Actions

Revision history of "ExpressionScript Engine - Quick start guide/nl"

View logs for this page

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
 • (cur | prev) 19:37, 21 May 2020Han (talk | contribs). . (9,481 bytes) (-1)
 • (cur | prev) 19:37, 21 May 2020Han (talk | contribs). . (9,482 bytes) (+1)
 • (cur | prev) 19:36, 21 May 2020Han (talk | contribs). . (9,481 bytes) (+4)
 • (cur | prev) 14:31, 19 May 2020Han (talk | contribs). . (9,477 bytes) (+3)
 • (cur | prev) 14:29, 19 May 2020Han (talk | contribs). . (9,474 bytes) (-14). . (Created page with "ExpressionScript bepaald hoe de speciale vraagopties werken. Dit betreft o.a.: min/max aantal antwoorden, min/max persoonlijke waarden, min/max totalen, en controleren dat de...")
 • (cur | prev) 14:28, 19 May 2020Han (talk | contribs). . (9,488 bytes) (-27). . (Created page with "De relevantievergelijking wordt getoond in de kolom '''Relevantie''' na de naam van de variabele. De zijn bij weight, weight_units, height en height_units allemaal 1 (standaar...")
 • (cur | prev) 14:22, 19 May 2020Han (talk | contribs). . (9,515 bytes) (-4). . (Created page with "Met ES kun je het volgende aangeven:")
 • (cur | prev) 14:21, 19 May 2020Han (talk | contribs). . (9,519 bytes) (+1). . (Created page with "In [https://www.limesurvey.org LimeSurvey] kun je je enquêtes aanpassen met behulp van ExpressionScript (short: ES). NB: "ExpressionScript is de nieuwe naam voor ExpressieBeh...")
 • (cur | prev) 19:42, 18 May 2020Han (talk | contribs). . (9,518 bytes) (-42). . (Created page with "Meer [https://manual.limesurvey.org/Expression_Manager_-_presentation/nl informatie] over Expressiebeheer en hoe je verschillende expressies kunt gebruiken in je enquête.")
 • (cur | prev) 19:42, 18 May 2020Han (talk | contribs). . (9,560 bytes) (-4). . (Created page with "=Expressiebeheer - presentatie=")
 • (cur | prev) 19:42, 18 May 2020Han (talk | contribs). . (9,564 bytes) (-3). . (Created page with "Op de pagina met voorbeeld enquêtes staan meerdere voorbeelden van validatie met expressies.")
 • (cur | prev) 19:42, 18 May 2020Han (talk | contribs). . (9,567 bytes) (+9). . (Created page with "In al van deze gevallen hoef je bij het specificeren geen accolades te gebruiken omdat de speciale vraagopties altijd als een expressie beschouwd worden.")
 • (cur | prev) 19:41, 18 May 2020Han (talk | contribs). . (9,558 bytes) (-1). . (Created page with "==Validatie==")
 • (cur | prev) 19:41, 18 May 2020Han (talk | contribs). . (9,559 bytes) (-36). . (Created page with "Al het maatwerk moet dus tussen accolades, zodat LimeSurvey in de vraag het onderscheid ziet tussen vaste tekst en expressies (die in ExpressionScript worden verwerkt).")
 • (cur | prev) 19:40, 18 May 2020Han (talk | contribs). . (9,595 bytes) (-15). . (Created page with "Je kunt ook snel complexe rapporten maken, zoals een tabel met ingevoerde waarden of advies op maat.")
 • (cur | prev) 19:40, 18 May 2020Han (talk | contribs). . (9,610 bytes) (-16). . (Created page with "Beide fouten worden getoond in een rood veld, daardoor valt de fout eerder op.")
 • (cur | prev) 19:40, 18 May 2020Han (talk | contribs). . (9,626 bytes) (-2). . (Created page with "Alles tussen haakjes wordt gezien als een expressie, in het voorgaande plaatje worden deze expressies gemarkeerd met kleur. Bij een fout (bijvoorbeeld een foutje in de naam of...")
 • (cur | prev) 19:39, 18 May 2020Han (talk | contribs). . (9,628 bytes) (-9). . (Created page with "Het wijzigscherm voor dezelfde vraag.")
 • (cur | prev) 19:39, 18 May 2020Han (talk | contribs). . (9,637 bytes) (-15). . (Created page with "Het BMI-rapport:")
 • (cur | prev) 19:39, 18 May 2020Han (talk | contribs). . (9,652 bytes) (+21). . (Created page with "<div class="simplebox">File:help.png '''NB:''' Dynamisch maatwerk kan mogelijk niet werken als de antwoordopties op hetzelfde scherm kunnen worden geselecteerd uit een lij...")
 • (cur | prev) 19:38, 18 May 2020Han (talk | contribs). . (9,631 bytes) (0). . (Created page with "===Maatwerk vragen, antwoorden en rapporten===")
 • (cur | prev) 19:38, 18 May 2020Han (talk | contribs). . (9,631 bytes) (-3). . (Created page with "Op het wijzigscherm van de vraag, kun je zien dat: #je bij maatwerk de expressie tussen accolades moet zetten #Een expressie kan heel lang zijn. Je wilt het dan meer leesbaar...")
 • (cur | prev) 19:38, 18 May 2020Han (talk | contribs). . (9,634 bytes) (+49). . (Created page with "In het onderstaande plaatje zie je de verdere uitwerking om met geneste if()-condities de persoon in te delen in categorieën als ondergewicht of obesitas. Je ziet de vergel...")
 • (cur | prev) 19:38, 18 May 2020Han (talk | contribs). . (9,585 bytes) (-15). . (Created page with "Tot slot wordt het rapport conditioneel afgesloten met wat de invoergegevens waren. ("U heeft gezegd dat u 2 meter lang bent en 70 kg weegt.")")
 • (cur | prev) 19:37, 18 May 2020Han (talk | contribs). . (9,600 bytes) (+56). . (Created page with "De BMI wordt bepaald door het gewicht te delen door kwadraat van de lengte: {weightkg / (heightm * heightm)}.")
 • (cur | prev) 19:37, 18 May 2020Han (talk | contribs). . (9,544 bytes) (+18). . (Created page with "Hier is weight_kg {if(weight_units == 'kg', weight, weight * .453592)}.  Deze if() functie betekent dat als het gewicht in kg is ingevuld, dat dan als gewicht de eerste waar...")
 • (cur | prev) 19:36, 18 May 2020Han (talk | contribs). . (9,526 bytes) (-4). . (Created page with "Het voorbeeld met de BMI toont de mogelijkheid om dit BMI te berekenen, omdat je daar de lengte, het gewicht en de gebruikte eenheden (die kunnen per land verschillen) opvraagt:")
 • (cur | prev) 19:36, 18 May 2020Han (talk | contribs). . (9,530 bytes) (+4). . (Created page with "===Conditionele vergelijking===")
 • (cur | prev) 19:36, 18 May 2020Han (talk | contribs). . (9,526 bytes) (+5). . (Created page with "Je kunt eenvoudig allerlei conditioneel maatwerk in je vragen gebruiken. Soms is een eenvoudige vervanging al voldoende. Voorbeeld: "U heeft <nowiki>[</nowiki>Product] gekocht...")
 • (cur | prev) 19:34, 18 May 2020Han (talk | contribs). . (9,521 bytes) (-8). . (Created page with "==Maatwerk==")
 • (cur | prev) 19:34, 18 May 2020Han (talk | contribs). . (9,529 bytes) (-2). . (Created page with "De accolades worden niet gebruikt als je een relevantie-vergelijking invult.")
 • (cur | prev) 19:34, 18 May 2020Han (talk | contribs). . (9,531 bytes) (+3). . (Created page with "Het scherm voor het wijzigen van de relevantie op groepsniveau van ''Cohabitant 2'':")
 • (cur | prev) 19:34, 18 May 2020Han (talk | contribs). . (9,528 bytes) (-13). . (Created page with "De groep heeft dus ook relevantie-criteria op vraagniveau. Een vraag wordt soms alleen gesteld als je een bepaalde voorgaande vraag hebt beantwoordt (zie vraag p2age, als vraa...")
 • (cur | prev) 19:33, 18 May 2020Han (talk | contribs). . (9,541 bytes) (-34). . (Created page with "Op de beginpagina vragen we met hoeveel mensen je, de deelnemer, samenleeft, hiervoor we gebruiken we de variabele ''cohabs''. De volgende pagina wordt alleen getoond als je m...")
 • (cur | prev) 19:33, 18 May 2020Han (talk | contribs). . (9,575 bytes) (-48). . (Created page with "We gebruiken nu een voorbeeld met een eenvoudige telling. Voorbeeld downloaden.")
 • (cur | prev) 19:33, 18 May 2020Han (talk | contribs). . (9,623 bytes) (+7). . (Created page with "===Bekijken / Wijzigen relevantie op groepsniveau===")
 • (cur | prev) 19:33, 18 May 2020Han (talk | contribs). . (9,616 bytes) (-2). . (Created page with "De accolades worden niet gebruikt als je een relevantie-vergelijking invult.")
 • (cur | prev) 19:33, 18 May 2020Han (talk | contribs). . (9,618 bytes) (-3). . (Created page with "Het wijzigscherm voor de vraag over het BMI.")
 • (cur | prev) 19:33, 18 May 2020Han (talk | contribs). . (9,621 bytes) (+48). . (Created page with "Deze vergelijking bepaalt de index voor het lichaamsgewicht (BMI). De vraag wordt alleen getoond als de deelnemer eerst het gewicht en de lengte heeft ingevuld.")
 • (cur | prev) 19:33, 18 May 2020Han (talk | contribs). . (9,573 bytes) (+3). . (Created page with "===Bekijken / Wijzigen relevantie op vraagniveau===")
 • (cur | prev) 19:32, 18 May 2020Han (talk | contribs). . (9,570 bytes) (-29). . (Created page with "De relevantievergelijking wordt getoond en kan gewijzigd worden: *op vraagniveau *op vraaggroepniveau")
 • (cur | prev) 19:32, 18 May 2020Han (talk | contribs). . (9,599 bytes) (+19). . (Created page with "<div class="simplebox"> File:help.png '''NB:''' Het bovenstaand plaatje staat in het enquête logica-bestand, de functie om de enquête op syntaxfo...")
 • (cur | prev) 19:32, 18 May 2020Han (talk | contribs). . (9,580 bytes) (-45). . (Created page with "Om het begrip relevantie beter te begrijpen, gebruiken we een voorbeeld met een enquête waarin de BMI (Body Mass Index) wordt bepaald van de deelnemer. Media:ES_survey_-_C...")
 • (cur | prev) 19:32, 18 May 2020Han (talk | contribs). . (9,625 bytes) (+17). . (Created page with "<div class='simplebox'> '''NB:''' Dit kan op een vergelijkbare manier in de Conditie-editor worden gedaan, maar in ES kun je gemakkelijk meer comple...")
 • (cur | prev) 19:31, 18 May 2020Han (talk | contribs). . (9,608 bytes) (+121). . (Created page with "Bij sommige enquête-systemen wordt een "Goto Logic" gebruikt, als de deelnemer bij Vraag1 optie C kiest, ga dan naar Vraag5. Het controleren van een dergelijke enquête is la...")
 • (cur | prev) 19:30, 18 May 2020Han (talk | contribs). . (9,487 bytes) (-2). . (Created page with "==Relevantie (Controle Navigatie/Vertakking)==")
 • (cur | prev) 19:30, 18 May 2020Han (talk | contribs). . (9,489 bytes) (-3). . (Created page with "Hieronder beschrijven we waar ES meestal voor wordt gebruikt.")
 • (cur | prev) 19:30, 18 May 2020Han (talk | contribs). . (9,492 bytes) (+5). . (Created page with "ES ondersteunt op dit moment 70 functies, bovendien kunnen er eenvoudig meer functies ondersteunt worden. Je hebt ook toegang tot variabelen met leesbare namen (anders dan bij...")
 • (cur | prev) 19:30, 18 May 2020Han (talk | contribs). . (9,487 bytes) (+10). . (Created page with "In ES wordt een eenvoudige manier gebruikt om deze functies te specificeren. Bijna alles wat je kunt schrijven als een standaard mathematische vergelijking is een geldige expr...")
 • (cur | prev) 19:29, 18 May 2020Han (talk | contribs). . (9,477 bytes) (+61). . (Created page with "# '''Navigatie/Vertakking''' : door de antwoorden van de deelnemer kan de volgorde van de vragen worden gewijzigd. # '''Maatwerk''' : je kunt de vraag opmaken. Bijvoorbeeld an...")
(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)