Actions

Translations

Regenerate question codes/4/nl

From LimeSurvey Manual

Er zijn twee opties voor het opnieuw toekennen van vraagcodes:

  • Per vraag: Als deze optie wordt gebruikt, krijgt elke vraag een code die overeenkomt met de volgorde (bijv. Q00001, Q0002, enz.).
  • Per vraaggroep: Als deze optie wordt gekozen, krijgt elke vraag een code toegewezen die overeenkomt met de groep waartoe ze behoren en hun volgorde binnen die vraaggroep: (G1Q00001, G1Q00002, G2Q00001, enz.).