Actions

Translations

Quick start guide - LimeSurvey 3.0+/16/pl

From LimeSurvey Manual

Help.png 'Uwaga' : Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie uzyskując dostęp do menu profilowego i odznaczając opcję newslettera LimeSurvey z listy mailingowej, która znajduje się pod Twoim profilem społeczności.

 ! N! ! N! Aby przyspieszyć proces rejestracji, LimeSurvey pozwala każdemu użytkownikowi zarejestrować się za pomocą własnego konta Twitter, Gmail lub GitHub. LimeSurvey zbierze podstawowe informacje wymagane z wybranego źródła.