Actions

Translations

Question type - Text display/17/nl

From LimeSurvey Manual


Tijdslimiet uitschakelen vorige (time_limit_disable_prev)

Beschrijving

Hiermee kun je de knop vorige uitschakelen als de tijdslimiet nog niet verlopen is. Normaal zal een deelnemer ongeacht een tijdslimiet op vorige willen klikken om terug te gaan naar de vorige vraag. Als je hier voor "Aan" kiest, dan wordt de knop grijs weergegeven en is pas na het verlopen van de tijd weer beschikbaar.

Deze instelling is alleen van toepassing als de algemene tijdslimiet instelling geactiveerd is.

Beschikbare opties

  • Aan : De vorige-knop is uitgeschakeld totdat de tijdslimiet is afgelopen.
  • Uit : (standaard)
Help.png NB: Als de enquête de vragen per vraaggroep toont dan is deze functie van toepassing op alle vragen in die vraaggroep.