Actions

Translations

Quick start guide - LimeSurvey 3.0+/5/pl

From LimeSurvey Manual

Poniższy przewodnik początkowy opiera się na wykorzystaniu LimeSurvey Pro. Aby zainstalować LimeSurvey na własnym serwerze, sprawdź sekcję [1] z podręcznik LimeSurvey.