Actions

Translations

Question type - Date/25/nl

From LimeSurvey Manual

Dit vraagtype kan gebruikt worden om een bepaalde datum te laten invoeren, of alleen een tijd of voor zowel een datum als een tijd. De datum en tijd kunnen direct worden ingevoerd of geselecteerd worden in een kalender of geselecteerd worden met dropdownlijsten. Je kunt als enquête-beheerder kiezen voor validatie, en een minimale en een maximale datum. Er worden meerdere formaten voor datum en tijd ondersteund.