Actions

Deelnemersdatabase

From LimeSurvey Manual

Revision as of 15:10, 18 June 2013 by Rikthoff (talk | contribs) (Created page with "Het paneel laat de volgende waardes zien:")
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎français • ‎slovenščina • ‎русский • ‎中文(简体)‎ • ‎日本語
This feature is available since LimeSurvey version 2.0.

Introductie

Met deze nieuwe functie kan de beheerder, onafhankelijk van enige tokens, centraal de deelnemers bijhouden. De voordelen daarvan:

 • Een enqûetebeheerder hoeft niet eerst de deelnemers van een oude enqûete te exporteren (naar CSV) om vervolgens deze in de nieuwe enqûete te importeren.
 • Beheerders kunnen opgevoerde deelnemers aan een willekeurig aantal enqûetes toewijzen.
 • De enqûetebeheerder kan deelnemers van een andere beheerder "overnemen" om deel te laten nemen in zijn enqûetes.

Daarnaast kunnen er meerdere eigenschappen toegekend worden, en meerdere functies.

Het deelnemersbeheerpaneel

ParticipantPanel.png

(1) Home

(2) Informatie over de database

(3) Tonen van deelnemerstabel

(4) Importeren vanuit CSV

(5) Exporteren naar CSV

(6) Weigerlijst

(7) Algemene deelnemerseigenschappen

(8) Attribuutbeheer

(9) Delen-paneel

(10) Paneelsamenvatting

Home

Het deelnemerspaneel is een apart paneel in de beheeromgeving. Met deze keuze kom je weer terug in het Administratiepaneel.

Informatie

Hier kun je de statistieken van de database bekijken:

(1) Totaal aantal geregistreerde deelnemers

(2) Alle deelnemers van jou (als enqûetebeheerder)

(3) Deelnemers die met jou gedeeld zijn

(4) Deelnemers die jij gedeeld hebt

(5) Geweigerde deelnemers

(6) Totaal aantal attributen in de database

Tonen van deelnemerstabel

Het belangrijkste gedeelte van het deelnemerspaneel. Hier kun je deelnemers toevoegen, wijzigen, verwijderen, exporteren, toewijzen aan enqûetes, etcetera.

Hieronder een schermvoorbeeld.

DisplayParticipant.png

En de verklaring van de symbolen:

 1. jqGrid header
 2. Deelnemer toevoegen
 3. Deelnemer verwijderen
 4. Verversen tabel
 5. Exporteer naar CSV (Geavanceerd)
 6. Uitgebreid zoeken
 7. Navigatie
 8. Deelnemer delen
 9. Aan enquete toewijzen
 10. Totalen
 11. Toon/Verberg tabel
 12. Subtabellen

Deelnemer toevoegen

Met het plusteken in de paginakop kun je eenvoudig deelnemers toevoegen. Door op de deelnemer te klikken kun je de eigenschappen wijzigen. Met de "enter"-toets sla je de wijzigingen op.

AddParticipant.png

Deelnemer verwijderen

Hier heb je de keuze om een enkele deelnemer, of alle deelnemers te verwijderen. Er zijn drie opties:

DeleteParticipant.png

De opties:

(1) Verwijder de deelnemer(s) alleen uit de tabel

(2) Verwijder deelnemer(s) uit de tabel en eventuele tokentabellen

(3) Verwijder deelnemer(s) uit de tabel, tokentabellen en antwoorden

De eerste optie verwijderd een deelnemer. Als hij/zij nog tokens heeft, worden deze niet verwijderd.

De tweede optie verwijderd de deelnemer en eventuele toegewezen tokens, maar de antwoorden van de deelnemer blijven bewaard.

De derde is de meest uitgebreide, en verwijdert alle details van de deelnemer, inclusief alle gegeven antwoorden.

Bij alle drie opties wordt ook de eventuele historie van de deelnemer meegenomen in de verwijdering.

Ververs tabel

Toont de nieuwste inhoud van de tabel.

Exporteren naar CSV

Bij het exporteren naar CSV kun je in de dialoog aangeven welke details je wilt exporteren. Er is ook een mogelijkheid om te filteren op waarden binnen die details. Initieel worden alle details in de export meegenomen.

De export werkt op twee manieren:

(1) Gefilterde export

(2) Massale export

Dit is afhankelijk van de filtercriteria die je instelt.

ExporttoCSV.png

Het exportbestand zal central_'datumtijd'.csv heten.

Uitgebreid zoeken

Ook een belangrijke functie binnen het paneel. Hier kun je zowel door deelenemers, maar ook door aanvullende details heenzoeken.

Je kunt op twee manieren zoeken:

(1) Uniek zoeken

(2) Gecombineerd zoeken

AdvanceSearch.png

Je kunt aanvullende criteria opgeven door het "plus"-teken te klikken. Het verwijderen van een criterium gebeurt met het "min"-teken.

Advancesearchmultiple.png

Let op: de zoekfunctie zoekt niet alleen in de huidig getoonde deelnemers, maar over de hele tabel. Het kan dus even duren voor je de resultaten krijgt.

Navigatie

We hebben paginering gebruikt om de deelnemers snel te kunnen tonen. Je ziet dan alleen de eerste [x] deelnemers (x is een getal dat je zelf kunt kiezen). Je kunt door de pagina's lopen met de navigatie.

NavBar.png

Via de selectie kun je kiezen hoeveel deelnemers je wilt zien. Met de pijliconen kun je vervolgens de volgende, vorige, eerste of laatste [x] deelnemers zien. Het aantal pagina's neemt af als je het aantal deelnemers per pagina vergroot. Sorteer- en zoekacties worden daarbij over de gehele tabel uitevoerd, niet alleen de getoonde deelnemers.

Deelnemer delen

Met deze functie kun je deelnemers met andere beheerders delen. Selecteer eerst de deelnemers die je wilt delen. In de dialoog bepaal je vervolgens de beheerder waarmee je de deelnemers wilt delen, en of deze ook de details van de deelnemer mag wijzigen. Zet dit uit als je dit niet wilt: de beheerder zal dan een foutmelding krijgen als hij dit probeert.

ShareParticipant.png

Aan enqûete toewijzen

Deelnemers aan een enqûete toewijzen kan op drie manieren:

(1) Alle deelnemers uit de huidige zoekopdracht

(2) iedereen

(3) alleen de deelnemers die ik geselecteerd heb

Bedenk hierbij dat de tabel niet alle deelnemers toont: alleen de huidige pagina. Selecteren betekent dus niet persé dat je alle gewenste deelnemers te pakken hebt. Afhankelijk hiervan zijn sommige opties uitgegrijsd.

AddtoSurvey.png

Als je bijvoorbeeld geen deelnemers geselecteerd hebt, en geen zoekactie hebt uitgevoerd, dan kun je alleen kiezen voor alle deelnemers.

Direct-all.png

De titel van de dialoog geeft aan hoeveel deelnemers aan de enqûete worden toegewezen. Ook is er een vinkje te zien, dat bij selectie de tokentabel van de enqûete toont waaraan je de deelnemers toevoegd.

Na een klik op "volgende" (next) kom je op de attribuutpagina.

De attribuutpagina heeft drie kolommen, waartussen attributen gesleept kunnen worden. De eerste kolom toont de attributen van de deelnemerstabel. De tweede geeft de mogelijkheid om nieuwe attributen te maken. De derde toont de tokentabel waaraan je nu de deelnemers aan het toevoegen bent. Je kunt dus ofwel nieuwe attributen aanmaken of de huidige attributen uit de deelnemerstabel toewijzen aan een tokenattribuut.

Attributemap.png

Nadat je de attributen hebt toegewezen, klik je op "doorgaan" (continue) waarna je een bevestiging krijgt van de verwerking. Als je er voor gekozen hebt naar de tokentabel te gaan (vinkje) wordt je daar naar toe verwezen, anders ga je terug naar de tabel.

Addtosurveysummary.png

Totalen

Het totaal van alle, en de huidige deelnemers staat aan de rechterkant van de navigatie.

Tonen/verbergen tabel

Toon, of verberg de tabel.

Subtabel

De subtabel kan attributen in het systeem tonen. De (hoofd)tabel toont daarbij alleen de zichtbare attributen, de subtabel toont ze allemaal. Attributen kunnen hier gewijzigd worden, of gesorteerd. Ook kun je hier zien aan welke enqûetes de deelnemer is toegewezen. Alleen de attributen die je wijzigt (van waarde voorziet) worden in de database opgeslagen.

Subgrid.png
Editattribute.png

Importeren vanuit CSV

Gebruik hiervoor een bestand met de *.csv-extensie. Hiervoorgeldt in principe hetzelfde als het importeren onder tokens. Eerst worden alle kopjes uit de CSV getoond. Deze kun je individueel toewijzen aan een bestaand deelnemerattribuut, of er voor kiezen een nieuwe te maken.

Stappenplan

(1) Selecteer een bestand en de bijbehorende instellingen

ImportCSV.png

(2) Wijs de attributen in de CSV toe aan de attributen in de tabel, of kies voor een nieuw tabelattribuut. Deze is altijd van het type "tekst", maar kan later gewijzigd worden.

AttributeMapCSV.png

In het bovenstaande voorbeeld is een nieuwe attribuut "age" (leeftijd) aangemaakt, en het bestaande attribuut "sex" (geslacht) toegewezen aan hetzelfde attribuut in de tabel.

(3) Wacht op de samenvatting van de verwerking.

CSVsummary.png

Na een klik op "OK" zie je nu de tabel met daarin de nieuw geimporteerde deelnemers.

Alles exporteren

Doet wat het zegt: een exportbestand maken van alle deelnemers waar de beheerder toegang toe heeft.

Algemene deelnemersinstellingen

Het wijzigen van het gebruikersid is voorbehouden aan de superbeheerder. Dit omdat deze waarde ook bepaalt tot welke deelnemers de gebruiker toegang heeft.

Userideditable.png

Een dubbelklik op een rij geeft de mogelijkheid (uiterst rechts in het voorbeeld) om een beheerder toe te wijzen die "eigenaar" wordt van de deelnemer.

Displayparticipantedit.png

Attribuutbeheer

Het attribuutbeheer in het tokensysteem laat alleen een tekst-type toe. Hoewel dit het systeem minder complex maakt, is het lastiger voor de gebruiker, zeker als er grotere hoeveelheden gegevens ingetikt moeten worden (bijvoorbeeld "man"). Daarom zijn er drie verschillende attribuuttypen:

(1) Selectielijst

(2) Tekstveld

(3) Datumselectie

Kies het attribuuttype, en het bijbehorende veld zal getoond worden. Bij de selectie moet je nog waarden invoeren. Het attribuutbeheer is meertalig.

AttributeControl.png

In het voorbeeld hierboven zijn er al twee attribuuttypen gedefinieerd. De zichtbaarheid kan eventueel aangepast worden door het vinkje te selecteren. Hiermee wordt het attribuut (on)zichtbaar in het paneel.

Om een nieuw attribuut toe te voegen klik je op het plus-logo. Nu verschijnt er een nieuwe regel waarin de details van het nieuwe attribuut ingevuld kunnen worden.

Addingattribute.png

Sla het attribuut ofwel op door de opslaan-button te klikken, of op enter te drukken.

Klik op de verwijderbutton (naast de wijzig-button) om een attribuut te verwijderen. Daarbij worden ook de bijbehorende waarden verwijderd!

Voor meer wijzigopties, zoals het toevoegen van selectiewaarden en taalspecifieke zaken, klik eerst de wijzigbutton. Daarna zie je iets als onderstaand:

Attributeadvanceedit.png

Om een nieuwe taal toe te voegen klik je op de "plus". Nu opent zich een nieuwe tab waar je de attribuutnaam in die taal kunt intikken.

Hier kun je ook selectiewaardes toevoegen door het type op "selectie" (drop down) te zetten.

Commonsettings2.png

De waardes zelf kunnen ingetikt worden door simpelweg het veld aan te klikken. Een waarde kan verwijderd worden door de verwijder (delete) button te klikken.

File:Editcommonsetting.png

Zoals je hierboven kunt zien kunnen alle eigenschappen van een attribuut gewijzigd worden.

Delen-paneel

Het Delen-paneel laat zien hoe de deelnemer gedeeld is. Alleen de deelnemers die eigendom zijn van de beheerder worden hier getoond.

Sharepanel.png

Het paneel laat de volgende waardes zien:

(1) Voornaam

(2) Achternaam

(3) Emailadres

(4) Gedeeld met

(5) Eigenaar

(6) Datum toegevoegd

(7) Mag bewerken

Alle informatie, behalve het "mag bewerken" veld is comfortinformatie. Dit veld bepaalt of diegene met wie je de deelnemer deelt ook de details mag aanpassen. Klik het vinkje om deze optie aan of uit te zetten.

Samenvatting

De samenvatting wordt getoond als het Deelnemerspaneel is geopend, en het informatieicoon aangeklikt wordt.

Aanvullende informatie

Aanvullende (technische) informatie is beschikbaar: Deelnemersdatabase (Gebruikersscherm)