Actions

Translations

Using regular expressions/143/nl

From LimeSurvey Manual

Nummervalidatie met scheidingsteken duizendtallen

Spatie als scheidingsteken, geen minteken

/^(?!0)\d{1,3}(\ \d{3})*$/

Punt als scheidingsteken, minteken toegestaan

/^-?(?!0)\d{1,3}(\.\d{3})*$/