Actions

Translations

Setting conditions/3/sl

From LimeSurvey Manual

Od verzije 1.92 dalje se nadzor nad navigacijo in razvejanostjo povezav izvaja z Upravljalnikom izrazov (EM). Kljub temu še vedno lahko uporabljate urejevalnik pogojev kot je opisano spodaj. Prednost upravljalnika izrazov je, da pretvori pogoje v enačbo relevantnosti. Tako LimeSurvey med anketiranjem prebira le še relevantne enačbe, s čemer se odpravlja potreba po večkratnem prebiranju podatkovne baze kot je to potrebno v primeru pogojev in dostopanja do tabele pogojev.