Actions

Translations

Running a survey safely/1/nl

From LimeSurvey Manual


Als je responsen ontvangt, de enquête is dus actief, kun je overwegen om:

  • De enquête-structuur als archief te exporteren en dit (lsa) bestand op een veilige plek (een andere computer) te bewaren.
  • Probeer na het activeren geen wijzigingen in de enquête meer aan te brengen. Soms kan dat wel, en ook zonder gevaar, maar problemen voorkomen is beter dan problemen betreuren. Test de enquête voordat je deze toch gewijzigd voor je de enquête weer activeert.
  • Als je een programma als phpMyAdmin gebruikt, dan kun je ook regelmatig back-ups maken van de hele database (data en structuur) van LimeSurvey. Je hebt dan als het helemaal mis gaat een back-up waar je op terug kunt vallen.