Actions

Algemene instellingen

From LimeSurvey Manual

Revision as of 18:52, 10 August 2019 by Han (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎日本語 • ‎Nederlands • ‎português do Brasil • ‎русский • ‎slovenščina • ‎中文(中国大陆)‎

Algemene beschrijving

Als je op de knop 'Configuratie' en daarna op Algemene instellingen en het tabblad Algemeen klikt zie je de instellingen.


Global.png


Deze instellingen zijn alleen benaderbaar voor beheerders met de juiste instellingen en plugins. Hier kunnen bepaalde instellingen gewijzigd worden.

Instellingen en hun omschrijving

Global Settings Tabs.png


Overzicht

 • Overzicht: biedt je inzicht in de volgende algemene informatie van LimeSurvey.
  • Gebruikers: aantal geregistreerde gebruikers met toegang
  • Enquêtes: totale aantal enquêtes (ongeacht de status)
  • Actieve enquêtes: aantal actieve enquêtes
  • Inactieve resultaattabellen: als je een vraag tijdens na het actief maken wilt wijzigen, dan vervallen eigenlijk alle eerder ingezonden reacties op die enquête. Deze gegevens worden wel bewaard
  • Actieve deelnemerstabellen: aantal actieve enquêtes met deelnemerstabellen
  • Gedeactiveerde deelnemerstabellen: aantal gedeactiveerde enquêtes met deelnemerstabellen
Help.pngEen toelichting over deelnemers.
 • Updates (Vervallen sinds 2.06): Gebruik voor automatische updates de functie ComfortUpdate
Help.pngEr is ook een knop waarmee je de PHP informatie kunt bekijken, handig bij het oplossen van problemen in de installatie.

Algemeen

 • Naam website: de naam van de enquêtesite. Deze naam wordt getoond in het overzicht van enquêtes en op het beheerpaneel.
 • Standaard-thema: Deze instelling bepaalt het thema dat standaard gebruikt worden voor de publieke lijst van enquêtes en voor nieuwe enquêtes of enquêtes zonder thema. Je kunt ook een eigen thema gebruiken.
Help.pngDe thema's worden opgeslagen in de map '/limesurvey/templates/'.
 • Beheer-thema: Deze instelling bepaalt de lay-out van het LimeSurvey beheerpaneel. Als je een eigen thema gebruikt, zet het dan in de map '/limesurvey/upload/admintheme/'.
 • Tijdsverschil (in uren): Stel het tijdsverschil in tussen het doelgebied van de enquête, en de plaats van de server. Stel dat je een enquête houdt in Nederland, maar de server staat in New York. dan is het tijdsverschil -6 uur. Stel hier dan '-6' in om de Nederlandse tijd op de antwoorden op enquêtes weer te geven.
 • Tijdsduur sessie: (alleen bij gebruik database sessies) Bepaalt de levensduur van een sessie in PHP. De maximale waarde is 65000 seconden, dat wil zeggen dat de gebruiker 65000 seconden heeft om antwoord(en) naar de server te sturen. In de normale situatie worden sessies gebaseerd op bestanden, dan bepaald de beheerder de waarde van "session.gc_maxlifetime", "session.save_path", enz. in de PHP configuratie. Als dit lokaal gezet wordt in de applicatie, dan kan het worden overschreven door de instelling van de webserver of andere applicaties bestandsgeoriënteerde sessies. Zorg er ook voor dat de MySQL-instelling max_allowed_packet groot genoeg is , het kan bij een enquête best boven de 2 MB session-data komen.
 • IP Informatie DB API Key: Als je een sleutel hebt voor de IP-Info-DB service, stel deze dan hier in. Zo kun je (de antwoorden van) deelnemers geotaggen. Om een sleutel te krijgen moet je je registeren voor de API.
 • Google Maps API Key: Als je een sleutel hebt voor Google Maps, stel deze dan hier in.
 • Google Analytics Tracking ID: Als je een Tracking ID hebt voor Google Analytics, stel deze dan hier in. Je kunt dit ook per enquête instellen. De sleutel kan in thema's gezet worden via de tag {GOOGLE_ANALYTICS_API_KEY}. Het omliggende JavaScript kan in het thema gezet worden via {GOOGLE_ANALYTICS_JAVASCRIPT}.
Help.pngMeer informatie over het gebruik van Google Analytics.
 • Google Translate API Key: De automatisch vertaaloptie gebruikt versie 2 van Google Translate. Google vraagt hier een financiële bijdrage voor. Om er een sleutel voor te krijgen, log dan in op deze site, en toets de URL van je site in. Bedenk dat deze functie bij elke vertaling kosten voor dit account oplevert.
 • Karakterset bij importeren/exporteren: als je problemen hebt met het invoer- of uitvoerbestand, specificeer de karakterset die het beste past bij je systeem
 • Gedrag menu aan zijkant (Vervallen sinds 3.0): Hier kun je het gedrag tijdens het bijwerken van enquêtes van dit menu instellen.
 • Standaard HTML-editor methode: stel de methode in van de geïntegreerde HTML-editor. De mogelijke waarden zijn:
  • inline: De standaardwaarde. Inline vervangen van een inputveld. Langzaam, maar gemakkelijk en gebruikersvriendelijk.
  • pop-up: Toont een icoon waarmee de HTML-editor geopend wordt in een pop-up. Sneller, maar de HTML-code wordt wel in de broncode getoond.
  • HTML-source: Geen HTML-editor, wel html-code invoer mogelijk
 • Vraagtype selecteren: Kies hier voor 'Volledig' om een keuzemogelijkheid voor vragen met voorvertoning te gebruiken, of 'Eenvoudig' om alleen een selectiebox te gebruiken.
 • Sjablooneditor: Bepaalt de editor die gebruikt wordt bij het wijzigen van thema's. Kies 'Volledig' om een uitgebreide editor te krijgen (met syntax-highlighting) , of 'Eenvoudig' om alleen een tekstveld te gebruiken.
Important.png
Attentie : Je zult merken dat enkele opties ontbreken op tabblad Gebruikersvoorkeuren. Als je de betreffende optie wijzigt bij de algemene instellingen wordt de standaardoptie van de dropdownlijst overgenomen van de algemene instelling. Voorbeeld: Als je een gebruiker bent met instelling en plugin-rechten, de HTML-editor naar de mode 'pop-up' aanpast, dan krijgen alle andere gebruikers die de standaardinstelling kiezen als mode voor de HTML-editor ook standaard de optie pop-up.

E-mail instellingen

 • Standaard e-mailadres website: Dit is het standaard e-mailadres van de sitebeheerder, dat kan worden gebruiken voor systeemmededelingen en contactgegevens.
 • Naam beheerder: De (echte) naam van de sitebeheerder.
 • E-mailmethode: Bepaalt op welke methode e-mails verzonden worden:
  • PHP: via de interne PHP PHP mail functie
  • Sendmail: via sendmail
  • SMTP: via smtp-verwijzing. Gebruik deze optie als je LimeSurvey draait op een computer die niet je mailserver is.
   • Controleer dat je email via SMTP loopt (Instellingen -> E-mail instellingen bij de instellingen van de enquête) . Anders kun je de volgende foutmelding krijgen: SMTP -> ERROR: RCPT not accepted from server: 553 5.7.1 : Sender address rejected: not owned by user.
  • Qmail: Kies deze optie als je Qmail-mailer gebruikt
 • SMTP-host: Als je als e-mailmethode 'SMTP' gekozen hebt, vul hier dan de SMTP-server in. Geef de poort op als deze niet 25 is. Als je bijvoorbeeld Google-mail gebruikt, vul dan in
 $emailsmtphost = 'smtp.gmail.com:465';
 • SMTP-gebruikersnaam: Vul hier de gebruikersnaam voor de SMTP-server in. Als de server geen toegangscontrole heeft, laat het dan leeg
 • SMTP-wachtwoord: Vul hier het wachtwoord voor de SMTP-server in. Als de server geen toegangscontrole heeft, laat het dan leeg
 • SMTP-encryptie: Er zijn drie waarden.
  • Off (standaardwaarde);
  • SSL;
  • TLS.
Help.pngLees hier over SSL/TLS.
 • SMTP debug-mode: Er zijn drie waarden.
  • Uit (standaardwaarde): De gebruiker wil dat dit alleen actief maken als SMTP niet werkt en er informatie nodig is om het op te lossen;
  • Bij fouten : bij fouten wordt er een gedetailleerde connectie-log en foutenmelding gedaan;
  • Altijd : Informatie over de werking van SMTP, meer uitgebreid bij fouten.
 • E-mail batchgrootte: Als je uitnodigingen of herinneringen stuurt aan deelnemers bepaalt deze instelling hoeveel mails er in een batch maximaal verstuurd mogen worden. Als dit getal te hoog staat kan het zijn dat het mailscript in een time-out loopt. Een gemiddelde webserver kan ongeveer 100 mails versturen in de 30 seconden dat een script draait. Krijg je time-outs, zet dan hier een lager aantal neer.

Bounce instellingen

 • Standaard site bounce e-mail: Dit is het e-mailadres waarheen niet verzonden e-mail gestuurd wordt. Gebruik hiervoor een e-mailadres alleen voor dit doel.
 • Servertype: Als je dit op 'Uit' zet, dan vindt er geen bounce-verwerking plaats. Zet de functie op globaal niveau aan door de waarde op 'POP' of 'IMAP', wil je de gebouncede e-mails na het lezen op je e-mailserver (IMAP) houden of niet (POP), te zetten. Meer informatie over de verwerking van niet afgeleverde e-mails.
 • Servernaam en poort: Naam van de server en (indien nodig) de poort gescheiden door een dubbele punt. De poort is meestal alleen nodig als die afwijkt van de standaard poort.
 • Gebruikersnaam: De gebruikersnaam (user name) van het POP/IMAP account.
 • Wachtwoord: Het wachtwoord (password) van het POP/IMAP account.
 • Encryptiemethode: Indien er encryptie wordt gebruikt, geef dan hier het type aan (SSL of TLS)

Beveiliging

 • Voorvertonen enquête alleen voor beheerders: Een voorvertoning van inactieve enquêtes is standaard alleen toegestaan als je daarvoor geautoriseerd bent. Zet deze op "Uit" als iedereen de enquête mag testen, zonder in het beheergedeelte in te loggen, en zonder dat de enquête actief is.
 • Filter HTML op XSS: De beheerder van de enquête heeft standaard geen mogelijkheid om 'gevaarlijke' html-tags te gebruiken (zoals JavaScript of Flash). Om dit wel mogelijk te maken moet je deze instelling op "Uit" zetten. (Een specifiek script kan voor video-hosten worden gebruikt). De XSS-filtering is standaard ingeschakeld.
Notice.png
Hint: De HTML van een hoofdbeheerder wordt nooit gefilterd bij opslaan of bij het bekijken van een openbare enquête. Om de werking van de XSS-filtering te testen moet je dus een gewoon gebruikersaccount gebruiken.
Important.png
Waarschuwing : Met XSS ingeschakeld kan niet het hele expressiebeheersysteem worden gebruikt: uitleg.
 • Groepsleden kunnen alleen hun eigen groep zien: Niet-beheerders (opgenomen in de LimeSurvey beheerinterface) kunnen standaard alleen andere gebruikers zien als ze beiden aan minstens één dezelfde groep gekoppeld zijn. Zet deze instelling op "Uit" om de niet-beheerders alle gebruikers die in de LimeSurvey Gebruikersbeheer gedefinieerd zijn, te laten zien, ongeacht tot welke groep ze behoren.
 • IFrame toegestaan: Deze optie wordt gebruikt om aan te geven of een webbrowser de enquête-pagina in een <frame>, <iframe> of <object> mag plaatsen . Je kunt het stelen van klikken voorkomen door niet toe te staan. Als je het toestaat dan is er geen beperking. De waarde 'Zelfde bron' zorgt ervoor dat het alleen toegestaan is op hetzelfde domein en poort waarop de enquête wordt uitgevoerd.
Notice.png
Tip: Deze functie is afhankelijk van de gebruikte webbrowser en daarom kan het wel/niet toestaan van iframes niet werken.
 • Forceer HTTPS: Staat standaard op "Uit". Zet deze instelling aan om het gebruik van HTTPS te verplichten.
Important.png
Let op : Als de server HTTPS niet goed ondersteunt, kun je jezelf buitensluiten! Test daarom eerst of "Controleer of de link werkt" werkt. Mocht dat niet het geval zijn, laat dan HTTPS uitstaan, anders crasht LimeSurvey en kun je er niet meer bij.
Notice.png
Tip: Als je HTTPS per ongeluk hebt ingeschakeld, dan kun je het uitschakelen door in application/config/config.php de instelling ssl_emergency_override op 1 te zetten.


Presentatie

 • Toon vraagnummer en/of code: wat moet er getoond worden aan de deelnemers. Het vraagnummer, de code of beide of geen van beide. Er is ook een 5e optie om de waarde door de enquête-beheerder te laten bepalen. De vraagcode wordt getoond naast elke vraag in de enquête.
 • Herhaal kopregels in array vragen elke X subvragen: Bij vragen van het type 'array (flexibel)' zitten vaak veel subvragen, die mogelijk meer dan een schermpagina vullen. Deze instelling laat de kop opnieuw tonen na dit aantal antwoorden. Een redelijk geschikte waarde is 25. Als je geen herhaling wilt hebben, zet dan de waarde op 0.
 • Toon "Er zijn X vragen in deze enquête": het aantal vragen in de enquête tonen aan de deelnemers. Het aantal vragen wordt getoond als iemand met het invullen wil beginnen.
 • Lettertype-grootte in PDF's: 9 is de standaardwaarde voor normale tekst. De font-size van de groepsnaam wordt 2 groter dan de hier ingevoerde waarde. De font-size van de enquête-naam is 4 groter.
 • Breedte van logo in kop PDF: de grootte van het PDF header logo. Het logo wordt alleen op het PDF-bestand getoond dat de antwoorden bevat van de deelnemers aan de enquête. Een deelnemer kan zijn antwoorden exporteren na het afronden.
 • PDF titel in kop: default de sitenaam. Zie opmerking hierboven.
 • PDF tekst in kop: default de naam van de enquête. Zie opmerking hierboven.
 • Toon vraaggroepsnaam en/of beschrijving: werkt vergelijkbaar als de functie Toon vraagnummer en/of vraagcode.
 • Toon optie 'Geen antwoord' bij niet verplichte vragen: Als een vraag van type radio/select is en wijzigbare antwoorden heeft (oftewel lijst- en arrayvragen), en deze instelling staat op "Ja", dan toont LimeSurvey standaard een "Geen antwoord"-optie. Zo kunnen deelnemers er voor kiezen de vraag niet te beantwoorden. Zet deze instelling op "Nee" om deze optie niet standaard te bieden.
  • Selecteerbaar : Indien geselecteerd door de hoofdbeheerder kan elke beheerder van een enquête aangeven voor zijn/haar enquête of de optie "Geen antwoord" voor niet-verplichte vragen wordt getoond (Zie: presentatie.)
  • Aan (standaardwaarde): Bij deze waarde is er bij niet-verplichte vragen de optie "Geen antwoord". Dit kan de beheerder van een enquête niet wijzigen! Enquête instellingen
  • Uit : Bij deze waarde is er bij niet-verplichte vragen geen optie "Geen antwoord". Dit kan de beheerder van een enquête niet wijzigen!
 • Kop tonen bij exporteren antwoorden naar PDF: Bij de standaardwaarde (off) staat er geen informatie in de header van de PDF met de antwoorden.
 • Gebruik in een PDF bij vragen een grijze achtergrond: Standaard ingeschakeld.
 • Geef in een PDF vragen vet weer: Standaard uitgeschakeld.
 • Geef in een PDF vragen weer in een kader: Standaard ingeschakeld.
 • Geef in een PDF antwoorden weer in een kader: Standaard ingeschakeld.
Help.png Alle bovenstaande opties beïnvloeden alleen de parameters van de PDF die antwoorden/responsen bevat van een enquête. De bovenstaande opties zijn dus alleen van belang als je antwoorden naar PDF exporteert.
Help.png In LimeSurvey kun je enquêtes ook printen en dan op papier invullen.. De PDF-functie is nog niet volmaakt, het is een experimentele optie waarvan de parameters gewijzigd kunnen worden zowel in 'Style' van de queXML als in het bestand config.php.

Taal

 • Standaardtaal: Dit is de taal waarin het beheerpaneel en de openbare enquêtes getoond worden. Binnen een enquête kun je zelf een andere taal gebruiken.
 • Beschikbare talen: Kies hier de taal/talen die als optie gegeven worden bij het instellen van de taal.

Interfaces

 • RPC interface actief: Met deze instelling kun je de LimeSurvey RemoteControl2 interface API aan- en uitzetten. De opties zijn JSON-RPC (aanbevolen) en XML-RPC
 • URL: http://<your_domain>/<your_limesurvey_dir>/index.php/admin/remotecontrol
 • Publiceer API op /admin/remotecontrol: Als je deze optie inschakelt, dan komt er onder de opgegeven URL een korte beschrijving van de API-functies beschikbaar. Dit is alleen bedoeld voor het debuggen en dus niet voor actieve enquêtes.
Help.png NB: De remote control functionaliteit wordt meestal door ontwikkelaars gebruikt om LimeSurvey vanuit andere applicaties te benaderen (je bent dan niet aan PHP gebonden). Alleen iets wat ervaren gebruikers moeten gebruiken. Meer informatie over het gebruik en op ons LimeSurvey forum.