Actions

Activating a survey/pl: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

31 August 2023

17 August 2021

5 June 2021

28 May 2020

10 September 2019

15 November 2018

6 May 2018

31 March 2018

15 May 2017

9 June 2013

13 April 2013

  • curprev 23:5723:57, 13 April 2013C schmitz talk contribs 1,632 bytes +22 Created page with "Aktywuj ankietę poprzez kliknięcie na ikonę. Jeśli ta ikona nie jest dostępna oznacza to, ze Twoja ankieta nie jest kompletna i nie może być aktywowana. Kliknięcie na ..."
  • curprev 23:5723:57, 13 April 2013C schmitz talk contribs 1,610 bytes −167 Created page with "Pamiętaj, że po dokonaniu aktywacji ankiety: *Nie będzie możliwa zmiana typów pytań ani typów wariantów odpowiedzi. W dalszym ciagu można jednak dok..."
  • curprev 23:5723:57, 13 April 2013C schmitz talk contribs 1,777 bytes +144 Created page with "<br />Gdy utworzona przez Ciebie struktura ankiety będzie ukończona, możesz przejść do następnego kroku, którym będzie aktywacja ankiety. Polecenie to wywołać ..."
  • curprev 23:5723:57, 13 April 2013C schmitz talk contribs 1,633 bytes +1,633 Created page with "Aktywacja ankiety"