Actions

Default answers/nl: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

25 February 2023

15 February 2023

25 May 2020

21 May 2020

20 May 2020

19 May 2020

11 February 2020

9 August 2018

3 August 2018

1 July 2018

27 June 2018

2 June 2018

1 June 2018

9 May 2018

11 April 2018

10 April 2018

26 February 2018

6 February 2018

30 September 2014

26 September 2014

30 August 2013

27 August 2013

  • curprev 16:0316:03, 27 August 2013Han talk contribs 1,049 bytes 0 No edit summary
  • curprev 16:0016:00, 27 August 2013Han talk contribs 1,049 bytes −28 Created page with "'''Voorbeeld''' *Bij een niet anonieme enquête staat de leeftijd van de respondent op het moment van de aanmaken van de token tabel in {TOKEN:ATTRIBUTE_1}. Je wilt nu een vr..."
  • curprev 15:5315:53, 27 August 2013Han talk contribs 1,077 bytes −48 Created page with "'''Geldige waarden''' *Bij enkele keuze vragen, je kunt met dropdown veld(en) de verlangde standaard kiezen. *Bij neerkeuze vragen, je kunt met een checkbox de verlangde stand..."
(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)