Actions

Translations

Quick start guide - LimeSurvey 3.0+/62/nl

From LimeSurvey Manual

Je kunt pas een vraag aanmaken als de vraaggroep al bestaat. Voeg deze dus indien nodig eerst toe.