Actions

Translations

Quick start guide - LimeSurvey 3.0+/28/pl

From LimeSurvey Manual

Możesz teraz uzyskać dostęp do swojego serwera, klikając „administracyjny adres URL”. Aby zalogować się do instalacji LimeSurvey, użyj poświadczeń LimeSurvey.org: