Actions

Difference between revisions of "Installation FAQ/nl"

From LimeSurvey Manual

(Updating to match new version of source page)
Line 8: Line 8:
 
Dan moet je je enquête via het internet beschikbaar maken, je moet:  
 
Dan moet je je enquête via het internet beschikbaar maken, je moet:  
  
* een eigen server hebben  of gebruik maken van een webhost
+
* own a server or a web space from a host provider
* of gebruik maken van een webhost die LimeSurvey aanbied
+
* or find a LimeSurvey-specialized host provider
  
{{Alert|Installatie op je eigen PC betekent dat de enquête niet benaderbaar is voor externe gebruikers.}}
+
{{Alert|An installation on your computer is not done to share your survey on the internet!}}
  
 
=Start installatie=
 
=Start installatie=
  
==Hoe maak ik een database en een gebruiker aan in MySQL met de commandline?==
+
==How can I create a database and a user in MySQL with command-line access?==
  
Tik de volgende commando's in de MySQL commandline:
+
You have to enter the commands below in your MySQL:
  
 
*<code>create database '''<jouw_database_naam>''';</code>
 
*<code>create database '''<jouw_database_naam>''';</code>
Line 39: Line 39:
 
Normaal gesproken maakt het script een nieuwe database aan, en vult deze met de tabelstructuur. Mocht je echter een server/provider hebben die geen autorisatie geeft om een MySQL-database aan te maken, neem dan contact op met deze provider. Zij moeten dan een lege database voor je aanmaken met de goede rechten (read/write/create). Of je die rechten toch geven. Start daarna de LimeSurvey installatie om de structuur toe te voegen in de database.
 
Normaal gesproken maakt het script een nieuwe database aan, en vult deze met de tabelstructuur. Mocht je echter een server/provider hebben die geen autorisatie geeft om een MySQL-database aan te maken, neem dan contact op met deze provider. Zij moeten dan een lege database voor je aanmaken met de goede rechten (read/write/create). Of je die rechten toch geven. Start daarna de LimeSurvey installatie om de structuur toe te voegen in de database.
  
==Ik krijg een blanco pagina als ik de Installatiepagina oproep==
+
==Blank page when accessing the install page==
  
Dat probleem zit niet zozeer in de LimeSurvey installatie, maar in de PHP installatie.
+
This problem doesn't occur within the LimeSurvey installation but within the PHP installation.
*Controleer of je de MySQL PHP module (php-mysql) geïnstalleerd hebt.
+
*Verify you have the MySQL PHP module (php-mysql) installed.
* Controleer of de PHP installatie de juiste php.ini laad
+
*Verify your PHP install is loading the PHP.ini file your are modifying and not parsing other PHP.INI files on your system.
* Controleer de locatie en de rechten van de volgende instelling in de php.ini:
+
*Verify the location and permissions of the following setting in your PHP.ini:
  
 
<syntaxhighlight lang="c" enclose="div">upload_tmp_dir="/temp"
 
<syntaxhighlight lang="c" enclose="div">upload_tmp_dir="/temp"
  
 
session.save_path="/temp"</syntaxhighlight>
 
session.save_path="/temp"</syntaxhighlight>
* Controleer of je server een geschikte PHP-versie heeft.
+
*Verify that your server runs a suitable PHP version.
  
==Foutmeldingen vanwege niet gevonden bestanden==
+
==Error messages due to non-existing resources==
  
Soms worden bestanden niet correct geüpload, of foutief overgezet. Dit leidt tot verschillende foutmeldingen, waarvan de meest voorkomende is dat een bestand of functie niet kan worden gevonden.
+
Sometimes, files are not uploaded correctly or are broken during the upload process. This leads to several different error messages. Most of them refer to a file or function within a file which can't be found.
  
'''Oplossing:''' Upload opnieuw alle bestanden in binaire modus via je favoriete FTP-programma.
+
'''Solution:''' Re-upload all files using the binary mode of your FTP programme.
  
 
=Vereisten=
 
=Vereisten=
Line 61: Line 61:
 
==Wat is de mbstring (Multibyte String Functions) bibliotheek?==
 
==Wat is de mbstring (Multibyte String Functions) bibliotheek?==
  
Mbstring is een PHP bibliotheek die het mogelijk maakt tekensets van één taal naar een andere om te zetten. Deze heb je nodig om LimeSurvey te kunnen draaien. Gebruik de volgende URL in een browser om te kijken of mbstring aanwezig is:  
+
The mbstring library is a PHP library that can convert char sets from one language to another. You need it if you want to run LimeSurvey. To check if it is already installed, open the URL from a web browser:  
  
 
  <nowiki>http://<je_server>/<je_limesurvey_map>/admin/install/phpinfo.php</nowiki>
 
  <nowiki>http://<je_server>/<je_limesurvey_map>/admin/install/phpinfo.php</nowiki>
  
Zoek op deze pagina naar de string 'mbstring' onder de '''Configuratie''' sectie. Die moet er zijn, ga daarna verder met de installatie van LimeSurvey.
+
A lot of information will be shown. Search for the string 'mbstring' in the '''Configuration''' section. If you find the mbstring section, then all should be well and you can continue with your LimeSurvey installation!
  
'''Mocht je nou de mbstring sectie niet kunnen vinden''', dan is er wellicht een probleem. Mogelijke oplossingen:
+
'''If you don't find the mbstring section''', you might have a problem on your hands. There are three possible scenarios:
*Als je gebruik maakt van een webhost, vraag dan aan de webhost om die extensie te activeren in PHP of om aan te geven hoe dat moet als je dat zelf kunt doen op het administratie-paneel van je webhost.
+
*If it's your host provider's server, ask for the activation of that extension in PHP or for further information on how you can activate it - if you have a good administration panel for your server, you may be able to activate it yourself
*Als je een eigen '''Linux-server''' hebt, dan moet je mogelijk PHP opnieuw compileren en de mbstring library includen. Of je kunt het met een Linux package manager installeren.
+
*If it's your own '''Linux''' server, you may have to re-compile PHP and include the mbstring library. Ask the Linux experts how to do that. However, you can install it using your Linux package manager, which is mostly available in all the Linux distributions nowadays
**Als je gebruik maakt van Linux dat 'yum' (CentOS, RedHat, Fedora) ondersteund:
+
**If you are using a version of Linux that supports 'yum' (CentOS, RedHat, Fedora)...
***Vul als superuser via een shell in: '''yum install php-mbstring''';
+
***...use the terminal (as a super user) and type: '''yum install php-mbstring'''
***Wijzig /etc/php.ini en maak de mbstring parameters actief;
+
***...make sure to update /etc/php.ini and uncomment the various mbstring params
***Voor een herstart uit van Apache: '''/etc/init.d/httpd restart''';
+
***...make sure to restart apache after installing it: '''/etc/init.d/httpd restart'''
*Op je eigen '''Windows-server''': zoek in je php.ini naar mbstring. Haal de puntkomma aan het begin van de regel weg. Sla de wijziging op en herstart de webserver.
+
*If it's your own '''Windows''' server, search for php.ini on your system, open it with an editor, and search for mbstring. Most probably, the line that contains the string is commented out with a semicolon. Remove the semicolon, save and restart your web server
  
 
== Moeilijkheden met bestandsrechten ==
 
== Moeilijkheden met bestandsrechten ==
Line 84: Line 84:
 
==Blanco pagina na de aanmaak van de database ==
 
==Blanco pagina na de aanmaak van de database ==
  
===Symptomen===
+
===Symptoms===
*LimeSurvey is goed geïnstalleerd en de database is aangemaakt, maar in plaats van de beheerpagina krijg je een blanco pagina
+
* LimeSurvey is installed correctly and the database was created, but instead of the admin page, you get an empty page
*De webserver logt: ''"Fatal error: Call to a member function on a non-object in /path/to/limesurvey/admin/login_check.php on line 69"''.
+
* Web server log shows ''"Fatal error: Call to a member function on a non-object in /path/to/limesurvey/admin/login_check.php on line 69"''
  
 
===Oplossing===
 
===Oplossing===
  
Dit is waarschijnlijk een foute instelling voor <code>$rooturl</code> of <code>$rootdir</code> in config.php. Dit bestand leest de waarde van <code>$rootdir</code> via de functie <code><nowiki>dirname('''FILE''')</nowiki></code>. Dit werkt meestal wel, maar kan een foute waarde geven als LimeSurvey in een public_html of gebruikers homedirectory is geïnstalleerd, en deze directory gemount is via NFS. Probeer <code>$rootdir</code> handmatig in te stellen.
+
This is probably related to an incorrect setting for <code>$rooturl</code> or <code>$rootdir</code> in config.php. The file config.php attempts to set <code>$rootdir</code> correctly by calling <code><nowiki>dirname('''FILE''')</nowiki></code>. While this usually works, it can be upset when LimeSurvey is installed in a user's home or public_html directory and the home directory is mounted over NFS. To set up the <code>$rootdir</code> manually, (your shell or pwd command may show you a path like /disks/hostname/home/username/public_html/limesurvey), try using /home/username/public_html/limesurvey.
  
 
==Als ik de beheerpagina oproep, blijft de browser bezig, maar uiteindelijk krijg ik een foutmelding==
 
==Als ik de beheerpagina oproep, blijft de browser bezig, maar uiteindelijk krijg ik een foutmelding==
  
===Symptomen===
+
===Symptoms===
* LimeSurvey is goed geïnstalleerd en de database is aangemaakt. Maar als je de beheerpagina oproept, blijft de browser bezig
+
* LimeSurvey is installed correctly and the database was created. However, when you access the admin page, the browser keeps running and will eventually fail to show the page
* Als je de webserver-logs bekijkt, zijn deze erg groot geworden (soms wel meer dan 2 GB)
+
* When you check the web server access log, its size has become quite big (in some cases, more than 2 GB)
* Mocht je de toegangslog kunnen openen, dan zie je deze melding in de log:
+
* Inside the access log, you get this message filling the log:
  
 
{{Alert|title=Waarschuwing|text=''fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /limesurvey/classes/php-gettext/streams.php on line 120.''}}  
 
{{Alert|title=Waarschuwing|text=''fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /limesurvey/classes/php-gettext/streams.php on line 120.''}}  
Line 112: Line 112:
 
{{Note|Dit betekent dat er geen functie-overloading zal plaatsvinden. Bekijk de [http://us3.php.net/manual/en/mbstring.overload.php PHP Handleiding] voor meer informatie.}}
 
{{Note|Dit betekent dat er geen functie-overloading zal plaatsvinden. Bekijk de [http://us3.php.net/manual/en/mbstring.overload.php PHP Handleiding] voor meer informatie.}}
  
==Als ik de beheerpagina opstart krijg ik de melding Fatal error: Call to a member function gT() on a non-object in login_check.php on line 76 in de browser==
+
==When accessing the admin page, the browser reports Fatal error: Call to a member function gT() on a non-object in login_check.php on line 76==
  
===Symptomen===
+
===Symptoms===
* LimeSurvey is correct geïnstalleerd en de database is aangemaakt. Maar als je de beheerpagina benaderd, krijg je de bovenstaande foutmelding
+
* LimeSurvey is installed correctly and the database was created. But when redirected to the admin page, the browser displayed the listed error.
* <code>$rootdir</code> en <code>$rooturl</code> zijn correct aangegeven in config.php
+
* <code>$rootdir</code> and <code>$rooturl</code> are correctly set in config.php.
* De fysieke locatie van de installatie bevat één van de volgende karakters: '(', ')', '+'.
+
* The disk path name for limesurvey installation directory includes one of the following characters: '(',')' or '+'.
  
 
{{Alert|title=Attentie|text=Dit gedrag kan ook door andere karakters veroorzaakt worden.}}
 
{{Alert|title=Attentie|text=Dit gedrag kan ook door andere karakters veroorzaakt worden.}}
Line 123: Line 123:
 
===Oplossing===
 
===Oplossing===
  
Verplaats of wijzig installatie-map zodat de naam geen haakjes of plustekens meer bevat.
+
Move/rename the LimeSurvey installation directory so that the path name includes non of the following characters: '(',')' or '+' characters.
  
 
=Na de installatie=  
 
=Na de installatie=  
  
Bekijk even [[Troubleshooting/nl|Problemen oplossen]] om problemen na een succesvolle installatie op te lossen.
+
For all the other issues that may occur after a successful installation, please refer to the [[Troubleshooting|troubleshooting page]].

Revision as of 13:30, 19 October 2017

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎slovenščina • ‎русский • ‎中文(繁體)‎ • ‎日本語

Inhoud:

Installatie op je eigen computer

LimeSurvey kan worden geïnstalleerd op je computer met MAMP/XAMP o.i.d. Maar bedenk wel dat als je computer geen webserver is de applicatie niet door andere gebruikers kan worden benaderd.

Dan moet je je enquête via het internet beschikbaar maken, je moet:

 • own a server or a web space from a host provider
 • or find a LimeSurvey-specialized host provider
Important.png
  An installation on your computer is not done to share your survey on the internet!

Start installatie

How can I create a database and a user in MySQL with command-line access?

You have to enter the commands below in your MySQL:

 • create database <jouw_database_naam>;
 • create user <jouw_database_gebruikersnaam>;
 • create user <jouw_database_gebruikersnaam>@localhost;
 • set password for <jouw_database_gebruikersnaam> = PASSWORD('<jouw_database_wachtwoord>');
 • set password for <jouw_database_gebruikersnaam>@localhost = PASSWORD('<jouw_database_wachtwoord>');;
 • grant all on <jouw_database_naam>.* to '<jouw_database_gebruikersnaam>';
 • grant all on <jouw_database_naam>.* to '<jouw_database_gebruikersnaam>'@'localhost';</syntaxhighlight>;

Vervang hierbij <jouw_database_naam>, <jouw_database_gebruikersnaam> en <jouw_database_wachtwoord> door de respectievelijke waarden.

Wat doe ik als ik geen database kan aanmaken via een script?

Normaal gesproken maakt het script een nieuwe database aan, en vult deze met de tabelstructuur. Mocht je echter een server/provider hebben die geen autorisatie geeft om een MySQL-database aan te maken, neem dan contact op met deze provider. Zij moeten dan een lege database voor je aanmaken met de goede rechten (read/write/create). Of je die rechten toch geven. Start daarna de LimeSurvey installatie om de structuur toe te voegen in de database.

Blank page when accessing the install page

This problem doesn't occur within the LimeSurvey installation but within the PHP installation.

 • Verify you have the MySQL PHP module (php-mysql) installed.
 • Verify your PHP install is loading the PHP.ini file your are modifying and not parsing other PHP.INI files on your system.
 • Verify the location and permissions of the following setting in your PHP.ini:
upload_tmp_dir="/temp"

session.save_path="/temp"
 • Verify that your server runs a suitable PHP version.

Error messages due to non-existing resources

Sometimes, files are not uploaded correctly or are broken during the upload process. This leads to several different error messages. Most of them refer to a file or function within a file which can't be found.

Solution: Re-upload all files using the binary mode of your FTP programme.

Vereisten

Wat is de mbstring (Multibyte String Functions) bibliotheek?

The mbstring library is a PHP library that can convert char sets from one language to another. You need it if you want to run LimeSurvey. To check if it is already installed, open the URL from a web browser:

http://<je_server>/<je_limesurvey_map>/admin/install/phpinfo.php

A lot of information will be shown. Search for the string 'mbstring' in the Configuration section. If you find the mbstring section, then all should be well and you can continue with your LimeSurvey installation!

If you don't find the mbstring section, you might have a problem on your hands. There are three possible scenarios:

 • If it's your host provider's server, ask for the activation of that extension in PHP or for further information on how you can activate it - if you have a good administration panel for your server, you may be able to activate it yourself
 • If it's your own Linux server, you may have to re-compile PHP and include the mbstring library. Ask the Linux experts how to do that. However, you can install it using your Linux package manager, which is mostly available in all the Linux distributions nowadays
  • If you are using a version of Linux that supports 'yum' (CentOS, RedHat, Fedora)...
   • ...use the terminal (as a super user) and type: yum install php-mbstring
   • ...make sure to update /etc/php.ini and uncomment the various mbstring params
   • ...make sure to restart apache after installing it: /etc/init.d/httpd restart
 • If it's your own Windows server, search for php.ini on your system, open it with an editor, and search for mbstring. Most probably, the line that contains the string is commented out with a semicolon. Remove the semicolon, save and restart your web server

Moeilijkheden met bestandsrechten

Als SELinux is geactiveerd (meestal op CentOS) dan kun je de foutmelding krijgen dat de bestandsrechten niet goed staan zelfs als geen mappen zijn. SELinux voorkomt schrijven zelfs als de permissie 777 of 755 zijn. Toelichting bij het configureren van SELinux : SELinux documentation.

Na de aanmaak van de database

Blanco pagina na de aanmaak van de database

Symptoms

 • LimeSurvey is installed correctly and the database was created, but instead of the admin page, you get an empty page
 • Web server log shows "Fatal error: Call to a member function on a non-object in /path/to/limesurvey/admin/login_check.php on line 69"

Oplossing

This is probably related to an incorrect setting for $rooturl or $rootdir in config.php. The file config.php attempts to set $rootdir correctly by calling dirname('''FILE'''). While this usually works, it can be upset when LimeSurvey is installed in a user's home or public_html directory and the home directory is mounted over NFS. To set up the $rootdir manually, (your shell or pwd command may show you a path like /disks/hostname/home/username/public_html/limesurvey), try using /home/username/public_html/limesurvey.

Als ik de beheerpagina oproep, blijft de browser bezig, maar uiteindelijk krijg ik een foutmelding

Symptoms

 • LimeSurvey is installed correctly and the database was created. However, when you access the admin page, the browser keeps running and will eventually fail to show the page
 • When you check the web server access log, its size has become quite big (in some cases, more than 2 GB)
 • Inside the access log, you get this message filling the log:
Important.png
  Waarschuwing : fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /limesurvey/classes/php-gettext/streams.php on line 120.
Help.pngWaarbij het nummer afhankelijk is van de LimeSurvery-versie.

Oplossing

Dit kan zitten in de mbstring.func_overload instelling. Voeg in php.ini de volgende regel toe:

 	
mbstring.func_overload = 0
Help.pngDit betekent dat er geen functie-overloading zal plaatsvinden. Bekijk de PHP Handleiding voor meer informatie.

When accessing the admin page, the browser reports Fatal error: Call to a member function gT() on a non-object in login_check.php on line 76

Symptoms

 • LimeSurvey is installed correctly and the database was created. But when redirected to the admin page, the browser displayed the listed error.
 • $rootdir and $rooturl are correctly set in config.php.
 • The disk path name for limesurvey installation directory includes one of the following characters: '(',')' or '+'.
Important.png
  Attentie : Dit gedrag kan ook door andere karakters veroorzaakt worden.

Oplossing

Move/rename the LimeSurvey installation directory so that the path name includes non of the following characters: '(',')' or '+' characters.

Na de installatie

For all the other issues that may occur after a successful installation, please refer to the troubleshooting page.