Actions

Translations

Survey structure/32/nl

From LimeSurvey Manual

In de latere releases van LimeSurvey 3 zijn meer opties toegevoegd onder het tabblad Instellingen. Nu kun je een beter overzicht krijgen van je vragen en vragengroep door naar het paneel Volgorde vragen en vraaggroepen aanpassen te gaan. Met een vergelijkbaar drag-and-dropsysteem als hierboven beschreven, kun je de vraag en de groepsvolgorde wijzigen.