autorisatie geeft om een MySQL-database aan te maken, neem dan contact op met deze provider. Zij moeten dan een lege database voor je aanmaken met de goede rechten (read/write/create). Of je die rechten toch geven. Start daarna de LimeSurvey installatie om de structuur toe te voegen in de database.
  
==Ik krijg een blanco pagina als ik de Installatiepagina oproep==
+
==Ik krijg een blanco pagina in plaats van de Installatiepagina==
  
Dat probleem zit niet zozeer in de LimeSurvey installatie, maar in de PHP installatie.
+
Dat probleem zit niet in de LimeSurvey installatie, maar in de PHP installatie.
 
*Controleer of je de MySQL PHP module (php-mysql) geïnstalleerd hebt.
 
*Controleer of je de MySQL PHP module (php-mysql) geïnstalleerd hebt.
 
* Controleer of de PHP installatie de juiste php.ini laad
 
* Controleer of de PHP installatie de juiste php.ini laad
* Controleer de locatie en de rechten van de volgende instelling in de php.ini:
+
* Controleer de locatie en de rechten van de volgende instellingen in php.ini:
  
 
<syntaxhighlight lang="c" enclose="div">upload_tmp_dir="/temp"
 
<syntaxhighlight lang="c" enclose="div">upload_tmp_dir="/temp"
Line 65: Line 65:
 
  <nowiki>http://<je_server>/<je_limesurvey_map>/admin/install/phpinfo.php</nowiki>
 
  <nowiki>http://<je_server>/<je_limesurvey_map>/admin/install/phpinfo.php</nowiki>
  
A lot of information will be shown. Search for the string 'mbstring' under the '''Configuration''' section. If you find the mbstring section, then all should be well and you can continue on with your LimeSurvey installation!
+
Zoek op deze pagina naar de string 'mbstring' in de '''Configuratie''' sectie. Die moet er zijn, ga daarna verder met de installatie van LimeSurvey.
  
'''If you don't find the mbstring section''', you might have a problem on your hands. There are three possible scenarios:
+
'''Mocht je nou de mbstring sectie niet kunnen vinden''', dan is er wellicht een probleem. Mogelijke oplossingen:
*If it's your host provider's server, ask for the activation of that extension in PHP or for further information on how you can activate it - if you have a good administration panel for your server, you may be able to activate it yourself;
+
*Als je gebruik maakt van een webhost, vraag dan aan de webhost om die extensie te activeren in PHP of om aan te geven hoe dat moet als je dat zelf kunt doen op het administratie-paneel van je webhost.
*If it's your own '''Linux''' server, you may have to re-compile PHP and include the mbstring library. Ask the Linux experts how to do that. However, you can install it using your Linux package manager, which is mostly available in all the Linux distributions nowadays;
+
*Als je een eigen '''Linux-server''' hebt, dan moet je mogelijk PHP opnieuw compileren en de mbstring library includen. Of je kunt het met een Linux package manager installeren.
**If you are using a version of Linux that supports 'yum' (CentOS, RedHat, Fedora):
+
**Als je gebruik maakt van Linux dat 'yum' (CentOS, RedHat, Fedora) ondersteund:
***Use the terminal (as a super user) and type: '''yum install php-mbstring''';
+
***vul als superuser via een shell in: '''yum install php-mbstring'''
***Make sure to update /etc/php.ini and uncomment the various mbstring params;
+
***wijzig /etc/php.ini en maak de mbstring parameters actief
***Make sure to restart apache after installing it: '''/etc/init.d/httpd restart''';
+
***voor een herstart uit van Apache: '''/etc/init.d/httpd restart'''
*If it's your own '''Windows''' server, search for php.ini on your system, open it with an editor, and search for mbstring. Most probably, the line that contains that string is commented out with a semicolon. Remove the semicolon, save, and restart your web server.
+
*Op je eigen '''Windows-server''': zoek in je php.ini naar mbstring. Haal de puntkomma aan het begin van de regel weg. Sla de wijziging op en herstart de webserver.
  
== Stuck at checking file system permissions ==
+
== Moeilijkheden met bestandsrechten ==
If SELinux is activated (primarily on CentOS), then you might get an error that the file system permissions are not correct, even if the list of directories is empty. SELinux prevents writing even though the permissions are for example on 777 or 755. To configure SELinux correctly for your server - check out the [https://wiki.centos.org/HowTos/SELinux SELinux documentation].
+
Als SELinux is geactiveerd (meestal op CentOS) dan kun je de foutmelding krijgen dat de bestandsrechten niet goed staan zelfs als geen mappen zijn. SELinux voorkomt schrijven zelfs als de permissie 777 of 755 zijn.
 +
Toelichting bij het configureren van SELinux [https://wiki.centos.org/HowTos/SELinux SELinux documentation].
  
 
=Na de aanmaak van de database=
 
=Na de aanmaak van de database=
Line 83: Line 84:
 
==Blanco pagina na de aanmaak van de database ==
 
==Blanco pagina na de aanmaak van de database ==
  
===Symptoms===
+
===Symptomen===
* LimeSurvey installed OK and the database was created, but instead of the admin page, you get an empty page;
+
*LimeSurvey is goed geïnstalleerd en de database is aangemaakt, maar in plaats van de beheerpagina krijg je een lege pagina
* Web server log shows ''"Fatal error: Call to a member function on a non-object in /path/to/limesurvey/admin/login_check.php on line 69"''.
+
*De webserver logt: ''"Fatal error: Call to a member function on a non-object in /path/to/limesurvey/admin/login_check.php on line 69"''
  
 
===Oplossing===
 
===Oplossing===
Line 104: Line 105:
 
===Oplossing===
 
===Oplossing===
  
This may be caused by the mbstring.func_overload setting. Change the following setting in the php.ini file:
+
Dit kan zitten in de mbstring.func_overload instelling. Voeg in php.ini de volgende regel toe:
<syntaxhighlight lang="php" enclose="pre">
+
<syntaxhighlight lang="php" enclose="pre">
mbstring.func_overload = 0
+
mbstring.func_overload = 0
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
  
{{Note|Dit betekent dat er geen functie-overloading zal plaatsvinden. Bekijk de [[http://us3.php.net/manual/en/mbstring.overload.php PHP Handleiding]] voor meer informatie.}}
+
{{Note|Dit betekent dat er geen function-overloading zal plaatsvinden. Bekijk de [http://us3.php.net/manual/en/mbstring.overload.php PHP Handleiding] voor meer informatie.}}
  
==Als ik de beheerpagina opstart krijg ik de melding Fatal error: Call to a member function gT() on a non-object in login_check.php on line 76 in de browser==
+
==Als ik de beheerpagina opstart krijg ik de browser de melding Fatal error: Call to a member function gT() on a non-object in login_check.php on line 76==
  
===Symptoms===
+
===Symptomen===
* LimeSurvey installed OK and the database was created. But when redirected to the admin page, the browser displayed the listed error.
+
* LimeSurvey is correct geïnstalleerd en de database is aangemaakt. Maar als je de beheerpagina benaderd, krijg je de bovenstaande foutmelding
* <code>$rootdir</code> and <code>$rooturl</code> are correctly set in config.php.
+
* <code>$rootdir</code> en <code>$rooturl</code> zijn correct aangegeven in config.php
* The disk path name for limesurvey installation directory includes one of the following characters: '''(''',''')''' or '''+'''.
+
* De fysieke locatie van de installatie bevat één van de volgende karakters: '(', ')', '+'.
  
{{Alert|title=Attention|text=Other characters may also induce the same behavior.}}
+
{{Alert|title=Attentie|text=Dit gedrag kan ook door andere karakters veroorzaakt worden.}}
  
 
===Oplossing===
 
===Oplossing===
  
Move/rename the LimeSurvey installation directory so that the path name includes non of the following characters: '''(''', ''')''' or '''+''' characters.
+
Verplaats of wijzig de installatie-map zodat de naam geen haakjes of plustekens meer bevat.
  
 
=Na de installatie=  
 
=Na de installatie=  
  
For all the other issues that are happening after a successful installation, please refer to the [[Troubleshooting|troubleshooting page]].
+
Bekijk even [[Troubleshooting/nl|Problemen oplossen]] om andere problemen na een succesvolle installatie op te lossen.

Latest revision as of 20:12, 1 March 2018

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎slovenščina • ‎русский • ‎中文(繁體)‎ • ‎日本語

Inhoud:

Installatie op je eigen computer

LimeSurvey kan worden geïnstalleerd op je computer met MAMP/XAMP o.i.d. Maar bedenk wel dat als je computer geen webserver is de applicatie niet door andere gebruikers kan worden benaderd.

Dan moet je je enquête via het internet beschikbaar maken, je moet:

 • een eigen server hebben of gebruik maken van een webhost
 • of gebruik maken van een webhost die LimeSurvey aanbied
Important.png
  Installatie op je eigen PC betekent dat de enquête niet benaderbaar is voor externe gebruikers.

Start installatie

Hoe maak ik een database en een gebruiker aan in MySQL met de commandline?

Tik de volgende commando's in de MySQL-commandoregel:

 • create database <jouw_database_naam>;
 • create user <jouw_database_gebruikersnaam>;
 • create user <jouw_database_gebruikersnaam>@localhost;
 • set password for <jouw_database_gebruikersnaam> = PASSWORD('<jouw_database_wachtwoord>');
 • set password for <jouw_database_gebruikersnaam>@localhost = PASSWORD('<jouw_database_wachtwoord>');;
 • grant all on <jouw_database_naam>.* to '<jouw_database_gebruikersnaam>';
 • grant all on <jouw_database_naam>.* to '<jouw_database_gebruikersnaam>'@'localhost';</syntaxhighlight>;

Vervang hierbij <jouw_database_naam>, <jouw_database_gebruikersnaam> en <jouw_database_wachtwoord> door de respectievelijke waarden.

Wat doe ik als ik geen database kan aanmaken via een script?

Normaal gesproken maakt het script een nieuwe database aan, en vult deze met de tabelstructuur. Mocht je echter een server/provider hebben die geen autorisatie geeft om een MySQL-database aan te maken, neem dan contact op met deze provider. Zij moeten dan een lege database voor je aanmaken met de goede rechten (read/write/create). Of je die rechten toch geven. Start daarna de LimeSurvey installatie om de structuur toe te voegen in de database.

Ik krijg een blanco pagina in plaats van de Installatiepagina

Dat probleem zit niet in de LimeSurvey installatie, maar in de PHP installatie.

 • Controleer of je de MySQL PHP module (php-mysql) geïnstalleerd hebt.
 • Controleer of de PHP installatie de juiste php.ini laad
 • Controleer de locatie en de rechten van de volgende instellingen in php.ini:
upload_tmp_dir="/temp"

session.save_path="/temp"
 • Controleer of je server een geschikte PHP-versie heeft.

Foutmeldingen vanwege niet gevonden bestanden

Soms worden bestanden niet correct geüpload, of foutief overgezet. Dit leidt tot verschillende foutmeldingen, waarvan de meest voorkomende is dat een bestand of functie niet kan worden gevonden.

Oplossing: Upload opnieuw alle bestanden in binaire modus via je favoriete FTP-programma.

Vereisten

Wat is de mbstring (Multibyte String Functions) bibliotheek?

Mbstring is een PHP bibliotheek die het mogelijk maakt tekensets van één taal naar een andere om te zetten. Deze heb je nodig om LimeSurvey te kunnen draaien. Gebruik de volgende URL in een browser om te kijken of mbstring aanwezig is:

http://<je_server>/<je_limesurvey_map>/admin/install/phpinfo.php

Zoek op deze pagina naar de string 'mbstring' in de Configuratie sectie. Die moet er zijn, ga daarna verder met de installatie van LimeSurvey.

Mocht je nou de mbstring sectie niet kunnen vinden, dan is er wellicht een probleem. Mogelijke oplossingen:

 • Als je gebruik maakt van een webhost, vraag dan aan de webhost om die extensie te activeren in PHP of om aan te geven hoe dat moet als je dat zelf kunt doen op het administratie-paneel van je webhost.
 • Als je een eigen Linux-server hebt, dan moet je mogelijk PHP opnieuw compileren en de mbstring library includen. Of je kunt het met een Linux package manager installeren.
  • Als je gebruik maakt van Linux dat 'yum' (CentOS, RedHat, Fedora) ondersteund:
   • vul als superuser via een shell in: yum install php-mbstring
   • wijzig /etc/php.ini en maak de mbstring parameters actief
   • voor een herstart uit van Apache: /etc/init.d/httpd restart
 • Op je eigen Windows-server: zoek in je php.ini naar mbstring. Haal de puntkomma aan het begin van de regel weg. Sla de wijziging op en herstart de webserver.

Moeilijkheden met bestandsrechten

Als SELinux is geactiveerd (meestal op CentOS) dan kun je de foutmelding krijgen dat de bestandsrechten niet goed staan zelfs als geen mappen zijn. SELinux voorkomt schrijven zelfs als de permissie 777 of 755 zijn. Toelichting bij het configureren van SELinux : SELinux documentation.

Na de aanmaak van de database

Blanco pagina na de aanmaak van de database

Symptomen

 • LimeSurvey is goed geïnstalleerd en de database is aangemaakt, maar in plaats van de beheerpagina krijg je een lege pagina
 • De webserver logt: "Fatal error: Call to a member function on a non-object in /path/to/limesurvey/admin/login_check.php on line 69"

Oplossing

Dit is waarschijnlijk een foute instelling voor $rooturl of $rootdir in config.php. Dit bestand leest de waarde van $rootdir via de functie dirname('''FILE'''). Dit werkt meestal wel, maar kan een foute waarde geven als LimeSurvey in een public_html of gebruikers homedirectory is geïnstalleerd, en deze directory gemount is via NFS. Probeer $rootdir handmatig in te stellen.

Als ik de beheerpagina oproep, blijft de browser bezig, maar uiteindelijk krijg ik een foutmelding

Symptomen

 • LimeSurvey is goed geïnstalleerd en de database is aangemaakt. Maar als je de beheerpagina oproept, blijft de browser bezig
 • Als je de webserver-logs bekijkt, zijn deze erg groot geworden (soms wel meer dan 2 GB)
 • Mocht je de toegangslog kunnen openen, dan zie je deze melding in de log:
Important.png
  Waarschuwing : fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /limesurvey/classes/php-gettext/streams.php on line 120.
Help.pngWaarbij het nummer afhankelijk is van de LimeSurvery-versie.

Oplossing

Dit kan zitten in de mbstring.func_overload instelling. Voeg in php.ini de volgende regel toe:

 	
mbstring.func_overload = 0
Help.pngDit betekent dat er geen function-overloading zal plaatsvinden. Bekijk de PHP Handleiding voor meer informatie.

Als ik de beheerpagina opstart krijg ik de browser de melding Fatal error: Call to a member function gT() on a non-object in login_check.php on line 76

Symptomen

 • LimeSurvey is correct geïnstalleerd en de database is aangemaakt. Maar als je de beheerpagina benaderd, krijg je de bovenstaande foutmelding
 • $rootdir en $rooturl zijn correct aangegeven in config.php
 • De fysieke locatie van de installatie bevat één van de volgende karakters: '(', ')', '+'.
Important.png
  Attentie : Dit gedrag kan ook door andere karakters veroorzaakt worden.

Oplossing

Verplaats of wijzig de installatie-map zodat de naam geen haakjes of plustekens meer bevat.

Na de installatie

Bekijk even Problemen oplossen om andere problemen na een succesvolle installatie op te lossen.