Actions

Translations

Quick start guide - LimeSurvey 3.0+/22/pl

From LimeSurvey Manual

Wybierz 'Instalacje' z menu profilowego znajdującego się po lewej stronie ekranu i utwórz instalację: