Actions

Translations

Survey settings/11/sl

From LimeSurvey Manual

Upravljanje z obvestili in podatki

 1. Pošlji e-pošto za administratorja na: in Pošlji e-pošto s podrobnostmi za administratorja na: Ti dve polji omogočata posredovanje obvestila ali odgovorov ankete na dodatne e-naslove, ko je le ta oddana. Urejanje predlog za tovrstno e-pošto je omogočeno v 'Predloge e-pošte'. Možen je tudi množičen vnos prejemnikov tako, da jih med seboj ločimo s podpičjem (;), npr.: "vaseime@test.si; mojeime@test.si; njegovoime@test.si" ali z uporabo zavitega oklepaja "vaseime@test.si;{INSERTANS:82733X12X73};{TOKEN:EMAIL}". Prepričajte se, da je vsaj skrbniški e-naslov pravilno vnesen v nastavitve ankete - v nasprotnem primeru ne bo odposlana nobena e-pošta ali pa bo ob oddaji ankete prikazano obvestilo 'Napačen naslov:'. Obstajajo trije različni načini vnosa e-naslova:
  1. Vnos točno določenega elektronskega naslova (npr.: vaseime@test.si)
  2. Vnos SGQA kode in odziv bo odposlan na elektronski naslov, ki je bil naveden kot odgovor na to vprašanje (uporabite obliko {INSERTANS:9999X88X12} na enak način, kot če bi Ponovna uporaba informacije iz prejšnjega odgovora)
  3. Vnos kode z žetonom (možno le v primeru, če anketa ni anonimna) in odziv bo odposlan na elektronski naslov pridobljen iz seznama žetonov (uporabite obliko {TOKEN:EMAIL} ali {TOKEN:ATTRIBUTE_1} na enak način, kot če bi Ponovna uporaba informacij s tabelo žetoni)
  4. As of Version 1.92: Vnesite veljaven izraz skladen s sintakso Upravljalnika izrazov. To vam omogoča uporabo vprašalne kode namesto SGQA sintakse (za lažje razumevanje), hkrati pa vam omogoča uporabo pogojne logike (npr. različni načini obveščanja ljudi glede na podatke vnesene v anketi).
 2. Datum izpolnjevanja?: To polje vam omogoča, da določite ali sistem beleži oddajo posameznih anket. Če izberete "Da", bo po oddaji ankete v zbirki podatkov dodano polje, ki prikazuje čas in datum oddaje ankete (za več informacij si poglejte nastavitve $timeadjust).
 3. Shranjevanje IP številke?: To polje vam omogoča, da določite ali naj sistem beleži IP številko. Če izberete "Da", bo po oddaji ankete v zbirki podatkov dodano polje, ki prikazuje IP številko anketiranca.
 4. Shrani referenčni URL?: To polje vam omogoča, da določite ali naj sistem beleži referenčni URL posamezne ankete. Če izberete "Da", bo po oddaji ankete v zbirki podatkov dodano polje, ki prikazuje referenčni URL (referenčni URL je URL, ki je uporabnika pripeljal do ankete).
 5. Omogoči način z ocenami?: S to nastavitvijo lahko omogočite/onemogočite ocenjevanje ankete.
 6. Shrani časovnike: Če to nastavitev aktivirate, se bo ob začetku izpolnjevanja ankete v zbirki podatkov ustvarila ločena tabela, ki bo beležila različne čase, kot so: kako dolgo je anketiranec izpolnjeval posamezno stran, kako dolgo celotno anketo itd.
 7. Smejo sodelujoči nadaljevati kasneje?: Ta nastavitev omogoča anketirancem shranjevanje njihovih odgovorov in nadaljevanje reševanja ankete kasneje. Upoštevajte, da je aktivacija te opcije smiselna pri odprtih ali anonimnih anketah. Če uporabljate žetone, kjer anketa ni anonimna, je bolj smiselna aktivacija 'Omogoči persistentnost odgovorov na podlagi gesel' v zavihku "Žetoni".
 8. Google Analytics API ključ za to anketo: Omogoča integracijo z Google Analytics. API ključ je možno vnesti v predloge, ki uporabljajo {GOOGLE_ANALYTICS_API_KEY}. Celotno JavaScript, ki jo Google Analytics zahteva (vključno s ključem) lahko vključimo v predlogo preko {GOOGLE_ANALYTICS_JAVASCRIPT}
 9. 'Google Analytics slog za to anketo:  Možnosti so:
  1. Ne uporabi Google Analytics - v tem primeru je {GOOGLE_ANALYTICS_JAVASCRIPT} prazen niz
  2. Privzeto: Google Analytics - {GOOGLE_ANALYTICS_JAVASCRIPT} uporablja standardno Google Analytics kodo, z vključevanjem ustreznega Google Analytics ključa
  3. SurveyName-[SID]/GroupName - {GOOGLE_ANALYTICS_JAVASCRIPT} contains customized Google Analytics code to log the URL as {SURVEYNAME}-[{SID}]/{GROUPNAME}.  Ta izbira je priporočljiva, če želite analizirati navigacijske poti skozi vašo anketo, čas porabljen na posamezni strani, and drop-off rates per page

This can be  helpful if you want to analyze navigation paths through your survey, time spent per page, and drop-off rates per page.