Actions

Translations

Quick start guide - LimeSurvey 3.0+/128/pl

From LimeSurvey Manual

Help.png Należy pamiętać, że podczas aktualizacji z LimeSurvey 2.50+ do LimeSurvey 3+, GUI (Graficzny interfejs użytkownika ) został nieznacznie zmieniony. Poniższy samouczek został napisany przy użyciu LimeSurvey 3.7.0.