Actions

Translations

Survey participants/145/nl

From LimeSurvey Manual

  • Toon deelnemers: Je ziet dan alle huidige deelnemers aan de enquête, je kunt de regels daarna bewerken, verwijderen of er een aantal functies op uitvoeren.
  • Aanmaken...: Een optie om deelnemers toe te voegen aan de tabel, dit kan ook met de optie Voeg deelnemer toe en via Importeer deelnemers.
  • Attributen beheren: De enquête-beheerder kan aanvullende velden registreren en beheren bij de deelnemers die de beheerder nodig heeft bij die enquête.
  • Exporteer gegevens: Je kunt de tabel exporteren in een csv-formaat.
  • Uitnodigingen en herinneringen: Een handige functie op snel e-mails te versturen naar je deelnemers.
  • Toegangscodes aanmaken: de enquête-beheerder kan snel unieke toegangscodes toekennen aan de deelnemers die nog geen toegangscode hebben.
  • In CPDB bekijken: een knop waarmee je snel toegang hebt tot de centrale Deelnemersdatabase (CPDB). Je kunt al bekende deelnemers (van andere enquêtes) als deelnemers registreren aan jouw enquête.