Actions

Translations

Question types/27/nl

From LimeSurvey Manual

Een vraagtype met antwoordopties op een 1 t/m 10 schaal. Als de vraag niet verplicht is wordt er standaard een "Geen antwoord" antwoordoptie toegevoegd.

Help.png Tip: Als je een andere schaal wilt gebruiken, wijzig dan het vraagtype en gebruik het algemene array vraagtype.

B 10 point.jpg

Voorbeeld: downloaden zip