Actions

Xem các câu trả lời đã lưu nhưng chưa được gửi

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page View saved but not submitted responses and the translation is 100% complete.


Giới thiệu

Xem và lưu phản hồi nhưng chưa gửi được hiển thị nếu cài đặt người tham gia có thể lưu và tiếp tục sau được bật.


Tập tin:Paritcipant may save and resume later option.png


Nếu được bật, hãy nhấp vào Phản hồi và truy cập danh sách người dùng đã quyết định xem và lưu nhưng không gửi phản hồi của họ:Template:Lưu ý


Sau khi tải, bảng "phản hồi đã lưu" sẽ được tải:


Tệp:table_view_saved_but_not_submit.png


Bảng phản hồi đã lưu chứa các cột sau:

  • ID: ID của phản hồi đã lưu nhưng chưa được gửi. Lưu ý rằng nó khác với cái được lưu trong bảng phản hồi!
  • Hành động: có thể thực hiện hai hành động:
    • Chỉnh sửa mục: nếu được nhấp vào, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang nhập dữ liệu tương ứng với phản hồi tương ứng
    • Xóa mục: bấm vào nút thùng rác màu đỏ để xóa mục phản hồi
  • Identifier: tên người dùng mà người trả lời đã sử dụng để lưu câu trả lời của mình
  • Ngày lưu: ngày mà người trả lời quyết định lưu câu trả lời của mình
  • Địa chỉ email: người trả lời không bắt buộc phải điền (hữu ích khi bạn làm việc với phản hồi ẩn danh)! Xem phần tiếp theo để biết thêm chi tiết.


Cách lưu câu trả lời của bạn và gửi sau

Nút Tiếp tục sau nằm ở phần trên bên phải màn hình trong quá trình người trả lời hoàn thành khảo sát:Template:Lưu ý


Sau khi nhấp vào, trang sau sẽ được hiển thị:Các trường sau được hiển thị: tên, mật khẩu, lặp lại mật khẩuđịa chỉ email. Trong số bốn trường, chỉ có "địa chỉ email" là không cần phải điền (điều này rất hữu ích để đảm bảo tính ẩn danh của người trả lời). Tuy nhiên, nếu không điền, người trả lời sẽ không nhận được bất kỳ email nào có dữ liệu anh ta đã điền trên trang này (tên người dùng và mật khẩu anh ta đã sử dụng để lưu phản hồi của mình để truy cập sau). Vì vậy, anh ta phải nhớ tên và mật khẩu đã nhập vào các ô hoặc lưu dữ liệu cục bộ trên máy của mình trước khi nhấp vào nút "lưu".

Sau khi hoàn tất, bạn có thể đóng trang/trình duyệt.
Để tiếp tục từ nơi bạn đã dừng lại, hãy truy cập liên kết khảo sát và nhìn vào phần phía trên bên phải màn hình để tìm nút Tải bản khảo sát chưa hoàn thành:Sau khi nhấp vào, bạn sẽ được yêu cầu giới thiệu thông tin đăng nhập của mình để tiếp tục điền vào bản khảo sát từ nơi bạn đã dừng lại: