Actions

Translations

Question types/36/nl

From LimeSurvey Manual

Dit vraagtype is gelijk aan het vraagtype array, alleen zijn de assen (subvragen en antwoorden) net andersom.

H AFL BC.jpg


Voorbeeld: downloaden zip