Actions

Translations

Question types/91/nl

From LimeSurvey Manual

Dit vraagtype toont horizontaal 1 tot 5 mogelijke keuzes waaruit de gebruiker één keuze kan selecteren.


5 List.jpg


Voorbeeld: downloaden