Actions

Deelnemersdatabase

From LimeSurvey Manual

Revision as of 20:51, 14 May 2018 by Han (talk | contribs)
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎français • ‎slovenščina • ‎русский • ‎中文(简体)‎ • ‎日本語

Introductie

Benaderen optie: Configuratie->Deelnemersdatabase:


Central participants database.png


Met deze functie kan de beheerder, onafhankelijk van de toegangscodes, centraal de deelnemers bijhouden. De voordelen daarvan:

 • Een enquêtebeheerder hoeft niet eerst de deelnemers van een oude enquête te exporteren (naar CSV) om vervolgens deze in de nieuwe enquête te importeren. De centrale database is een soort back-up.
 • Beheerders kunnen deelnemers aan een onbeperkt aantal enquêtes toewijzen.
 • De enquêtebeheerder kan deelnemers van een andere beheerder "overnemen" om deel te laten nemen aan zijn enquêtes.

In je LimeSurvey installatie kan een geavanceerde attributenbeheer zijn met meerdere andere functies.

Deelnemersdatabase

De volgende opties zijn beschikbaar:


The participants panel management tools.png


Tonen deelnemers in deelnemersdatabase

Hier kun je deelnemers toevoegen, wijzigen, verwijderen, exporteren, aan enquêtes toewijzen, enzovoort.

Er zijn 5 opties voor elke deelnemer beschikbaar in de kolom Actie:


DisplayParticipant.png


Voordat je toegang hebt tot deze bovengenoemde functies moet je natuurlijk deelnemers in je database hebben. Om een deelnemer aan te maken klik je op de knop Voeg deelnemer toe, die knop staat rechtsboven.


Deelnemer toevoegen

Klik op de knop Voeg deelnemer toe die rechtsboven staat: Add new participat CPDB.png.

Je krijgt een dialoogscherm te zien met de volgende attributen:


AddParticipant.png


 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Uitgesloten gebruiker
 • Eigenaar: Elke gebruiker van LimeSurvey gedefinieerd in gebruikersbeheer kan de eigenaar zijn.
Aanpassen attributen kan worden toegevoegd. Lees hier informatie over attributen of bekijk de voorbeelden.


Deelnemer wijzigen

Om de basis of de aangepaste gegevens van een deelnemer te wijzigen, klik op de eerste knop in de kolom Actie (Edit participant CPDB.png). Alle beschikbare attributen worden dan getoond.

Deelnemer verwijderen

Je kunt eenvoudig een of meerdere deelnemers verwijderen:

 • Als je er maar een wilt verwijderen, ga naar de betreffende deelnemer en klik in die rij op de rode afvalbak: Delete participant CPDB.png.
 • Als je er meerdere wilt verwijderen, klik op de knop Geselecteerde deelnemer(s)... (onder de laatste regel, in de kolom Actie) na het selecteren van de deelnemers die je wilt verwijderen: Select participants CPDB.png. Klik daarna op de optie verwijderen.

Als je deelnemer(s) wilt verwijderen heb je drie opties beschikbaar:


DeleteParticipant.png


1) Verwijder de deelnemer(s) alleen uit de tabel. Deelnemers blijven dus in de tokentabellen staan.

2) Verwijder deelnemer(s) uit de tabel en eventuele tokentabellen. Het antwoord wordt niet verwijderd.

3) Verwijder deelnemer(s) uit de tabel, tokentabellen en antwoorden. Alles van de deelnemer wordt verwijderd.

Important.png
  Attention : Bij alle opties vervallen ook de mogelijkheden om eventuele historie van de deelnemer te bewerken.

Deelnemer delen

Met deze functie kun je deelnemers met andere beheerders delen. Selecteer eerst de deelnemers die je wilt delen. Klik op of de groene pijl-rechts (Share participate CPDB.png) of op de knop Geselecteerde deelnemer(s)... onder de deelnemers aan de linkerkant. In de dialoog bepaal je vervolgens de beheerder waarmee je de deelnemers wilt delen, en of deze ook de details van de deelnemer mag wijzigen. Zet dit uit als je dit niet wilt: de beheerder zal dan een foutmelding krijgen als hij dit probeert.


ShareParticipant.png


Actieve enquêtes tonen

Als je klikt op het icoon (List active surveys CPDB.png) worden alle actieve enquête getoond waarin de deelnemer ook deelnemer is.

Deelnemer toewijzen aan enquête

Een deelnemer aan een enquête toewijzen kan door te klikken op het laatste icoontje (Add participant to survey CPDB.png) in de kolom Actie. Als je meerdere deelnemers wilt toewijzen, selecteer ze dan en kies de optie Deel in de Geselecteerde deelnemer(s)... dialoog (die staat linksonder de deelnemers).


AddtoSurvey.png


Help.png Please note that if you wish to add participants from the central database to a survey, the respective survey needs to contain a survey participants table! For further details, please continue reading the following wiki section.

De titel van de dialoog geeft aan hoeveel deelnemers er aan de enquête worden toegewezen. Ook is er een checkbox te zien, waardoor er bij het aanvinken de deelnemerstabel/tokentabel getoond van de enquête waar je de deelnemers aan gaat toevoegen.

Na het klikken op "volgende" kom je op de attribuutpagina.

Deze pagina bevat vier tabellen, waar de attributen tussen gesleept kunnen worden.


Attributemap.png


 • De eerste tabel toont de nog niet gekoppelde attributen van de deelnemersdatabase. Deze attributen zitten in de deelnemersdatabase, maar niet in de deelnemerstabel van de enquête. Je kunt een attribuut hieruit slepen naar de lijst attributen die je wilt aanmaken in de deelnemerstabel of je kunt het door het te slepen naar een attribuut in de tabel met bestaande attributen in de deelnemerstabel koppelen aan dat attribuut.
 • De tweede geeft je de mogelijkheid om nieuwe attributen te maken in de deelnemerstabel van de enquête door een attribuut van de deelnemersdatabase hierheen te slepen.
 • De derde toont de bestaande attributen in de deelnemerstabel van de enquête. Je kunt dus een attribuut uit de deelnemersdatabase toevoegen aan de tabel door het hierheen te slepen naar een attribuut waar je het aan wilt koppelen. (Zie plaatje.)
 • De laatste tabel toont de standaard toegangscodevelden, die je kunt koppelen aan een nog niet gekoppeld deelnemersattribuut. Je kunt van deze velden alleen het Token wijzigen. Je kunt hiermee eenvoudig tokens uitwisselen tussen verschillende LimeSurvey-installaties.


Attributemaps test.png


Help.png Je kunt hiermee bestaande attributen van toegangscodes overschrijven in een deelnemerstabel van een enquête als de deelnemer al voorkomt bij die enquête. Gebruik deze functie dus bedachtzaam om geen gegevens van deelnemers aan een enquête kwijt te raken.


Nadat je de attributen hebt toegewezen, klik je op "Ga verder". Daarna krijg je een bevestiging van de verwerking. Als je er voor gekozen hebt om naar de deelnemerstabel te gaan (aanvinken) dan ga je daar naar toe, anders ga je terug naar de hoofdpagina van de deelnemersdatabase.


Addtosurveysummary.png

Informatie

Hier kun je wat kerngegevens over de deelnemersdatabase bekijken:


ParticipantPanel.png


1) Totaal aantal geregistreerde deelnemers

2) Alle deelnemers van jou (als enquêtebeheerder). Standaard krijgt de nieuwe deelnemer in de deelnemersdatabase als eigenaar degene die de deelnemer heeft opgevoerd.

3) Deelnemers die met jou gedeeld zijn

4) Deelnemers die jij gedeeld hebt

5) Uitgesloten deelnemers (zwarte lijst)

6) Totaal aantal attributen in de database

Importeren

Je kunt deelnemers toevoegen door ze te importeren, klik op de knop Importeer gegevens: ImportCSV.png

De beschikbare opties:


Import CSV CPDB.png


Let op de tekst in het veld CSV-invoerformaat:

Het bestand moet een standaard CSV (kommagescheiden) bestand zijn optioneel met dubbele aanhalingstekens om de waarden (standaard in OpenOffice en Excel). De eerste regel moet de veldnamen bevatten. De volgorde is niet belangrijk.

Verplicht veld: e-mailadres

Optionele velden: voornaam, achternaam, uitgesloten, taal


Stappen

1) Selecteer een bestand en vul de bijbehorende instellingen in.

2) Map the attributes from the CSV file. Import the attribute data either into an existing attribute from the central participant database or into a new column by creating a new attribute. The newly created attribute will be of text box type - the format can be changed later.


AttributeMapCSV.png


In the screenshot from above, a new attribute called "New Age" will be created. The data from attribute "Sex" was mapped and copied into the existent "Sex" attribute from the central participant database.

3) Click continue, and wait for the process to be done. At the end of it, a short summary will be displayed.


CSVsummary.png


Clicking ok will redirect you to the participants screen, showing you the newly imported participants.

Instellingen uitsluitlijst

De knop Instellingen uitsluitlijst staat in de taakbalk van de Deelnemersdatabase:


CPDB Blacklist settings panel.png


The following Yes/No options are available:

 • Blacklist all current surveys for participant once the global field is set: If set to Yes, the blacklisted participant(s) cannot be added to any survey.
 • Blacklist participant for any new added survey once the global field is set: If new surveys are created, the respective participant(s) cannot be added to them (if Yes is picked up). However, he can still be added to those surveys created earlier.
 • Allow blacklisted participants to be added to a survey: Even if a participant is blacklisted, he can still be added to a survey.
 • Hide blacklisted participants: Useful function when you would like to hide participant for a specific amount of time and then make them available for the rest of users with whom those blacklisted participants have been shared with.
 • Delete globally blacklisted participants from the database: If Yes, the blacklisted participants will be deleted from the database.
 • Allow participant to un-blacklist himself/herself: If Yes, a participant can un-blacklist himself without the help of a LimeSurvey user.

Attributen

Om naar het scherm Attributenbeheer te gaan, klik op de knop Attributen in de taakbalk: Attributes management icon.png


Add new attribute CPDB.png


Het attribuutbeheer ondersteunt het toevoegen van drie typen attributen : tekst-type, datum en dropdownlijst. Om een attribuut toe te voegen klik je op Voeg attribuut toe, dat staat rechtsboven in het scherm:


Addingattribute.png


When adding a new attribute, the following options are available:

 • Defaultname: It will be used by LimeSurvey to name the attribute in case no other English name is provided.
 • Attribute type: You can choose either of the attribute types and the associated user interface will be presented to you while editing.
 • Should this attribute be visible on the panel?: It can be Yes or No. This function determines whether the attribute is visible in the CPDB table or not. This can be later edited from the Visible column that is located in the main attributes table.
 • Languages: If you would like LimeSurvey not to use the defaultname as the name of the attribute, type here the desired name. Please note that the attribute management has multilingual support. Click on the plus sign after you have selected the language. A new field will appear below the English/default language.

Klik na het wijzigen op de knop Bewaar.

Help.png We recommend you to write the name of the attribute in the corresponding language box even if you use only one language (the base language). The reason for this is that when you map attributes and you wish to add them to different survey participants table, the defaultname of the attribute is not displayed in the respective panel - only the name you give in the corresponding language box is shown.

In de attributentabel staan twee beschikbare acties (in de kolom Actie):

Action table attribute management.png

Als je op het eerste icoon klikt, dan krijg een dialoog met de basisinstellingen van het geselecteerde attribuut Je kunt deze instellingen wijzigen.

Klik op de rode afvalbak (naast de knop wijzig) om een attribuut te verwijderen. Daarbij worden ook de bijbehorende waarden verwijderd uit de deelnemersdatabase!

Deel bestand

The share panel shows all the information related to the shared participants. Please note that this panel shows only the shared participants owned by that particular user.


Sharepanel.png


Het laat de volgende waardes zien:

1) Achternaam

2) Voornaam

3) E-mailadres

4) Gedeeld met

5) Eigenaar

6) Datum toegevoegd

7) Mag bewerken?

All this information is for viewing/sorting purposes. Only the Can Edit field is editable for the user. The Can edit field determines whether to allow the respective participant to be editable by the user with whom that participant was shared with or not. Just clicking on the check box will make an AJAX call and save the changes on the server.

Exporteer alle deelnemers

The export function is located on the main toolbar of the Central participant database page: Export CPDB.png

When exporting to CSV, you are presented with a dialog box that asks you to mark the attributes you wish to export.

You can export:

 • None of the additional attributes
 • All the additional attributes
 • Certain additional attributes


ExporttoCSV.png


The format of the exported file will be CSV.

Export filtered participants

To export filtered participants, use first the search filters. Then. click on the checkbox located on the left side of the Action column (to select all the filtered participants). Then, click on the Selected participant(s)... button located at the bottom-right side of the table and select the export function. In this way, only the filtered participants will be exported.

Search filters

If you wish to filter the users from your database, use the search/dropdown boxes located below each column title:


CPDB Filtered search.png


You may type a string of characters according to which you wish to filter our the participants or select from the dropdown lists (when possible) the participants you wish to be listed after the filtering process.

Aanvullende informatie

Aanvullende (technische) informatie is hier beschikbaar.