Actions

Translations

Question type - List (Radio)/655/nl

From LimeSurvey Manual

De timer-attributen werken het best met enquêtes volgens het Vraag voor vraag formaat. Ze kunnen ook gebruikt worden bij het formaat Groep voor groep, dan kunnen echter verplichte vragen verstoord raken en daarmee de enquête.